Wp/mnw/အဲကောန်မန်၊ ဒွက်

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnwWp > mnw > အဲကောန်မန်၊ ဒွက်
Jump to navigation Jump to search
ဗီုနာဲကိုပ် ပရမိန် မဒယှ်ေဒၟံင် ဒွက် အဲကောန်မန် လတူစင်ကောန်တ္ၚဲဂကူမန် (ဗဟဵု) ဍုင်ဗဂေါဟံသာဝတဳ

ဒွက် အဲကောန်မန် (ข้าคือคนมอญ) ဝွံ နာဲဓါန်ဝှာရာမာည် (ศรัญญา นิ่มเนียม (ธันวา รามัญ))ဒှ်မၞိဟ် မချူသတ်ဒွက်ကီု သီုကဵုဒှ် ညးမဖျေဟ်အခိုက်ဒွက်ကီုတုဲ နာဲကိုပ် ပရမိန် ဒှ်မၞိဟ်မဒယှ်ေလဝ်တုဲ နူကဵုဂကောံသၟတ်မန်သေံ ဘာအာမ်ဖဝါန် ဍုင်လဝေါ မပ္တိတ်လဝ်ရ၊၊ ဒွက်ဝွံ ညးချူလဝ် ပရူဂကူမန် မကေင်နွံကဵု ဍုင်နန်ထဝ်၊ မဒက်ပ္တန်လဝ် ဍုင်ဟံသာဝတဳတုဲ ဂမြဴဒယှ် ဟံသာဝတဳဂှ် မြဟ်တမ္ညဝ်အလုံလိုက်၊၊ ဍုင်ဟံသာဝတဳဂှ် ဒးဒုင်ပၠံင်ကေတ် ကဵုဗၟာတုဲ တ္ၚဲဏအ် ဂကူမန်တအ် ၜိုန်ရ ဟွံမဲဍုင်ကီုလေဝ် ဂကူဟွံကၠေအ်ဏီ၊၊ နွံကဵု အခိုက်ပြဝေဏဳ ပေင်င်ဏီ၊၊ ကၞောတ်ဒွက်ဂှ် ဆဝ်မ္ၚုဟ်လဝ် ဂကူမန်တအ် ဂွံဆက်အာတရဴ ဌာန်ဂတမာန်ဂှ် ညးမွဲကုမွဲ ညဳသၟဟ် ရေင်သကအ်တုဲ စွံဓဝ်မေတ္တာ ကရုဏာ သဒ္ဓါ လတူရေင်သကအ်ညိ၊ ရီုဗင်ထ္ၜလဘာ် ရေင်သကအ်ညိရ၊၊ ကၞောတ်အိုတ်ဂှ် "အဲဗြုက္ညာင်ဂမြဴ စဵုအကး အဲဏအ်ဂှ် ဒှ်ကောန်မန်" မြဴသာ်ဝွံ ဒယှ်လေဝ်ရ၊၊

ပ္ဍဲတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ၇၂ ဝါ (သၞာံ ၂၀၁၉) ဂှ် နာဲကိုပ် ပရမိန် အာဒယှ်ေ မၞုံကဵု ပွဳပွူသၟာလှ်ေမန် ပ္ဍဲစင်ဗဟဵု မကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲဍုင်ဗဂေါ ဟံသာဝတဳတုဲ ကောန်ဂကူမန်တအ် ဒးစိုတ် ဍာ်ရမတ်ကင်ကဳရ၊၊ တုဲပၠန် ပူဇဴလာပ်သကာ ကုနာဲကိုပ်ပရမိန် ဗွဲမဂၠိုင်ရ၊၊

သတ်ဒွက် မူတမ် နကဵုဘာသာသေံ[edit]

ข้าคือคนมอญ


หงสาวดี ราชธานีแต่เก่าก่อน
คือเราชาวมอญ มองย้อนอดีตกาล
ความยิ่งใหญ่ ภาคภูมิใจมาแต่โบราณ
มอญหรือรามัญ นั้นจดจารในความทรงจำ..

วันแรมหนึ่งค่ำ จดจำคือวันสร้างเมือง
เดือนสามลือเลื่อง คือเมืองหงสาวดี
หงส์ทองคู่นั้น ดั่งทำนายก้าวไกลศักดิ์ศรี
โชติช่วงรวี จะมีแต่ความสุขสันต์
มอญเคยรุ่งเรือง เฟื่องฟูค้ำชูประเทศ
มีอาณาเขต กว้างไกลยิ่งใหญ่ไพศาล
พม่ารานรุก บุกเข้ายึดข้าศึกรุกราน
ชาวมอญเรานั้น แสนอาลัยให้อาวรณ์

แม้วันนี้มอญจะสิ้นชาติ
แต่ขอประกาศ ไม่สิ้นความเป็นมอญ
รากเหง้าเรามี ประเพณีของเราแต่ก่อน
ภาษาสุนทร อีกคำสอนทางศาสนา

จารึกไว้มั่น มอญนั้นยังมีชนชาติ
สูญสิ้นอำนาจ ยังผงาดก้าวไปข้างหน้า
รักสามัคคี ยึดไมตรีไว้รวมใจศรัทธา
กู่ให้ก้องฟ้า ว่าตัวข้านี้คือคนมอญ

( Solo ...,) กู่ให้ก้องฟ้าว่าตัวข้านี้คือคนมอญ

ဗဵုကေတ် ပ္ဍဲ Youtube.com အဲကောန်မန်

အဓိပ္ပါယ်ဒွက် နကဵုအရေဝ်ပလး[edit]

အဲကောန်မန်

ဍုၚ်ဟံသာဝတဳ မဒှ်ရာဇာဓနဳမန်ကၠာတေအ်
ပိုယ်ကောန်ဂကူမန် ကလေၚ်ရံၚ်အာ ကာလအတိက်
ပရေၚ်ဇၞော်မောဝ်ရာၚ်ဆာဲ ဒှ်ဂုဏ်စရာဲနူတမၠာ
မန်ဟွံသေၚ်တှေ်ရာမာည် ဂှ်ဂိုၚ်စၟတ်စွံလဝ်ပ္ဍဲဓဝ်သမ္တီ


ဂိတုတ္ၚဲမွဲစွေက်ဂှ် သမ္တီလဝ်ဒှ်တ္ၚဲပတန်ဍုၚ်
ဂိတုမာဃ်တမ္ညဝ်ဂှ် တန်ဒှ်ဍုၚ်ဟံသာဝတဳ
ၜိုပ်ထဝ်ၜါဂှ် အတိုၚ်ပျးဒိုဟ်လဝ်အသဝ်ဂၠိၚ်သ္ၚောဲ
လျးတၟးဂေါဝ်ဆာဲ သိုက်လှိၚ်ၜိုဟ်သြိုဟ်
မန်ရာၚ်ဆာဲကၠာ သၠဲလးထံက်ပၚ်ဍုၚ်ကွာန်
မနွံပယျဵုဒၞက် ဇၞော်သၠဲဗွဲမလောန်
ဗမာလုပ်ကၠုၚ်ဗတိုက် သတြုသီကေတ်ဏာ
မန်ပိုယ်ဒးဂၠိုက်ဟောမ် ဂိုဟ်တဴဗွဲမလောန်။ 


တ္ၚဲဏအ် မန်တအ်ၜိုန်ရဟၟဲဍုၚ်ရး
ဆဂးမိက်ဂွံလလောၚ်တြးဏာ ဒဒှ်ဂကူမန်ဟွံကၠေအ်
တမ်ရိုဟ်ပိုယ်နွံ ပြဝေဏဳပိုယ်နူကၠာတေအ်
ဘာသာဂေါဝ်ဆာဲ သီုဒၠောံဗ္တောန်သာသနာ 

ချူကှေ်လဝ်ဗိုန်ဇၟအ် မန်တအ်မနွံဂကူ
အဝဵုအိုတ်အာလေဝ် ဂါမ်ကွာ်အာဗွဲဂတ
ညဳသာဆာန်ညးသကအ် စွံမေတ္တာစိုတ်သီုသဒ္ဓါ
အဲကဵုဗြုတမ္ညဝ်အကး အဲဏအ်ဒှ်ကောန်မန်
( Solo ... ,  ) အဲကဵုဗြုတမ္ညဝ်အကး အဲဏအ်ဒှ်ကောန်မန်

(နာဲသုန်ဓန် ဒှ်ညးမကၠာဲစၠောအ်လဝ် နကဵုဘာသာမန်ရ၊၊)

ကၠာဲစၠောအ် နကဵုဗီုမန် မၞုံကဵုကာရန် ဗီုဒွက်[edit]

အဲကောန်မန်

ဟံသာဝတဳ ရာဇဌာနဳ ဒတန်နန်
သ္ၚဳရံင်ကောန်မန် မန်ပၠန်အတိက်သန္ထာန်
ဇၞော်မောဝ်ဆာဲ စရာဲနာဲ ဇၟာပ်ဒၞာဲလောန်လာန်
မန်ပိုယ်ရာမာန် တီစောဲဗာန် ဒၞာဲပိုယ်ဍုင်ဌာန်၊၊


တ္ၚဲပြဲမွဲစွေက် ပတန်ဍုင်မန် နန်ထဝ်
ဂိတုမာဃ်တမ္ညဝ် ခုတ်လဝ်ဟံသာဝတဳ
ဟံင်သာၜိုပ်ၜါ နာဲသာပျးဒိုဟ် ထ္ၜးလဝ်ကျာ်သြဳ
ၜိုဟ်သြိုဟ်ဖဲသ္အဳ ဒိုဟ်ဇဳတမ္ညဝ်ပြမာန်
မန်ရာင်ဆာဲတၟေင် အိုတ်ရးဍုင် ဒးရေင်ပ္ကာန်
နွံအာဏာစက် ၜက်လအိတ်လှဲ ကၞောတ်ဌာန်
ဗမာလုပ်ဗ္တိုက် ပၠံင်တသိုန်ဏာ သတြုဂွံအာ
ပိုယ်မန်ဒးသ္ၚောမ် လေင်ဆောမ်အာပၠန်ဍုင်နန်၊၊


ၜိုန် တ္ၚဲဏအ် မန်ဟွံမဲဍုင်
ဒးဟီုကရေဲပ္ညုင် ဟွံကၠေအ်ဏီ ဂကူမန်
အာဲကၟာဲပိုယ်ဇဳ ပြဝေဏဳပိုယ်လေဝ် နွံတန်
ဘာသာဂေါဝ်ဆာဲ ဒၠောအ်ဗ္တောန်နာဲကျာ်သာသနာ၊၊


ရာဇဝင်ပြကတ် မန်နွံစၟတ် ကဵုဂကူ
အဝဵုၜိုန်သုန်အိုတ် လဂါံဟွံပိုတ် ဆက်ကွာ်အာတရဴ
ဆာန်သၟိန်သၟဟ်ညဳ သဒ္ဓါမေတ္တာ ရီုဗင်လဘာ်အာ
အဲဗြုဂမြဴ စဵုအကး အဲဏအ်ဂှ် ဒှ်ကောန်မန်
( Solo ...  ,  )
အဲဗြုဂမြဴ စဵုအကး အဲဏအ်ဂှ် ဒှ်ကောန်မန်


(နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ ဒှ်မၞိဟ်မကၠာဲချူလဝ် နကဵုဘာသာမန်ဝွံရ၊၊ ဒုင်သဇိုင် ကုရမ္သာင် ကေုာံ အဓိပ္ပါယ် အတိုင် နာဲသုန်ဓန် မကၠာဲလဝ်ဗီုမန်ဂှ်တုဲ ကလေင်ချူလဝ် နကဵုဗီုအခိုက်ဒွက်ရ၊၊)