Wp/mvf/ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠨᠺᠤᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠺᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mvfWp > mvf > ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠨᠺᠤᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠺᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ
Jump to navigation Jump to search

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠨᠺᠤᠯᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠺᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ - ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠺᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ.

Ner # Konvensional[1] Kursi Administratif Hanzi
Hanyu Pinyin
Mongol
(Transkripsi dari Mongolian)
Hun am (2010)
Nei Mongol prfc map.png
Kota setingkat prefektur
2 Bayannur Distrik Linhe 巴彦淖尔市
Bāyànnào'ěr Shì
ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷᠬᠣᠲᠠ
(bayannaɣur qota)
1,669,915
3 Wuhai Distrik Haibowan 乌海市
Wūhǎi Shì
ᠦᠬᠠᠢᠬᠣᠲᠠ
(üqai qota)
532,902
4 Ordos Distrik Dongsheng 鄂尔多斯市
È'ěrduōsī Shì
ᠣᠷᠳᠤᠰᠬᠣᠲᠠ
(ordus qota)
1,940,653
5 Baotou Distrik Hondlon 包头市
Bāotóu Shì
ᠪᠤᠭᠤᠲᠤᠬᠣᠲᠠ
(buɣutu qota)
2,650,364
6 Hohhot Distrik Huimin 呼和浩特市
Hūhéhàotè Shì
ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ
(kökeqota)
2,866,615
7 Ulanqab Distrik Jining 乌兰察布市
Wūlánchábù Shì
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪᠬᠣᠲᠠ
(ulaɣančab qota)
2,143,590
9 Chifeng Distrik Hongshan 赤峰市
Chìfēng Shì
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠᠬᠣᠲᠠ
(ulaɣanqada qota)
4,341,245
10 Tongliao Distrik Horqin 通辽市
Tōngliáo Shì
ᠲᠥᠩᠯᠢᠶᠠᠣᠬᠣᠲᠠ
(töngliyao qota)
3,139,153
12 Hulunbuir Distrik Hailar 呼伦贝尔市
Hūlúnbèi'ěr Shì
ᠬᠥᠯᠦᠨᠪᠤᠶᠢᠷᠬᠣᠲᠠ
(kölün-buyir qota)
2,549,278
Liga
1 Alxa Alxa Left Banner 阿拉善盟
Ālāshàn Méng
ᠠᠯᠠᠱᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
(alašan ayimaɣ)
231,334
8 Xilingol Xilinhot 锡林郭勒盟
Xīlínguōlè Méng
ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
(sili-yin ɣoul ayimaɣ)
1,028,022
11 Hinggan Ulanhot 兴安盟
Xīng'ān Méng
ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ
(hingɣan ayimaɣ)
1,613,250
  1. Zhōngguó dìmínglù 中国地名录 (Beijing, Zhōngguó dìtú chūbǎnshè 中国地图出版社 1997); ISBN 7-5031-1718-4.