Wp/nod/ᨠᩣ᩠ᩁᨡ᩠ᨿᩁᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦᨯᩰᩫ᩠ᨿᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨵᩱ᩠ᨿ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᨠᩣ᩠ᩁᨡ᩠ᨿᩁᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦᨯᩰᩫ᩠ᨿᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨵᩱ᩠ᨿ

ᨠᩣ᩠ᩁᨡ᩠ᨿᩁᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ (ᨣᩤᩴᨿ᩠ᩅᩁ) ᨯᩰᩫ᩠ᨿᨩᩲ᩶ᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨵᩱ᩠ᨿᨶᩢ᩠᩶ᨶᨾᩦ ᪂ ᩅᩥᨵᩦ ᨤᩨ ᨶᩧ᩠᩵ᨦᨩᩲ᩶ᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᪨ ᩓᩈᩬᨦᨤᩨᨩᩲ᩶ᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨵᩱ᩠ᨿᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶ ᪨᪨ ᨲᩣ᩠ᨾᨷ᩠ᩅᩫᩁᩣ᩠ᨱᨷᩯ᩠ᨷᨷᩮᩢ᩶ᩣᨶᩢ᩠᩶ᨶᨩᩲ᩶ᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᨡ᩠ᨿᩁᨣᩴᩤᨿ᩠ᩅᩁᨯᩱ᩶ᩈ᩠᩶ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩫᨯ ᪨ ᨲᩯ᩵ᩅ᩵ᩤ ᨶᩲᩈ᩠ᨾᩱ᩻ᨷᩢ᩠ᨯᨯ᩠᩵ᨿᩅᨶᩦ᩶ ᨤᩬᨾᨽᩥ᩠ᩅᨴᩮᩬᩥᩁ᩼ᨣᩴᨿᩢ᩠ᨦᨷᩴᨾᩦᩁᨷᩫ᩠ᨷᩉᩨ᩶ᩈᨯᩯ᩠ᨦᨹᩫ᩠ᩃᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ ᪨᪨ ᨲᩮ᩠ᨾᩅ᩵ᩤᨲ᩠ᩅᩫᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾᨶᩢ᩠᩶ᨶᨾᩦᨣᩮᩢ᩶ᩣᨠᩣᩴᨶᩮᩥ᩠ᨭᩃᩩᨠᩃᩣ᩠ᨿᩈᩨᨴᩱᨡᩬᨦᨻᩬᩴ᩵ᨡᩩᩁᩁᩣ᩠ᨾᨠᩣᩴᩉᩯ᩠ᨦ ᨲᩯ᩵ᩅ᩵ᩤᨣᩴᨿᩢ᩠ᨦᨾᩦᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨻᩥᩔᩮᨳᩯ᩠ᨾᩉᩖᩣ᩠ᨿᨲ᩠ᩅᩫ ᨶᩢ᩠ᨠᩉᩖᩮᩬᩥᩋᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨵᩱ᩠ᨿᨷᩢ᩠ᨯᨯ᩠᩵ᨿᩅᨶᩦ᩶ ᪨ ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋᨶᩦ᩶ ᨧᩧ᩠᩵ᨦᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨵᩱ᩠ᨿᨩᩲ᩶ᨴᩯ᩠ᨶᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾᨲᩣ᩠ᨾᨪᩨ᩵ᩃᩮᩥ᩠ᨿᨷᩴᨯᩱ᩶ ᨲᩯ᩵ᨧᩢ᩠ᨠᨲ᩶ᩬᨦᨯᩢ᩠ᨯᨷᩕᩯᩋᨱᩩᩃᩰᩫ᩠ᨾᩅᩥᨵᩦᨠᩣ᩠ᩁᨡ᩠ᨿᩁᩉᩖᩣ᩠ᨿᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁ ᪨᪨

ᨠᩣ᩠ᩁᨡ᩠ᨿᩁᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦᨯᩰᩫ᩠ᨿᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨵᩱ᩠ᨿᨻᩕ᩠ᨿᨷᨲ᩠ᩅᩫᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ[edit | edit source]

ᩃᩩ᩵ᨾᨶᩦ᩶ᨧᩢᨧᩤᨡᩱᨠᩣ᩠ᩁᨡ᩠ᨿᩁᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦᨯᩰᩫ᩠ᨿᨩᩲ᩶ᩋᩢᨠ᩠ᨡᩁᨵᩱ᩠ᨿᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶ ᨯᩰᩫ᩠ᨿᨯᩢ᩠ᨯᨷᩕᩯᩃᩩᨠᨲ᩠ᩅᩫᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᪨᪨

ᨻ᩠ᨿᩢᨬᨩ᩠ᨶ[edit | edit source]

ᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼ ᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᨵᩱ᩠ᨿ
ᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼ ᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᨵᩱ᩠ᨿ
ᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼ ᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᨵᩱ᩠ᨿ
ᨮ ᪨ ᨭᩛ
ฑ, ฎ, ด
ᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼ ᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᨵᩱ᩠ᨿ
ᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼ ᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᨵᩱ᩠ᨿ
ᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼ ᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᨵᩱ᩠ᨿ
ᨿ
อฺย, อย
ᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼ ᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᨵᩱ᩠ᨿ

ᨻ᩠ᨿᩢᨬᨩ᩠ᨶᨪᩬ᩶ᩁ[edit | edit source]

ᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼ ᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᨵᩱ᩠ᨿ
ᨬ᩠ᨬ ญฺญ, ญญ
ᨷᩕ บฺร, ปฺร, ปร
ᨻᩕ พฺร, พร
ᨶᩣ นา
สฺส, สส
แล
ᩓ᩠ᩅ แล้ว
ᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼ ᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᨵᩱ᩠ᨿ
ᩉ᩠ᨦ หง
ᩉ᩠ᨬ หฺญ, หญ
ᩉ᩠ᨶ หฺน,​ หน
ᩉ᩠ᨾ หฺม, หม
ᩉ᩠ᨿ หย
ᩉᩕ หฺร, หร
ᩉᩖ หล
ᩉ᩠ᩅ หว

ᩈᩕ[edit | edit source]

ᨵᩢᨾ᩠ᨾ​᩼ ᨺᩢ᩠ᨠᨡᩣ᩠ᨾ ᨵᩱ᩠ᨿ
อ, อะ
ᩋᩣ อา
ᩋᩥ ᪨ ᩍ อิ
ᩋᩦ ᪨ ᩎ อี
ᩋᩧ อึ
ᩋᩨ อื
ᩋᩩ ᪨ ᩏ อุ
ᩋᩪ ᪨ ᩐ อู
ᩋᩮᩡ ᪨ ᩋᩮᩢ เอะ
ᩋᩮ ᪨ ᩑ เอ
ᩋᩯᩡ ᪨ ᩋᩯᩢ แอะ
ᩋᩯ แอ
ᩋᩰᩡ โอะ
ᩋᩰ ᪨ ᩒ ᪨ ᩋᩮᩣ โอ
ᩋᩣᩴ อำ
ᩋᩱ ไอ
ᩋᩲ ใอ
ᩋᩮᩢᩣ เอา


สือไทคำยวน เปนแบบเขียนเซิ่งไช้สือไธยเขียนคำยวน โดยขีดเขียนในรูปแบบปริวัตต์

เสียงแผ (พยัญชนะ)[edit | edit source]

สือเสียงร่วมเมือง(IPA) สือไทคำยวน
เสียงต่ำ/เสียงสูง
k
ค / ก
h
ฮ,ร / ห
ʔ
ŋ
ง / หง*
c
ช / จ
s
ซ,ฌ / ส,ฉ,ศ,ษ
j
อย
ɲ
ญ,ย / หญ*, หย
t
ท / ต,ฏ
ธ,ฒ / ถ,ฐ
d
ด,ฑ
n
น, ณ / หน*
l
ล,ฬ / หล*
p
พ / ป
ภ,พร / ผ
f
ฟ / ฝ
b
m
ม / หม*
w
ว / หว*
x
ฅ,ฆ,คร / ข,ฃ,กร
  • คำหมาย: * เพื่อออกเสียงบอง(วัณณยุกต์)แห่งคำยวนหื้อกุ้ม จักต้าปุ่นเปนสองแบบเสียง

เสียงบอง (วัณณยุกต์)[edit | edit source]

เสียงตี่ 1(สามัญ) 2(เอก) 3(โท) 4(**) 5(ตรี) 6(จัตวา)
แซง คา ก่า ค่า ก้า ค้า กา
ซา ส่า ซ่า ส้า ซ้า สา
พี (อ้วนพี) ปี่ (ปี่) พี่ (พี่) ปี้ (ตั๋ว,แสตมป์) พี้ (กระพี้) ปี (ปี,ปลี)
  • คำหมาย: ** เสียงนี้เปนเสียงเซิ่งคำไธยบ่มี ย้อนหย่างนี้ จิ่งต้าปุ่นเสียงแผเปน 2 เสียง

เสียงหาง (ตัวสะกด)[edit | edit source]

มีสองเสียง คือ เสียงเขย (ตัว อ(แม่ก กา),ง,ย,น,ม,ว)แล เสียงหับ (ตัว ก,ด,บ)

เสียงแท้ (สระ)[edit | edit source]

เขียนเหมือนคำไธยแหมะหมด แต่มีซำตัวเซิ่งเขียนหบ่เหมือน หย่าง เสิกะ(ศึก,สงคราม) ช่าว