Wp/nod/สือไทคำญวน

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > สือไทคำญวน
Jump to navigation Jump to search

สือไทคำยวน เปนแบบเขียนเซิ่งไช้สือไธยเขียนคำยวน โดยขีดเขียนในรูปแบบปริวัตต์

ตัวสือ[edit | edit source]

เสียงแผ (พยัญชนะ)[edit | edit source]

สือเสียงร่วมเมือง(IPA) สือไทคำยวน
เสียงต่ำ/เสียงสูง
k
ค / ก
h
ฮ,ร / ห
ʔ
ŋ
ง / หง*
c
ช / จ
s
ซ,ฌ / ส,ฉ,ศ,ษ
j
อย
ɲ
ญ,ย / หญ*, หย
t
ท / ต,ฏ
ธ,ฒ / ถ,ฐ
d
ด,ฑ
n
น, ณ / หน*
l
ล,ฬ / หล*
p
พ / ป
ภ,พร / ผ
f
ฟ / ฝ
b
m
ม / หม*
w
ว / หว*
x
ฅ,ฆ,คร / ข,ฃ,กร
  • คำหมาย: * เพื่อออกเสียงบอง(วัณณยุกต์)แห่งคำยวนหื้อกุ้ม จักต้าปุ่นเปนสองแบบเสียง

เสียงบอง (วัณณยุกต์)[edit | edit source]

เสียงตี่ 1(สามัญ) 2(เอก) 3(โท) 4(**) 5(ตรี) 6(จัตวา)
แซง คา ก่า ค่า ก้า ค้า กา
ซา ส่า ซ่า ส้า ซ้า สา
พี (อ้วนพี) ปี่ (ปี่) พี่ (พี่) ปี้ (ตั๋ว,แสตมป์) พี้ (กระพี้) ปี (ปี,ปลี)
  • คำหมาย: ** เสียงนี้เปนเสียงเซิ่งคำไธยบ่มี ย้อนหย่างนี้ จิ่งต้าปุ่นเสียงแผเปน 2 เสียง

เสียงหาง (ตัวสะกด)[edit | edit source]

มีสองเสียง คือ เสียงเขย (ตัว อ(แม่ก กา),ง,ย,น,ม,ว)แล เสียงหับ (ตัว ก,ด,บ)

เสียงแท้ (สระ)[edit | edit source]

เขียนเหมือนคำไธยแหมะหมด แต่มีซำตัวเซิ่งเขียนหบ่เหมือน หย่าง เสิกะ(ศึก,สงคราม) ช่าว