Wp/mos/Dondang sayang

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mos
Wp > mos > Dondang sayang
dondang sayang
music genre, type of dance
Country of originMalaysia Tekre
Intangible cultural heritage statusRepresentative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity Tekre
Described at URLhttps://ich.unesco.org/en/RL/01410, https://ich.unesco.org/fr/RL/01410, https://ich.unesco.org/es/RL/01410 Tekre

A Dondang Sayang (sẽn dat n yeel tɩ 'nonglem yɩɩll' wã) yita Malacca yʋʋm kob-gĩnd 15 soabã pʋgẽ, tɩ Portiigaal buud-gomd yɩɩlã tall pãn-tusdg a zugu. Yaa malɛg-n-soodg sẽn yaa reem buud sẽn be malɛg-n-soodg pʋgẽ, tɩ Baba ne Nyonya yɩɩn-yẽgdbã rɩkd malɛg-n-soodg sẽn yaa reem-n-soodg sẽn yaa reem-n-soodg la wakat ninga reem-n-soodg sẽn yaa reem-n-soodg ne taaba. Naoor wʋsgo, yɩɩn-yɩɩndbã naagda ne violin, Malay rebana (drums) a yiib la tetawak (gong). Naoor wʋsgo, b paasda yɩɩl-bɛd a taab n paas yɩɩl-bɛd a taaba, sẽn yɩɩd fãa, yɩɩl-bɛd sẽn boond tɩ accordéons, bɩ yɩɩl-bɛd sẽn boond tɩ flutes, bɩ yɩɩl-bɛd a to sẽn boond tɩ violon.

Yaa bi-yendã n nong n tʋmd dondang sayangã pʋgẽ, n kõt yɩɩl-yɩɩllã yɩɩl-yɩɩllã. B tõe n toeemame, la yɩɩl-gʋlsdã pa nong n maand woto ye. Sã n mik tɩ yɩɩn-yɩɩndb n be, b tõe n dɩka rebana a nu n paase. Wakat-wakate, b tõe n ledga rebana ne tambor la baril tambor bɩ kompang menga. Yɩɩllã yɩɩl pa kaoosd ye, la yɩɩllã nong n tara koees pis-tã la a yiibu. B sɩngda ne violẽ wã, n yaool n sɩng ne rebana wã, n yaool n sɩng ne gongã, tɩ koɛɛgã yaool n sɩng ne koees a nu wã. A yɩɩlã yɩɩl pa yɩll tɩ nebã bãng-a, la a yɩɩlã goam yaa nonglem yɩɩl bala. (Ahmad Usop 1984). B tõe n paas-a-la ne akordiõ wã (Shafiee Ahmad 1992).[1]

B leb n boond-a lame tɩ Ronggeng dansã.

Ges-y me[edit | edit source]

  • Music of Malaysia
  • Mata-kantiga

Sebtiise[edit | edit source]

  1. http://www.musicmall-asia.com/malaysia/syncretic/dondang-sayang.html

Vẽenem[edit | edit source]

  • Sarkissian, Margaret. Kantiga di Padri sa chang. From the collection "Viagem dos Sons", Tradisom, Vila Verde, Portugal, 1998
  • Silva Rego, Padre António da. "Apontamentos para o estudo do dialecto português de Malaca". Boletim Geral das Colônias, Lisboa, Portugal, 1941.
  • Musical Malaysia/SYNCRETIC SONG BASED FORMS: Dondang Sayang
  • PUBLICATIONS RELATED TO MALAYSIAN MUSIC (TDC Malaysia 1996)