Wp/nod/ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵: Difference between revisions

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨩ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩲ᩵
(Created page with "'''ᨩ᩠ᨿᨦ ᩲᩉ᩠ᨾ᩵''' ᨸᩮᨶ᩺ᨧᩘᩉ᩠ᩅᨴ᩺ᩉ᩠ᨶᩥᩴ่ᩘᨴᩤ...")
(No difference)

Revision as of 12:13, 29 September 2020

ᨩ᩠ᨿᨦ ᩲᩉ᩠ᨾ᩵ ᨸᩮᨶ᩺ᨧᩘᩉ᩠ᩅᨴ᩺ᩉ᩠ᨶᩥᩴ่ᩘᨴᩤᨦ᩺ᨽᩣᨣ᩠ᩉᩮᨶ᩺ืᩋ᩺ᨡ᩺ᩋ᩠ᨦ᩺ᨸᩕᨴᩮᩆ᩠ᨴᩱᨿ᩺ ᨣᩕ᩺ᩋ᩠ᨻ᩠ᨣᩖᩩᨾ᩠ᨻ᩺ื้ᨶ᩠ᨴᩦ่ᨸᩕᨾᩣᨱ᩺ 20,107 ᨲᩣᩁᩣᩘᨠᩥᩃᩮᩣᨾᩮᨲᩕ᩺ ᨩᩥᩴ่ᩘᩉ᩺ใᨬ่᩺ᨸᩮᨶ᩺ᩋᨶ᩠ᨴᨻ᩺ 2 ᨡ᩺ᩋ᩺ᩘᨸᩕᨴᩮᩆ᩺ ᨾᩦᨸᩕᨩᩣᨠᩕᩕᩣᩅ᩺ 1.76 ᩃ้᩺ᩣᨶ᩠ᨣ᩠ᨶ᩺ ᨾᩣᨠ᩠ᨸᩮᨶ᩺ᩋᨶ᩠ᨴᨻ᩺ 5 ᨡ᩺ᩋ᩺ᩘᨸᩕᨴᩮᩆ᩺ ᨶ᩺ใᨧᩣᩴᨶ᩠ᩅ᩠ᨶ᩠ᨶᩦ้ᨸᩮᨶ᩠ᨸᩕᨩᩣᨠᩕ᩠ᨴᩦ่ᩋᩣᩆᨿ᩺ᩋ᩠ᨿᩪ่ᨶ᩺ใᨡᩮᨲ᩠ᨾᩮืᩋ᩠ᨦᩖᩮᨩᩣᨶ᩠ᨾᩮืᩋ᩠ᨦᩕᩣᩅ᩺ 960,000 ᨣ᩠ᨶ᩺

ᨧᩘᩉ᩠ᩅᨴ᩠ᨩᩮᩦᨿ᩺ᩘᩉ᩺ใᨾ่᩺ᨾᩦᨡᩮᨲ᩠ᨾᩮืᩋ᩺ᩘᨴᩦ่ᨧᨴ᩠ᨸᩮᨶ᩠ᨾᩮืᩋ᩺ᩘᩉ᩺ใᨬ่᩺ᩋᨶ᩠ᨴᨻ᩠ᨴᩦ่ᩈ᩺ᩋ᩺ᩘᨡ᩺ᩋ᩺ᩘᨸᩕᨴᩮᩆ᩠ᨴᩱᨿᩕ᩺ᩋ᩺ᩘᨧᩣᨠ᩠ᨠᩕᩩᩘᨴᩮᨻ᩠ᨾ᩠ᩉᩣᨶ᩠ᨣᩕ᩺ ᨾᩦᨸᩕᨩᩣᨠᩕ᩠ᨶ᩺ใᨡᩮᨲ᩠ᨾᩮืᩋ᩠ᨦᩖᩮᨩᩣᨶ᩠ᨾᩮืᩋ᩠ᨦ᩺ 960,906 ᨣ᩠ᨶ᩺ (ᨻ᩺.ᩆ᩺. 2553) ᨧᩘᩉ᩠ᩅᨴ᩠ᨩᩮᩦᨿ᩺ᩘᩉ᩺ใᨾ่᩺ᨻᩮ่ᩘᨠᩣᩁ᩠ᨸ᩠ᨠ᩠ᨣᩕ᩺ᩋ᩠ᨦ᩺ᩋ᩺ᩋ᩠ᨠ᩠ᨸᩮᨶ᩺ 25 ᩋᩣᨾ᩠᩺ᨽᩮᩋ᩺ ᨴᩮᩤᨿ᩠ᨾᩦᩋᩣᨾ᩠᩺ᨽᩮᩋ᩠ᨾᩮืᩋ᩺ᩘᨩᩮᩦᨿ᩺ᩘᩉ᩺ใᨾ่᩺ᨸᩮᨶ᩠ᩆᩪᨶ᩠ᨿ᩺์ᨠᩖᩣᩘᨡ᩺ᩋ᩺ᩘᨧᩘᩉ᩠ᩅᨴ᩺ ᨾᩮื่ᩋ᩺ ᨻ᩺.ᩆ᩺. 2552 ᨾᩦᨠᩣᩁ᩠ᨧᨴ᩠ᨲ้ᨦ᩺ᩋᩣᨾ᩠᩺ᨽᩮᩋ᩠ᨠᩃ᩠ᨿᩣᨱᩥᩅᨰ᩠ᨶᩣᨸᩮᨶ᩺ᩋᩣᨾ᩠᩺ᨽᩮᩋᩖᩣᨶ᩠᩺ᨴᨻ᩠ᨴᩦ่ 25 ᨡ᩺ᩋ᩺ᩘᨧᩘᩉ᩠ᩅᨴ᩺ ᩃᩮᩃᩣᨶ᩠᩺ᨴᨻ᩠ᨴᩦ่ 878 ᨡ᩺ᩋ᩺ᩘᨸᩕᨴᩮᩆ᩺ ᨩᩥᩴ่ᩘᨸᩮᨶ᩺ᩋᩣᨾ᩠᩺ᨽᩮᩋᩖ่᩺ᩣᩈᩩᨴ᩠ᨡ᩺ᩋ᩺ᩘᨴᩱᨿ᩺

ᨧᩘᩉ᩠ᩅᨴ᩠ᨩᩮᩦᨿ᩺ᩘᩉ᩺ใᨾ่᩺ᨾᩦᨸᩕᩅᨲᩥᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺์ᩋᨶ᩠ᨿᩣᩅ᩠ᨶᩤᨶ᩺ ᨣᩮᨿ᩠ᨸᩮᨶ᩠ᨾᩮืᩋ᩺ᩘᩉᩖ᩠ᩅ᩺ᩘᨡ᩺ᩋ᩠ᨦ᩺ᩋᩣᨱᩣᨧᨠᩕᩖ้᩺ᩣᨶ᩠ᨶᩣᨲᩮ่ᨻᩮᩣᩁᩣᨱ᩺ ᨾᩦ "ᨣᩤᩴᨾᩮืᩋ᩠ᨦ᩺" ᨸᩮᨶ᩠ᨽᩣᩇᩣᨴ้᩺ᩋ᩺ᩘᨳᩥ่ᨶ᩺ ᨾᩦᩑᨠᩖᨠ᩺ᩇ᩠ᨱ᩺์ᨨᩮᨻᩣะᨲᩅ᩠ᨴ้ᩘᨴ้᩺ᩣᨶ᩠ᨸᩕᨻᩮᨱᩦᩅᨰ᩠ᨶ᩠ᨵᩕᩕ᩠ᨾ᩺ ᩃᩮᨾᩦᩉᩮᩃ่᩺ᩘᨴ่᩺ᩋ᩺ᩘᨴᩮᩦ่ᨿ᩠ᩅ᩠ᨧᩤᩴᨶ᩠ᩅ᩠ᨶ᩠ᨾᩤᨠ᩺ ᨴᩮᩤᨿᩕᩮᩥ่ᨾ᩠ᩅᩣᩘᨲᩅ᩠ᨸᩮᨶ᩠ᨶ᩠ᨣᩕ᩠ᩈᩕ้᩺ᩣᩘᩈᩕᩕ᩠ᨣ᩺์ ᩃᩮᨴᩱ้ᩁᨻ᩠ᨠᩣᩁ᩠ᨸᩕᨠᩣᩆ᩠ᨸᩮᨶ᩠ᨾᩮืᩋ᩺ᩘᩈᩕ้᩺ᩣᩘᩈᩕᩕ᩠ᨣ᩺์ᨡ᩺ᩋ᩠ᨦᩖᩮᩣᨠ᩠ᨴᩣᩘᨴ้᩺ᩣᨶ᩠ᩉᨲ᩠ᨳ᩠ᨠᩕᩕ᩠ᨾᩖᩮᩆᩥᩃ᩠ᨸᨻ᩺ื้ᨶ᩠ᨻ้᩺ᩣᨶ᩺[1] ᨾᩮื่ᩋ᩠ᨸᩦ ᨻ᩺.ᩆ᩺. 2560 ᨸᨧ᩠ᨧᩩᨻᨶ᩠ᨠᩣᩴᩃᩘᨻᩥᨧᩣᩁ᩠ᨱᩣᩈ᩠ᨾᨣᩕ᩠ᨾᩮืᩋ᩠ᨦ᩺ᨾᩕ᩠ᨴ᩠ᨠᩖᩮᩣᨠ᩺ᨧᩣᨠ᩺ᩋ᩺ᩘᨣ᩺์ᨠᩣᩁ᩺ᨿᩪᨶᩮᩈ᩠ᨠᩮᩣ[2] ᨩᩮᩦᨿ᩺ᩘᩉ᩺ใᨾ่᩺ᨿᩘᨳ᩺ืᩋ᩠ᨸᩮᨶ᩠ᩆᩪᨶ᩠ᨿ᩺์ᨠᩖᩣᩘᨴ้᩺ᩣᨶ᩠ᨴᩣᩁᩣᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺์ᨡ᩺ᩋ᩠ᨦ᩺ᩑᨩᩮᩦᨿ᩠ᨲᩅᨶ᩺ᩋ᩺ᩋ᩠ᨠ᩠ᨨᩮᩦᨿ᩺ᩘᨲ᩺ใ้[3] ᨴᩮᩤᨿ᩠ᨸᩮᨶ᩠ᨴᩦ่ᨲ้ᩘᨡ᩺ᩋ᩠ᨦ᩺ᩉ᩺ᩋ᩠ᨴᩪᨴᩤᩅ᩠ᩉᩮ่ᩘᨩᩣᨲᩥᩃᩮᩏᨴ᩠ᨿᩣᨶ᩠ᨴᩣᩁᩣᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺์ᩉᩮ่ᩘᨩᩣᨲᩥ

  1. https://en.unesco.org/news/64-cities-join-unesco-creative-cities-network
  2. UNESCO Creative City Network, ᨴᩮᩤᨿ᩺ creativechiangmai.com
  3. ᩈ᩠ᨴᩕ᩺. ᨴᩮᩥᨶ᩠ᩉ᩠ᨶ้᩺ᩣᩏᨴ᩠ᨿᩣᨶ᩠ᨴᩣᩁᩣᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺์ᨴᩦ่ᨩᩮᩦᨿ᩺ᩘᩉ᩺ใᨾ่᩺ ᩉ᩠ᩅᩘᨶᩣᨶ᩠᩺ᨴᩱᨿ᩠ᨸᩮᨶ᩠ᨹᩪ้ᨶᩣᨶ᩠᩺ᨴᩣᩁᩣᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺์ᩋᩣᨩᩮᩦᨿ᩠ᨶ᩺