Wp/nod/ᨣᩴᩤᩃᩣ᩠ᩅ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ᨣᩴᩤᩃᩣ᩠ᩅ
Jump to navigation Jump to search

ᨣᩴᩤᩃᩣ᩠ᩅ (ᩃᩣ᩠ᩅ: ພາສາລາວ ᨽᩣᩈᩣᩃᩣ᩠ᩅ) ᨸᩮ᩠ᨶᨣᩴᩤᩁᩣᨩᨠᩣ᩠ᩁᨡᩬᨦᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᩈᩣᨵᩤᩁᨱᩁᩢᨭᩛᨷᩕᨩᩣᨵᩥᨷᨲᩱ᩠ᨿᨷᩕᨩᩣᨩᩫ᩠ᨶᩃᩣ᩠ᩅ ᨧᩢ᩠ᨯᩀᩪ᩵ᨶᩱᨠᩖᩩ᩵ᨾᨣᩴᩤᨴᩱ ᨯᩰᩫ᩠ᨿᨾᩦᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈᩢᨾ᩠ᨻᩢᨶ᩠ᨵ᩺ᨠᩖᩲ᩶ᨩᩥ᩠ᨯᨠᩢ᩠ᨷᨣᩴᩤᩎᩈᩣ᩠ᨶᨡᩬᨦᨾᩮᩥᩬᨦᨴᩱ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩈᩪᨦ ᩁᨷᩫ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᨡ᩠ᨿᩁ ᨧᩢ᩠ᨠᨩᩲ᩶ᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᩃᩣ᩠ᩅ ᨪᩧ᩠᩵ᨦᨸᩮ᩠ᨶᩁᨷᩫ᩠ᨷᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᩈᩁᨷᩕᨠᩬᨷ (ᩁᨷᩫ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᨡ᩠ᨿᩁᩋᩢ᩠ᨶᨷᩕᨠᩬᨷᨯ᩠᩶ᩅ᩠ᨿᩈᩢᨬ᩠ᨬᩃᩢᨠ᩠ᨡᨱ᩺ᨴᩯ᩠ᨶᨻ᩠ᨿᨬ᩠ᨩᨶᩓᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᩈᩁ ᨪᩧ᩠᩵ᨦᨧᩢ᩠ᨠᩀᩪ᩵ᨻᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶ᩶ᩣ ᩉ᩠ᩃᩢᨦ ᩉ᩠ᨶᩮᩥᩬᩋ ᨲᩱ᩶ ᨡᩬᨦᨻ᩠ᨿᨬ᩠ᨩᨶ) ᩓᨾᩦᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈᩢᨾ᩠ᨻᩢᨶ᩠ᨵ᩺ᨠᩖᩲ᩶ᨩᩥ᩠ᨯᨠᩢ᩠ᨷᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨴᩱ᩠ᨿ


คําลาว (ลาว: ພາສາລາວ ภาสาลาว) เปนคําราชการของบรเทสสาธารณรัฏฐบรชาธิบไตยบรชาช็นลาว จัดยู่̱ไนกลุ่มคําไท โด็ยมีฅวามสัมพันธ์กใล้ชิดกับคําอีสานของเมิองไทยเปนย่̱างสูง รบ็บการขยร จักใช้อักขรลาว ซึ่งเปนรบ็บอักขรสรบรกอบ (รบ็บการขยรอันบรกอบด้วยสัญญลักขณ์แทนพยญชนแลทวยสร ซึ่งจักยู่̱พายหน้า หลัง หเนิออ ไต้ ของพยญชน) แลมีฅวามสัมพันธ์กใล้ชิดกับอักขรไทย