Wp/nod/ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᨵᩱ᩠ᨿ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nod(Redirected from Wp/nod/ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᨵᩱᩭ)
Wp > nod > ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᨵᩱ᩠ᨿ
Jump to navigation Jump to search

ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᨵᩱ᩠ᨿ ᨣᩤᩅ᩵ᩤᨩᩨ᩵ᨴᩤ᩠ᨦᨠᩣ᩠ᨶᩅ᩵ᩤ ᩁᩣᨩᩋᩣᨱᩣᨧᩢᨠᩕᨵᩱ᩠ᨿ ᨸᩮ᩠ᨶᩁᩢ᩠ᨮᨩᩣ᩠ᨲᩋᩢ᩠ᨶᨲ᩠ᨦᩢ᩶ᩀᩪ᩵ᨷᩫ᩠ᨶᨣᩤ᩠ᨷᩈᨾᩩᨴᩕᩋᩥ᩠ᨶᨯᩰᨧᩦ᩠ᨶᩓᨾᩃᩣᨿᩪ ᨶᩲᨽᩪᨾᩥᨽᩣ᩠ᨣᩋᩮᨩᩮ᩠ᨿᨲᩣᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠᨨ᩠ᨿᨦᨲᩲ᩶ ᨾᩦᨻᩕᩫ᩠ᨾᨯᩯ᩠ᨶᨯ᩶ᩣ᩠ᨶᨲᩣᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠᨲᩥ᩠ᨯᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᩃᩣ᩠ᩅᩃᩯᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᨠᩢ᩠ᨾᨻᩪᨩᩣ ᨴᩥ᩠ᩆᨲᩲ᩶ᨸᩮᩢ᩠ᨶᨯᩯ᩠ᨶᨲᩴᩬ᩵ᨯᩯ᩠ᨶᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᨾᩣᩃᩮᨩ᩠ᨿᩮᨿᩃᩯᩋ᩵ᩣ᩠ᩅᨵᩱ᩠ᨿ ᨴᩥ᩠ᩆᨲᩣᩅᩢ᩠ᨶᨲᩫ᩠ᨠᨲᩥ᩠ᨯᨴᩡᩃᩮᩋᩢ᩠ᨶᨯᩣᨾᩢ᩠ᨶᩃᩯᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᩃᩯᨴᩥ᩠ᩆᩉ᩠ᨶᩮᩥᩬᩋᨲᩥ᩠ᨯᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᩃᩯᩃᩣ᩠ᩅ ᨾᩦᨾᩯ᩵ᨶ᩶ᩣᩴᨡᩰ᩠ᨦᨠᩢ᩠᩶ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨷᩤ᩠ᨦᨩ᩠ᩅ᩵ᨦ