Wp/nod/ᨷᩮᩬᩥᩁ᩼ᩃᩧ᩠ᨶ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nod(Redirected from Wp/nod/ᨷᩮᩧ᩠ᩋᩁ᩼ᩃᩧ᩠ᨶ)
Wp > nod > ᨷᩮᩬᩥᩁ᩼ᩃᩧ᩠ᨶ
Jump to navigation Jump to search
ᨷᩮᩬᩥᩁ᩼ᩃᩧ᩠ᨶ
ᨷᩮᩬᩥᩁ᩼ᩃᩧ᩠ᨶ
ᨧᩣ᩠ᨠᨷᩫ᩠ᨶᩈᩩᨯᩅᩫ᩠ᨶᨲᩣ᩠ᨾᨡᩮ᩠ᨾᩢᨶᩣᩊᩧᨠᩣ: Charlottenburg Palace, Fernsehturm Berlin, Reichstag building, Berlin Cathedral, Alte Nationalgalerie, Potsdamer Platz ᩓ ᨷᩕᨲᩪᨷᩕᩣ᩠ᨶᨯᩮ᩠ᨶᨷ᩠ᩅᩁ᩠ᨠ
ᨻᩨ᩠᩶ᨶᨴᩦ᩵
• ᨷᩮᩬᩥᩁ᩼ᩃᩧ᩠ᨶ	890 km2 (344 sq mi)

ᨷᩕᨩᩣᨠᩬᩁ(ᨶᩲᨸᩖᩦᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ2550)[1]

• ᨷᩮᩬᩥᩁ᩼ᩃᩧ᩠ᨶ 	3,416,300 ᨤᩫ᩠ᨶ
• ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨶᩣᩉᩯ᩠ᨶ᩶ᩁ 3,831/km2 (9,921/sq mi)
• ᨪᩣ᩠ᨶᨾᩮᩬᩥᨦ 	3,700,000
• ᨾᩉᩣᨶᨤᩬᩁ 4,940,000
• ᨩᩣ᩠ᩅ ᨷᩯ᩠ᩁ᩼ᩃᩦᨶᩮᩬᩥᩁ᩼

ᨷᩮᩬᩥᩁ᩼ᩃᩧ᩠ᨶ (ᨿᩮᩬᩥᩁᩡᨾᩢ᩠ᨶ : Berlin ᨷᩯᩁ᩼ᩃᩦ᩠ᨶ) ᨸᩮ᩠ᨶᨶᨣᩬᩁᩉᩖᨦ᩠ᩅᩓᩁᩢᨮᨶᩧ᩠᩵ᨦᨶᩲᩈᩧ᩠ᨷᩉᩫ᩠ᨠᩁᩢᨮᩈᩉᨻᩢᨶ᩠ᨵ᩼ᨡᩬᨦᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᨿᩮᩬᩥᩁᩡᨾᨶᩦ ᨾᩦᨩᩣ᩠ᩅᨾᩮᩬᩥᨦ 3.4 ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨤᩫ᩠ᨶᨶᩲᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩼ᨾᩮᩬᩥᨦ ᨶᩢ᩠ᨠᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᨶᩲᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᨿᩮᩬᩥᩁᩡᨾᨶᩦ ᩓᨶᩢ᩠ᨠᨸᩮ᩠ᨶᩋᩢ᩠ᨶᨯᩢ᩠ᨷᩈᩬᨦᨶᩲᩈᩉᨽᩣ᩠ᨻᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ ᨸᩮ᩠ᨶᩆᩪᨶ᩠ᨿ᩼ᨠᩖᩖᩣ᩠ᨦᨡᩬᨦᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩼ᨶᨣ᩠ᩋᩁᩉᩖᨦ᩠ᩅᨷᩮᩬᩥᩁ᩼ᩃᩧ᩠ᨶ - ᨷᩕᩣ᩠ᨶᨯᩮ᩠ᨶᨷ᩠ᩅᩁ᩠ᨠ ᨲᩢ᩠᩶ᨦᩀᩪ᩵ᨹᩣ᩠ᨠᨲᩅᩢ᩠ᨶᩋ᩠ᩋᨠᨨ᩠ᨿᨦᩉᩮᩬᩥᩋᨡᩬᨦᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᨿᩮᩬᩥᩁᩡᨾᨶᩦ ᨶᩲᨡᩮᨲ᩠ᨲ᩼ᨶᨣᩬᩁᩉᩖᨦ᩠ᩅᨶᩦ᩶ᨾᩦᨩᩣ᩠ᩅᨾᩮᩬᩥᨦᨾᩣ᩠ᨠᨳᩮᩧ᩠ᨦ 5 ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨤᩫ᩠ᨶᨧᩣ᩠ᨠ 180 ᨩᩣ᩠ᨲ ᨶᩢ᩠ᨠᨸᩮ᩠ᨶᩋᩢ᩠ᨶᨯᩢ᩠ᨷᨠᩮᩢ᩶ᩣᨶᩲᩈᩉᨽᩣ᩠ᨻᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ


ᨷᩮᩬᩥᩁ᩼ᩃᩧ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨶᩧ᩠᩵ᨦᨶᩲᩆᩪᨶ᩠ᨿ᩼ᨠᩖᩣ᩠ᨦᨴᩦ᩵ᨾᩦᩋᩧᨴ᩠ᨵᩧᨻᩫ᩠ᩃᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᨡᩬᩥᨦᨴᩦ᩠ᨷᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ ᨶᩲᨯ᩶ᩣ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨾᩮᩬᩥᨦ ᩅᩢᨯ᩠ᩀᨶᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼ ᩈᩨ᩵ᩈᩣ᩠ᩁᨾ᩠ᩅᩃᨩᩫ᩠ᨶ ᩓᩅᩧᨴ᩠ᨿᩣᨠᩣ᩠ᩁ ᨸᩮ᩠ᨶᩆᩪᨶ᩠ᨿ᩼ᨠᩖᩣ᩠ᨦᨴᩦ᩵ᩈᩴᩣᨣᩢ᩠ᨬᨡ᩠ᩋᨦᨠᩣ᩠ᩁᨣᨾᨶᩣᨣᩫ᩠ᨾᨴᩣ᩠ᨦᩋᩣᨠᩣ᩠ᩈᩓᨴᩣ᩠ᨦᩁᩣ᩠ᨦᨡᩬᨦᨴᩦ᩠ᨷ ᨻᩨ᩠᩶ᨶᨮᩣ᩠ᨶᩆᩮᩕᩇ᩠ᨮᨠᩧ᩠ᨧᨡᩬᨦᨾᩮᩬᩥᨦᨤᩨᨵᩩᩁᨠᩧ᩠ᨧᨷᩁᩧᨠᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵ᩉᩖᩣ᩠ᨠᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨪᩮᩧ᩠᩵ᨦᨷᩕᨠ᩠ᩋᨷᨻᩱᨯ᩠᩶ᩅ᩠ᨿ ᩏᨲ᩠ᩈᩣᩉᨠᩢᨾ᩠ᨾᨠᩣ᩠ᩁᩈᩕ᩶ᩣ᩠ᨦᩈᩢᩁ᩠ᨣ᩼ ᨷᩁᩧᩇᩢ᩠ᨴᨯ᩶ᩣ᩠ᨶᩈᩨ᩵ ᨠᩣ᩠ᩁᨷᩁᩧᨠᩣ᩠ᩁᩈᩧ᩠᩵ᨦᩅᩯ᩠ᨯᩃ᩠᩶ᩋᨾ ᩆᩪᨶ᩠ᨿ᩼ᨠᩣ᩠ᩁᨷᩕᨪᩩᨾᩓᩈ᩵ᩴᩣᨯᩯ᩠ᨦᩈᩧ᩠ᨶᨣ᩶ᩣ[2] ᨷᩮᩬᩥᩁ᩼ᩃᩧ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨾᩮᩬᩥᨦᨴᩦ᩵ᨾᩦᨶᩢ᩠ᨠᨵᩬᩥ᩵ᨦᨵ᩠ᨿ᩵ᩅᨶᩢ᩠ᨠᨸᩮ᩠ᨶᩋᩢ᩠ᨶᨯᩢ᩠ᨷᩈᩣ᩠ᨾᨡᩬᨦᨴᩦ᩠ᨷᨿᩩᩁᩰᩫ᩠ᨷ ᨿᩢ᩠ᨦᨾᩦᩏᨲ᩠ᩈᩣᩉᨠᩢᨾ᩠ᨾᩋᩨ᩠᩵ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶᨲᩫ᩠᩶ᨶᩅ᩵ᩤ ᩅᩧᩆ᩠ᩅᨠᩢᨾ᩠ᨾᨧᩁᩣᨧᩬᩁ ᩋᩬᨷᨴᩰᩋᩧᩃᩮᩢ᩠ᨠᨴᩕᩬᩴᨶᩧᨠ᩠ᩈ᩼ ᩋᩱᨵᩦ ᩋᩩᨲ᩠ᩈᩣᩉᨠᩢᨾ᩠ᨾᨿᩣ᩠ᨶᨿᩫᨶ᩠ᨲᩕ᩼ ᩈᩩᨡᨽᩣ᩠ᨻ ᩅᩧᩆ᩠ᩅᨠᩢᨾ᩠ᨾᨩᩦᩅᨠᩣ᩠ᩁᨻᩯᨴ᩠ᨿ᩼ ᩓ ᨴᩮ᩠ᨣᨶᩰᩃᩰᨿᩦᨩᩦᩅᨽᩣ᩠ᨻ


ᨾᩮᩬᩥᨦᨷᩮᩬᩥᩁ᩼ᩃᩧ᩠ᨶᩁᩧ᩠ᨾᨺᩢ᩠᩵ᨦᨶᩣᩴ᩶ᩈᨷᩕᩦᩓᩉᩬᩴᨴᩰᩁᨴᩢᩆ᩠ᨾ᩼ᨶᩲᨿᩣ᩠ᨾᨾᩯ᩵ᨤᩨ᩠ᨶ

ᨾᩉᩣᨶᨣᩬᩴᩁᩉᩯ᩠᩵ᨦᨶᩦ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᨾᩮᩬᩥᨦᩉᩯ᩠᩵ᨦᨾᩉᩣᩅᩧᨴ᩠ᨿᩣᩃᩱ᩠ᨿ ᩈᨳᩣᨷᩢ᩠ᨶᩅᩧᨧᩱ᩠ᨿ ᨠᩣ᩠ᩁᨡᩯ᩠᩵ᨦᨡᩢ᩠ᨶᨠᩦᩊᩣ ᩋ᩠ᩋᩴᨣᩮᩕ᩠ᩈᨴᩕᩣ ᨻᩧᨻᩧᨵᨽᩢᨱ᩠ᨯ᩼ ᩓᨷᩩᨣ᩠ᨣᩫᩃᨴᩦ᩵ᨾᩦᨩᩨ᩵ᩈ᩠ᨿᨦᩁᨯᩢ᩠ᨷᩃᩰᩫ᩠ᨠᨩᩣ᩠ᨯᨶᩢ᩠ᨠ ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶᨾᩮᩧ᩠ᨦᨴᩦ᩵ᨦᩣ᩠ᨾᩓᨾᩬᩴᩁᨯ᩠ᨠᩫᨴᩣ᩠ᨦᨷᩕᩅᩢᨲ᩠ᨲᩧᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩼ᨴᩦ᩵ᨾᩦᨶᩢ᩠ᨠ ᨿ᩠ᨿᩮᩡᩉᩨ᩶ᨷᩮ᩠ᩋᩧᩁ᩼ᩃᩧ᩠ᨶᨳᩪᨠᨩᩲ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᨨᩣ᩠ᨠᨳ᩵ᩣ᩠ᨿᨽᩣᨻᨿᩫᨶ᩠ᨲᩕ᩼ᩉᩖᩣ᩠ᨿᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ[3] ᨾᩮᩬᩥᨦᨶᩦ᩶ᨾᩦᨩᩨ᩵ᩈ᩠ᨿᨦᩁᩮᩬᩴ᩵ᨦᨴᩮᩈᨠᩣ᩠ᩃ ᩈᨳᩣᨷᩢᨲ᩠ᨿᨠᩢᨾ᩠ᨾᨴᩦ᩵ᩉᩖᩣ᩠ᨠᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩈᩧᩃ᩠ᨷᩡᩁ᩠᩵ᩅᨾᩈᩱ᩠ᨾ᩠ᨿ᩻ ᩈᩧᩃ᩠ᨷᩡᨶᩯ᩠ᩅᨵᩫ᩠ᨯᩃ᩠ᩋᨦ(ᩋᩣᩅᩬᨦᨠᩣᩁ᩠ᨯ) ᨩᩦᩅᩧ᩠ᨲᨿᩣ᩠ᨾᨾᩯ᩵ᨤᩨ᩠ᨶ ᩓᨣᩩᨱᨽᩣ᩠ᨻᨩᩦᩅᩧ᩠ᨲ ᨶᩲᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦᨴᩈᩅᩢᩔ᩼ᨴᩦ᩵ᨹ᩵ᩣ᩠ᨶᨾᩣ ᨷᩮᩬᩥᩁ᩼ᩃᩧ᩠ᨶᨯᩱ᩶ᨻᩢᨯ᩠ᨰᨶᩣᨻᩱᩈᩪ᩵ᨧᩩᨯᩁ᩠᩵ᩅᨾᨡᩬᨦᨷᩢᨧᩮ᩠ᨧᨠᨩᩫ᩠ᨶ ᨾᩦᩈᩧᩃᨷᩧ᩠ᨶᨤᩫ᩠ᨶᩉ᩠ᨶᩩ᩵ᨾᩈᩣ᩠ᩅᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨾᩣ᩠ᨠᨧᩣ᩠ᨠᩉᩖᩣ᩠ᨿᨩᩣ᩠ᨲᨤᩱ᩠ᩅ᩵ᩃᩰᩫ᩠ᨠ ᨳᩪᨠᨯᩧ᩠ᨦᨯᩪᨯᨡᩮᩢ᩶ᩣᩈᩪ᩵ᨾᩮᩬᩥᨦᩉᩯ᩠᩵ᨦᨶᩦ᩶ᨯ᩠᩶ᩅ᩠ᨿᩅᩧᨳᩦᨩᩦᩅᩧ᩠ᨲᨷᩯ᩠ᨷᩈᩮᩁᩦ ᩓᨧᩧᨲᩅᩧᨱ᩠ᨬᩣᨱ᩼ᩉᩯ᩠᩵ᨦᨠᩣᩖᩅᩮᩃᩣᩈᩱ᩠ᨾ᩠ᨿ᩻ᩉᩲ᩠ᨾ᩵(modern zeitgeist)


ᩑᨠᩈᩣ᩠ᩁᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩧ᩠ᨦ[edit | edit source]

  1. State population, Portal of the Federal Statistics Office Germany. http://www.statistik-portal.de/Statistik-Portal/de_zs01_bl.asp
  2. Berlin City of Design Press Release http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=29376&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
  3. Wall-to-wall culture http://www.theage.com.au/news/arts/walltowall-culture/2007/11/09/1194329483873.html