Wp/nod/ᨠᩣ᩠ᩁᨾᩮᩥᩬᨦ: Difference between revisions

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᨠᩣ᩠ᩁᨾᩮᩥᩬᨦ
(Created page with "'''การเมือง''' (อังกฤษ: politics) เปน กระบวนการและวิธีการ ที่จักนำไพสู่กา...")
(No difference)

Revision as of 14:15, 9 January 2014

การเมือง (อังกฤษ: politics) เปน กระบวนการและวิธีการ ที่จักนำไพสู่การตัดสินใจของกลุ่มฅน คำนี้มักจักโดนนำไพประยุกต์ใช้กับรัฐบาล แต่กิจกรรมทางการเมืองสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไพในคู่กลุ่มฅนที่มีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งรวมไพถึงใน บรรษัท, แวดวงวิชาการ และในวงการศาสนา