Wp/mnw/ဨကစ္စသဿတဒိဋ္ဌိ ဝါဒပဌမ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnwWp > mnw > ဨကစ္စသဿတဒိဋ္ဌိ ဝါဒပဌမ
Jump to navigation Jump to search

၃၉။ ယွံခမဳတအ် ကာလအဓာန်ဂၠိၚ်သ္ၚောဲ ကလိလောန်အာတုဲ ပ္ဍဲကာလလဆောဝ် လောကဝွံ လီုလာ်ရ၊ အခိၚ်ကာလဂှ် နွံတဴဟေၚ်ရ၊ လောကလီုလာ်မ္ဂး သတ်ဂမၠိုၚ် ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ် ကတဵုဒှ် ပ္ဍဲဘုံအာဘဿရအိုတ်ရ။ ညးဂမၠိုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲဘုံဂှ် ကတဵုဒှ် ဟိုတ်နူဇျာန်စိုတ်အိုတ်ရ၊ မၞုံကဵုစၞ 'ပဳတိ' ပွမသ္ဍိုက်မၠိုက်အိုတ်ရ၊ မၞုံကဵုယးတၟး နကဵုလျးအရံၚ် ဇကုဇကုတအ်အိုတ်ရ၊ ဂေၚ်ဂ္ၚေၚ်ပ္ဍဲအာကာသအိုတ်ရ၊ မၞုံကဵုဌာန်ဒတန်ဒၟံၚ် ခိုဟ်ဆာဲသပ္ပါယ်အိုတ်ရ၊ လုကဴကာလ အဓာန်မဂၠိၚ်သ္ၚောဲ တန်တဴအိုတ်ရ။

၄၀။ ယွံခမဳတအ် ကာလအဓာန်ဂၠိၚ်သ္ၚောဲ ကလိလောန်အာတုဲ ပ္ဍဲကာလလဆောဝ် လောကဝွံ ဒှ်တန်တဴရ၊ အခိၚ်ကာလဂှ် နွံတဴဟေၚ်ရ၊ လောကတန်တဴမ္ဂး လွဳမာန်ဗြီုမလ္ၚုသၟး (နူသတ်) ကတဵုဒှ်ပြာကတ်ရ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် သတ်မမိက်ကဵုမွဲမွဲ ဟိုတ်နူအာယုက် အိုတ်အာကဵုဒှ် ဟိုတ်နူကမ်ကုသိုလ်အိုတ်အာကဵုဒှ် စုတိချိုတ်ကၠုၚ်နူဘုံအာဘဿရတုဲ ကတဵုဒှ်ဟိုတ်နူကမ်ကုသိုလ် အိုတ်အာကဵုဒှ် စုတိချိုတ်ကၠုၚ် နူဘုံအာဘဿရတုဲ ကတဵုဒှ်ပ္ဍဲလွဳမာန်ဗြီု မလ္ၚုသၟးအာ (နူသတ်)ဂှ်ရ၊ ညးဂှ် ပ္ဍဲဘုံဂှ် ကတဵုဒှ်ဟိုတ်နူဇျာန်စိုတ်ရ။မၞုံကဵုစၞ 'ပဳတိ' ပွမသ္ဍိုက်မၠိုက်အိုတ်ရ၊ မၞုံကဵုယးတၟး နကဵုလျးအရံၚ် ဇကုဇကုတအ်အိုတ်ရ၊ ဂေၚ်ဂ္ၚေၚ်ပ္ဍဲအာကာသအိုတ်ရ၊ မၞုံကဵုဌာန်ဒတန်ဒၟံၚ် ခိုဟ်ဆာဲသပ္ပါယ်အိုတ်ရ၊ လုကဴကာလ အဓာန်မဂၠိၚ်သ္ၚောဲ တန်တဴအိုတ်ရ။

၄၁။ ပ္ဍဲဘုံဂှ် ညးဂှ် ညးမွဲဓဝ် ဟိုတ်မဒးပဒတဴ ဗွဲမလအ်လကာဖာဂှ်ရ ကတဵုဒှ်ဟွံမိပ်လဟိၚ်တုဲ "သတ်ဂမၠိုၚ် မွဲသ္အာၚ်လေဝ် ကၠုၚ်စိုပ်ဘုံဝွံမ္ဂး ခိုဟ်ရ" ရဴဝွံ ရာဒနာမိက်ရ။ ပ္ဍဲကာလဂှ် သတ်ဂမၠိုၚ်မွဲသ္အာၚ်လေဝ် ဟိုတ်နူအာယုက်အိုတ်အာကဵုဒှ် ဟိုန်နူကမ်ကုသိုလ် အိုတ်အာကဵုဒှ် စုတိချိုတ်စှ်ေကၠုၚ် နူဘုံအာဘသရအိုတ်တုဲ နဒဒှ်သကအ်ပွံၚ်သတ်ဂှ် ကတဵုဒှ်ပ္ဍဲဘုံဗြီုအိုတ်ရ၊ ညးဂမၠိုၚ်ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲဘုံဂှ် ကတဵုဒှ်ဟိုတ်နူဇျာန်စိုတ်အိုတ်ရ၊ မၞုံကဵုစၞ 'ပဳတိ' ပွမသ္ဍိုက်မၠိုက်အိုတ်ရ၊ မၞုံကဵုယးတၟး နကဵုလျးအရံၚ်ဇကုဇကုတအ်အိုတ်ရ၊ ဂေတ်ဂ္ၚေၚ်ပ္ဍဲအာကသအိုတ်ရ၊ မၞုံကဵုဌာန်ဒတန်ဒၟံၚ်ခိုဟ်ဆာဲ သပ္ပါယ်အိုတ်ရ၊ လုကဴကာလအဓာန်မဂၠိၚ်သ္ၚောဲ တန်တဴအိုတ်ရ။

၄၂။ ယွံခမဳတအ် ပၞောဝ်ကဵုသတ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ကုသတ်မတဵုဒှ်လဝ် ဗွဲကိုပ်ကၠာဂှ် ကသပ်ရဴသာ်ဝွံ ကတဵုဒှ်ရ -

"အဲဂှ် ဒှ်ဗြီုရ၊ ဒှ်ဗြီုဇၞော်ရ၊ ဒှ်ညးဓလီုဍိုက်မာန်ရ၊ ဒှ်ညး ညးမမိက်ကဵုမွဲမွဲ ဓလီုဍိုက်ဟွံမာန်ရ၊ ဒှ်ညးညာတ် (အလုံအိုဿီု) ဗွဲစၟတ်ရ၊ ဒှ်ညးကတဵုဒှ် အတိုၚ်ပၟိက်မာန်ရ၊ ဒှ်ညးဂွံအလဵုအသဳရ၊ ဒှ်ညး သ္ပရ၊ ဒှ်ညး နိမိတ်ဗဒှ်ရ၊ ဒှ်ညး ပြဲအိုတ်ရ၊ ဒှ်ညး ပြုပြောၚ်ရ၊ ဒှ်ညး လ္ၚတ်လဝ် (ပ္ဍဲဇျာန်) တုဲရ၊ ဒှ်ညးမအံက်သဝ်ဂမၠိုၚ် မကတဵုဒှ်တုဲ ဃောကတဵုဒှ်ရ၊ သတ်ဂမၠိုၚ်ဝွံ အဲနိမိတ်ဗဒှ်လဝ်ရ၊ မုဟိုတ်ရော ဟီုမ္ဂး -

"သတ်ဂမၠိုၚ် မွဲသအာၚ်လေဝ် ကၠုၚ်စိုပ်ဘုံဝွံမ္ဂး ခိုဟ်ရ-ရဴဝွံ ပ္ဍဲကိုပ်ကၠာတေံ ကသပ်ဒှ်ကၠုၚ် ကုအဲရ၊ ပွမရာဒနာမိက် ရဴဝွံလေဝ် ဒှ်ကၠုၚ်ကုအဲရ၊ သတ်ဂမၠိုၚ်ဝွံလေဝ် ကၠုၚ်စိုပ်ဘုံ(ဗြီု)ဝွံအိုတ်ရ" ရဴဝွံ ကသပ်ဒှ်ရ။

ကုသတ်ဂမၠိုၚ် မကတဵုဒှ် နူလက်ကရဴလေဝ် ကသပ်ရဴဝွံ ကတဵုဒှ်ရ -

"တြနာဲဝွံ ဒှ်ဗြီုရ၊ ဒှ်ဗြီုဇၞော်ရ၊ ဒှ်ညးဓလီုဍိုက်မာန်ရ၊ ဒှ်ညး ညးမမိက်ကဵုမွဲမွဲ ဓလဵုဍိုက်ဟွံမာန်ရ၊ ဒှ်ညး ညာတ် (အလုံအိုဿီု) ဗွဲစၟတ်ရ၊ ဒှ်ညး ကတဵုဒှ် အတိုၚ်ပၟိက်မာန်ရ၊ ဒှ်ညး ဂွံအလဵုအသဳရ၊ ဒှ်ညး သ္ပရ၊ ဒှ်ညး နိမတ်ဗဒှ်ရ၊ ဒှ်ညး ပြဲအိုတ်ရ၊ ဒှ်ညး ပြုပြောၚ်ရ၊ ဒှ်ညး လ္ၚတ်လဝ်(ပ္ဍဲဇျာန်) တုဲရ၊ ဒှ်ညး မအံက်သတ်ဂမၠိုၚ် မကတဵုဒှ်တုဲ ဃောကတဵုဒှ်ရ၊ ပိုဲညးဂမၠိုၚ် တြနာဲဗြီုဝွံ နိမိတ်ဗဒှ်လဝ်ရ၊ မုဟိုတ်ရောဟီုမ္ဂး -

ပ္ဍဲဘုံဝွံဗြီုဇၞော်ဝွံ ကတဵုဒှ်ဒၟံၚ် ဗွဲကိုပ်ကၠာဂှ် ပိုဲညးဂမၠိုၚ် ဂွံညာတ်ကေတ်အိုတ်ရ၊ ပိုဲညးဂမၠိုၚ်ဂှ်တုန် ကတဵုဒှ် နူကာလကြဴအိုတ်ရ ရဴဝွံ ကသပ်ကတဵုဒှ်ရ။

၄၃။ ယွံခမဳတအ် ပၞောဝ်ကဵုသတ်ဂမၠိုၚ် သတ်မကတဵုဒှ်ဒၟံၚ် ဗွဲကိုပ်ကၠာဂှ် အာယုက်လေဝ် ဂၠိၚ်တဴ ဗွဲတၟေၚ်ရ၊ ရုပ်သာ်လေဝ် ကျေဝ်တဴ ဗွဲတၟေၚ်ရ၊ ဣဒ္ဓိကြဳဇှ်လေဝ် ဇၞော်တဴ ဗွဲတၟေၚ်ရ၊ သတ်ဂမၠိုၚ် မကတဵုဒှ်ကာလကြဴဂှ်တုန် (ထံက်ရံၚ်ကဵု သတ်မကတဵုဒှ် ဗွဲမကိုပ်ကၠာမ္ဂး) အာယုက်လေဝ် ဂၠေံအိုတ်ရ၊ ရုပ်သာ်လေဝ် ဟွံကျေဝ်အိုတ်ရ၊ ဣဒ္ဓိကြဳဇှ်လေဝ် အောန်အိုတ်ရ။

၄၄။ ယွံခမဳတအ် ဟိုတ်မြဴသာ်ဝွံ နွံတဴဏီရ၊ သတ်မမိက်ကဵုမွဲမွဲဂှ် စုတိချိုန်ကၠုၚ်နူဘုံ(ဗြီု)ဂှ်တုဲ ကၠုၚ်စိုပ် (ဘုံမၞိဟ်) ဝွံမ္ဂး နူအဝေါၚ်ဘဝခရှ် လုပ်အာအဝေါၚ်ဘဝခမဳရသိတုဲမ္ဂး သ္ပဟိုတ်ကဵုပွမပတိတ်ဇြဟတ် ဗွဲမသကာတ်မြဟ်တုဲ သ္ပဟိုတ်ကဵု ပွမပတိတ်ဇြဟတ် ဗွဲမဗိုန်ဗတ်တုဲ သ္ပဟိုတ်ကဵု ပွမပတိတ်ဇြဟတ် ဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်ကဵုဝါတုဲ သ္ပဟိုတ်ကဵုပွမဟွံဟိုတ်မာဲတုဲ သ္ပဟိုတ်ကဵု ပွမသ္ပပၠုပ်စိုတ် ဗွဲမဒးရးတုဲ ကလိဂွံစိုတ်တန်ကြန် မၞုံသဘဴသာ်ဝွံရ၊ စိုတ်ဂှ် တန်ကြန် သာ်ဂှ်မ္ဂး ဗှ်ဗၞုဟ်ဘဝ (ဗြီု) မကေၚ်ပဒတဴ ပ္ဍဲကိုပ်ကၠာမာန်ရ၊ လောန်နူဂှ် ဗှ်ဗၞုဟ်ဟွံမာန်ရ။ ညးဂှ် သ္ဂးတဴ ရဴသာ်ဝွံရ -

"ယြဴတြနာဲမွဲ ဒှ်ဗြီုရ၊ ဒှ်မဟာဗြီုရ၊ ဒှ်ညးဓလီုဍိုက်မာန်ရ၊ ဒှ်ညး ညးမမိက်ကဵုမွဲမွဲ ဓလီုဍိုက်ဟွံမာန်ရ၊ ဒှ်ညး ညာတ်(အလုံအိုတ်သီု) ဗွဲစၟတ်ရ၊ ဒှ်ညး ကတဵုဒှ် အတိုၚ်ပၟိက်မာန်ရ၊ ဒှ်ညး ဂွံအလဵုအသဳရ၊ ဒှ်ညး သ္ပရ၊ ဒှ်ညး နိမိတ်ဗဒှ်ရ၊ ဒှ်ညးပြဲအိုတ်ရ၊ ဒှ်ညးပြုပြောၚ်စဳရေၚ်ရ၊ ဒှ်ညးလ္ၚတ်လဝ် (ပ္ဍဲဇျာန် )တုဲရ၊ ဒှ်ညး မအံက်သတ်ဂမၠိုၚ် မကတဵုဒှ်တုဲ ဃောကတဵုဒှ်ရ၊ ပိုဲညးဂမၠိုၚ်ဂှ် တြနာဲဗြီုဂှ် နိမိတ်ဗဒှ်လဝ်ရ၊ ဗြီုဂှ် (ဟွံမွဲကဵု ပွမကတဵုဒှ်တုဲ) ဗိုန်ဂၠိရ၊ (ဟွံမွဲကဵုပွမချိုတ်တုဲ) ဗိုန်ဇၟအ်ရ၊ (တန်ဒၟံၚ်လၟိုန်ထာဝရတုဲ) တန်တဴ လၟိုန်ရ၊ ဟွံမွဲကဵု သဘဴပွမပၠန်ဂတးရ၊ (ဟိုတ်ဂှ်ရ) ဗွဲမတုပ်သၟဟ်ကဵု အရာမဗိုန် ကြက်တန်တဴ အတိုၚ်တန်တဴလၟိုန်ဂှ်ရ၊ ပိုဲညးဂမၠိုၚ် မိန်တြနာဲဗြီု မနိမိတ်ဗဒှ်လဝ်ဂှ် (မၞုံကဵုပွမကတဵုဒှ်တုဲ) ဟွံဗိုန်ဂၠိအိုတ်ရ၊ (မၞုံကဵုပွမချိုတ်တုဲ) ဟွံဗိုန်ဇၟအ်ရ၊ အာယုက်ဂၠေံအိုတ်ရ၊ မၞုံသဘဴ ပွမဒးချိုတ်အိုတ်ရ၊ (ဟိုတ်ဂှ်ရ) ကၠုၚ်စိုပ်ဘုံ (မၞိဟ်) ဝွံအိုတ်ရ" ရဴဝွံ သ္ဂးတဴရ။

ယွံခမဳတအ် ဣဝွံဂှ် ဟိုတ်ပဌမရောၚ်၊ သ္ပဟိုတ်ကဵု ဟိုတ်ဂှ်တုဲ နိဿယ်ဗဒဲါကေတ်ကဵုဟိုတ်ဂှ်တုဲ ခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်လ္ၚဵု မၞုံကဵုကွတ် လ္ၚဵုဗိုန် လ္ၚဵုဟွံဗိုန် အတ္တကဵုလောကကီု လ္ၚဵုဗိုန်တဴရ၊ လ္ၚဵုဟွံဗိုန်တဴရ ရဴဝွံ ပညပ်တဴအိုတ်ရ။