Wp/mnw/Main Page

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnwWp > mnw > Main Page
Jump to navigation Jump to search
Having problems reading this page? Fonts are available here.
Note: Some web browsers may be able to properly display the Burmese unicode script on Burmese Wikipedia but not on Wikimedia Incubator.
Flag of Mon State (2018).svg
Welcome to the Mon Wikipedia!

နူကဵုမုက် ဝဳကဳပဳဒဳယာမန်ဏအ် ဒုင်တၠုင်ဏာ ဇၟာပ်ညးအဲ ရအဴ။
"အနာဂတ်ဂှ် နွံပ္ဍဲတဲ ညးမခၞံဗဒှ်တအ်" ဒုင်သဇိုင် ကုလညာတ်ဝွံတုဲ သွက်အနာဂတ် ဂကူမန် ဂွံကျေဝ် ဂွံခိုဟ် ဂွံသၠုင် ညးညးအဲအဲ ပြာပ်ကၠုင် ခၞံဗဒှ် ပဠေဝ်ဒါန် ချူပတိုန် လိက်ပရေင်၊ ဝတ္ထု၊ ကဗျ၊ ပရူပရာနာနာသာ် သွက်ဘာသာမန် ညိအဴ။
လိက်ပရေင် ပရူပရာ နူကဵု မုက်လိက် ဝဳကဳပဳဒဳယာ နကဵု ဘာသာဇကု မကၠိုဟ် မပ္တံကဵု ဘာသာအင်္ဂလိက်ဘာသာသေံဘာသာဗၟာတအ်ဂှ်လေဝ် ကၠာဲစၠောအ် ဘာသာမန်တုဲ ချူပတိုန်မာန်ရ၊၊ဝဳကဳပဳဒဳယာဒုင်တၠုင်ရအဴ
ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ မသက္ကုၚုဟ်မး
ပရောပရာဖအိုတ် ၅၃၃ ဂှ် နကဵုဘာသာမန် ဂွံဗှ်ကေတ်မာန်ကီုရ။
က

ပရောပရာ  ပလေဝ်ဒါန်  သၟာန်သွဟ်ဂမၠိုၚ်  အရီုဗၚ်  Guestbook

မာတိကာ  ​စၞောန်ကဏ္ဍ  ပရောပရာတၟေၚ်  က–ၝ စၞောန်

Featured Article Star.svg ပရောတၟေင် တ္ၚဲဏအ်
Mon Revolution Day-60-1.jpg
Mon Revolution Day-60-1

တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် (အၚ်္ဂလိက်: Mon Revolution Day) ဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲဂိတုခ္ဍဲသဳပေင် မရန်တၟအ်ကဵု တ္ၚဲ သၟတ်မန်၂၇ တၠ၊ နာဲပါန်သာ ကေုာံ နာဲမံင်သိင် (မောင်သိမ်း) တအ် မအာက္ဍိုပ်တုဲ လုပ်သီလွဟ် ပ္ဍဲဒပ်ဗၠာဲသၟိင် ကွာန်ဇာသပၠင်၊ ပွိုင်ဍုင်ဘာအင် ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၁၃၁၀ (ခရေတ် ၁၉၄၈၊ အဝ်ဂေတ် ၁၉-၂၀)ဂှ်ရ၊၊ တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန်ဂှ် ဗွဲကိုပ်ကၠာ ကၠောန်ကၠုင် ပ္ဍဲဗွိုင်တိဍာ်ပၠန်ဂတး နကဵုအသေအဟာန်ပၞာန် သၟးရ၊၊ စိုပ် သၞာံ ၂၀၀၇ နူကဵု ဂကောံပံင်ကောံမန်ဍုင်သအာင်ဂမၠိုင်၊ ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိ ကေုာံ ညးတာလျိုင် နူကဵု ဗော်ဍုင်မန်တၟိ နာဲအံင်မ္ၚဵု နကဵုပူဂိုလ်၊ ဂကောံညဳသၟဟ်ဂကူမန် (MUL)ဂှ် ပံင်ကောံတုဲ ဒက်ပ္တန် ကမ္မတဳမကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မရနုက်ကဵု (၆၀)ဝါ ရ၊၊ နကဵုကမ္မတဳဂှ် ဖျေဟ်အစဳအဇန် ပၠန်ဂတးမန်ဂှ် ညံင်ဂွံဒှ် ပရေင်ပၠန်ဂတး ညးဍုင်ကွာန်မန်တုဲ ကၠောန်အစဳအဇန် အသေအဟာန် ရှ်ေသှ်ေ က္ဍိုပ်သကိုပ်ဂကူမန်ဂမၠိုင် ပ္ဍဲကဵု ကွာန်ဌာန်တွိုပ်သုက်ညးတအ် ဟွံသေင်မ္ဂး ဒၞာဲမဆေင်စပ် ကုညးတအ် နဒဒှ် ပရေင်ချဳဓရာင် ညးဍုင်ကွာန်မန်မွဲရ၊၊ ပ္ဍဲအခိင်ဂှ် ဒှ်ခေတ်တၠအဝဵုပၞာန် မအုပ်ဓုပ်လဝ်ဍုင်တုဲ အခေါင်ပကောံမၞိဟ် ဟွံမဲရ၊၊

ဆက်ဗှ် Full article...
Emblem-pictures.svgဗီုတၟေင် တ္ၚဲဏအ်
Wikipedia-logo-v2.svg ပရောဝဳကဳပဳဒဳယာ
ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ပံင်ပ္ကောံချူလဝ် နကဵု ညးလွပ် မရပ်စပ်သုင်စောဲ တအ်တုဲ ခၞံဗဒှ်ပတိုန် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ သက္ကုၚုဟ်မွဲရ၊၊ ဇၟာပ်ညးအဲ တၞဟ်နဂွံရပ်စပ် လောဲသွာတုဲ ကဵုလဝ်ယၟု ဝဳကဳတုဲ ဖန်ဗဒှ်လဝ် နကဵုမုက်လိက်ဝေပ်သာ်မွဲရ၊၊

ညးလွပ်တအ်လေဝ် ဇၟာပ်အခိင်အခါ နာဍဳဟွံခြာ ဗီုညးကဵုညး ဖန်ပလေဝ်ဒါန် ချူစုတ်ဒၟံင်တုဲ ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ဒှ်ကၠုင် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ မဍိုက်ပေင်တဴ ကဵုပရူပရာနာနာမွဲရ၊၊ ပ္ဍဲဝဳကဳပဳယာမန်ဝွံလေဝ် ယြဴညးလဵုမွဲ ဟွံဟီု အတိုင်သၞောဝ် မလိက် ယူနဳကုဒ် (Unicode)Font ၅.၂ ဂှ် ဒ္ဂေတ်ဗက်တုဲ ဗှ်ကေတ်မာန်၊ စၠောအ်ချာဲကေတ်မာန်တုဲ သီုချူပတိုန် ဗွဲမဗၠးၜးမာန်ရ၊၊

ဆက်ဗှ် Full article...

Nuvola actions help.svg အရီုဗင်
တာမ်ပလိက် Template ဟီုမ္ဂးဂှ် ဒှ်အရာ မကၠောန်လဝ် ကိုန်ဂစိုတ်တုဲ ကပ်ပဳကေတ်တုဲ သၠာဲစုတ် တင်ဂၞင်ဂမၠိုင်မ္ဂး ဍေဟ်မံက်တိတ်ကၠုင် ဗီုမဖျေဟ်လဝ် ကိုန်ဂစိုတ်ဂှ်ရ၊၊ သွက်ဂွံ ကပ်ပဳကေတ် တာမ်ပလိက် မဆေင်ကဵု ပူဂိုလ်တအ်ဂှ် ဍဵုဗှ်ကေတ် ဗွဲသၟဝ်ဏအ်ညိ၊၊

Full article...


နကဵုသၞောတ်မ္ဂး ဇၟာပ်မုက်လိက်ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ပရူဗွဲသၟဝ်ဝွံ သ္ဒးနွံရောင်ဂှ် ညးတအ် စၟတ်သမ္တီလဝ်ရ၊၊ ပရူတအ်ဂှ် ကၠာဲကေတ် နူကဵုဘာသာဇကုမခံင် ဥပမာ နူဘာသာအင်္ဂလိက်တုဲ ကၠာဲဗဒှ် နကဵုဘာသာမန်ညိ၊၊ ပရူမကၠာဲလဝ်တုဲတအ်ဂှ် ကဵုစၞောန်စုတ်လဝ်ကဵု ဗီုမန် ဗဒါဲဂှ်ညိ၊၊

Full article...

ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ

မန် • ဘာသာမန် (ဗျန်မန် • သဒ္ဒါမန်) • ယေန်သၞာင်မန် • ရးနိဂီု •

ယဲကေန်သာ • ယဲဏမ်ဍာတ် •

ခရေတ်ယာန် • အေဿလာမ် • ဗုဒ္ဓ • ဟိန္ဒူ • ဂျုင် • ဂျူ • ဘာသာသေတ် • သၠပတ်သမ္မာ • ခမဳ

ဇဳဝဗေဒ • ဓာတုဗေဒ • ‎နက္ခတ္တဗေဒ • ဘူမိဗေဒ • ပညာစိုတ် • ရုက္ခဗေဒ • ရူပဗေဒ • သတ္တဗေဒ

‎ဂဳတ‎‎ (ဒွက်) • လိက်ပတ်‎‎ (ကဗျ • လင်္ကာ • ဝတ္ထုဇမၠေအ်) • ‎လဟိင် • ‎ရုင်ဒမျိုင်‎ • ‎ကသူ • ‎တိုက်ထ္ၜး‎‎ • ဗိသုကာ‎‎ • ‎အရေဝ်ဘာသာ • အနုပညာ • ‎ထတ်ယုတ် • လိက်ခၞိင် ကျာ်ယှိုဲသဳခုင်

မနုဿဗေဒ • ပရေင်ပညာ (ဘာ • ကဝ်လိက် • တက္ကသိုလ်) • ဘဝမၞိဟ် • သ္ၚိကၟိန် • ဒဿန • ဘာသာဗေဒ • ဓမ္မသာတ် • ဂကူ • ပွမသ္ပမ္ၚဵုထပ်တဲ • ပရေင်ဍုင်ကွာန်

ဒွါရဝတဳ • ဝါခရူ • ထီုကအ်ဂေါန် • ဂြိုဟ် • ဂၠးတိ • တိုက် • (အမေရိကသၠုင်ကျာ • အမေရိကသၟဝ်ကျာ • အာဖရိက • အာရှ • အန္တာတိက • ဥရောပ • အဝ်သတြေလျာ) • ဒဵု • ကၟိုန်ဍုင် • ၜဳ • ကြုင် • ဍုင်

ခမ်ပျူတာ • ပရေင်ဆက်စၠောအ် • Share Arena • ဆော့ဖ်ဝဲ • ဓာတ်လလဳ • အေန်ဂျေန်နဳယာ

ဝင်ပၠန်ဂတးမန်ခေတ်တၟိ • ဂကောံထံက်ပင်ပရေင်ပညာမန် • ခေတ်တၟအ် • ခေတ်ဍာ်ကလောံ • ခေတ်ပသဲ • ခေတ်ဒမၠု • ခေတ်လဒေါဝ် • ပၞာန်ဂၠးပထမ • ပၞာန်ဂၠးတိဒုတိယ

ပရဝ်ဂျေတ် ဒေအ်ဂမၠိုင်

Wikipedia is hosted by the Wikimedia Foundation, a non-profit organization that also hosts a range of other projects: