Wp/mnw/ဟာန်ဗာန်လိက်ဇၟန်အကဲဒမေတ် မၞုံမသုန်ပိုတ်

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnwWp > mnw > ဟာန်ဗာန်လိက်ဇၟန်အကဲဒမေတ် မၞုံမသုန်ပိုတ်
Jump to navigation Jump to search

လိက်ဇၟန်မၞုံ (၅) ပိုဒ်

Five Paragraph Essay

ပိုဒ်ဆက်မိတ် Introduction

ခေတ်တ္ၚဲဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ခေတ် Social Media တုဲ ညးအဲကလိဂွံအခေါၚ်ချူလိက် လ္တူမုက်လပှ်ကျာ်နွံကၠုၚ်သီုဖအိုတ်ရ။ ညးဗှ်တအ်လေဝ် အခါလဆေဝ် ဗှ်ကေတ်လိက် ဗဟုသုတု အကြာမုက်လပှ်ကျာတအ်အိုတ်ရ။ တုဲပၠန် အကျာမုက်လပှ်ကျာ်တှေ် ညးမွဲလေဝ် ဟွံမိက်ကဵုအခိၚ်ဂၠိုၚ်ၚ် ညံၚ်လိက်အုပ်တအ်ရ။ ရံၚ်ကဵုအခေတ်ကီု ပၟိက်ညးဗှ်လိက်တအ်ကီုတုဲ အခေတ်တ္ၚဲဏံမ္ဂး နဲကဲချူလိက်ဇၟန်ဆၜိုတ် ၅ ပိုဒ်ဂှ် လုပ်အသုၚ်ကိစ္စဇၞော်တုဲ ဒးအရပ်အစပ်ခိုဟ်မွဲ သွက်ညးချူမံၚ်လိက်လ္တူလပှ်ကျာ ဌာန်မုက်ဆက်ဆောံမၞိဟ် ညံၚ် Facebook Twitter တအ်ရ။

ပိုဒ်တြးအဓိပ္ပါယ် Description

ပ္ဍဲနဲကဲချူလိက်ဇၟန်မၞုံကဵု ၅ ပိုဒ်ဏအ်မ္ဂးဂှ် အၚ်္ဂါလက်သဏ် ထေက်ကဵုဒးပါတအ်ဂှ်လေဝ် ကိစ္စဇၞော်ကွေံရ။ ဂၠိမံၚ်သၟးတုဲ ပရူဇကုဟီု ဟွံဍိုက်ပေၚ်မ္ဂး ဒှ်အရာခိုဟ်သွက်ညးဗှ်လိက်တအ်မွဲဟွံသေၚ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ တၚ်ဒးပါ ၅ ပိုဒ်တအ်ဂှ်ထမံက်တြးထ္ၜးဏာကဵုရ။ မသုန်တအ်ဂှ် (၁) ပိုဒ်ဆက်မိတ် introduction (၂) ပိုဒ်ပံက်တြး Description (၃) ပိုဒ်မၞုံကဵု မဆက်စပ် Maintain the sequence (၄) ပိုဒ်ပခိုၚ်ဗဗိုန်ကဵု အထံက်သာဓက တၚ်နၚ် Relevant Proofs (၅) ပိုဒ်သရုပ်ဂလာန် Conclusion တအ်ပါလုပ်ရ။ နကဵုအၚ်္ဂါလက်သဏ်ကဆံၚ်တၚ်ဗီုဏအ် ယဝ်ချူပါလုပ်သီု ၅ မ္ဂးပရူဇကုမွဲမွဲ ပါလုပ်ဍိုက်ပေၚ်တုဲ မလေပ်ဗပေၚ်ကဵု တၚ်နၚ်မွဲလၟေၚ်မွဲ သွက်ညးဗှ်လိက်တံရ။

ပိုဒ်ဆက်လၟေၚ်အဆက်စပ် Maintain the Sequence

ပ္ဍဲပိုဲကေၚ်မံၚ်လိက်ဇၟန်အကြာဘာတန် ဘာလကျာ် ကေုာံ တွံဟီုဂလာန်တအ်မွဲမွဲမ္ဂး နိဒါန် ဖျုန်လိက် ကေုာံ နိဂီုတအ် ပါလုပ်ဗွဲ ၃ ပိုဒ်ဇၞော်ရ။ ညအ်ဂှ်လေတ် ဒၞဲါဖျုန်လိက်ဂှ်ဟေၚ် ဆက်တြးထောံလဝ်ကဵု နကဵုပိုဒ်မ္ဂး ဆက်ထိၚ်ပရေၚ်ဆက်စပ် ကေုာံ ဗဗိုန်တၚ်နၚ်ပရေၚ်ဆက်စပ်တအ် နကဵုဗီုဏအ် ဟီုဏာဗွဲတြးညိရ။ ပရူပိုဲမိက်ဂွံပတိုန်ထ္ၜးမွဲဂှ် ဂၠိ ဂၠိၚ် ဂၠိုၚ်တအ်ဂှ် ဗီုလဵုမိက်ဂွံတံၚ်တံၚ် ခ္ဍန်ခ္ဍန်ဆ္ဂး နကဵုတၚ်နၚ်မသုန် မဒှ်သဇိုၚ်ဏအ်ဂှ် ပဲါတးတေံဟွံဂွံ။ တးထောံမ္ဂး ပရူလၟေၚ်ယအ်အာတုဲ သွက်ညးဗှ်တအ် ကူချပ်ဂွံပါ်ပဲါဂှ် လုပ်ယအ်အာဒှ်မာန်ရ။ ဒၞဲါဏအ်ဂှ် အတိုၚ်ပိုဒ်ပိုကေၚ်မိၚ်လဝ် ပိုဒ်ဆက်မိတ် ပိုဒ်ဂလာန်ဟီု ကေုာံ ပိုဒ်ဂလာန်သရုပ်တအ်ဂှ် ဟေၚ် ဗွဲတၟေၚ်ဒၞဲါပိုဒ်ဂလာန်ဟီုဂှ်ရ ဆအယာံမာတ်ထပ်တြးထောံညိဟေၚ်ရ။

ပိုဒ်ရေၚ်တၠုၚ်အထံက်ယုတ္တိ Relevant Proofs

ပဲါနူပိုဒ်သဇိုၚ်တဏအ်တုဲ ချူမ္ဂးဂွံကီုလေဝ် ညးဟွံကော်စ လိက်ဇၟန် Essayတုဲ လ္တူလညာတ်ဇကုမွဲဂှ် ဗွဲမဍိုက်ပေၚ် ဖောအ်ဗြေဝ်ကဵု တြးကဵု ဂမြၚ်ဒဿန ဇကုဟွံမာန်ရ။ ဗွဲမဍာံ- ယဝ်ပိုဒ်လိက်မွဲဂှ် တြးကဵု ဒဿနဂမြၚ်ကူချပ်ဇကု ဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်ဟွံမာန်မ္ဂး လိက်ပိုဒ်ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်လိက်ဇၟန်ဟွံသေၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်လိက်ဂမြၚ်ဒဿန (တီအိုရဳ)တုဲ ဗီုလဵုဂၠိၚ်ၚ် ဂၠိုၚ်ၚ်ရ ဒှ်ဆနိယာံမွဲဟေၚ်ရ။ မုပရောတှေ် လ္တူဂမြၚ်ဒဿနဇကုမွဲဂှ် မုမုဂလာန်ဇကုမိက်ဂွံတြးဟီုတအ်ဒးပါလုပ်ကီုရ။ လ္တူဂလာန်ဇကုတြးဟီုလဝ် ဒဿနဇကုဂှ် အဆက်ဖိုလ်ဒဒှ် ခိုဟ်ကီု ပရေံကီု တုဲတှ်ေ တၞီလုပ်မံၚ်ပ္ဍဲဗွိုက်မွဲမွဲတအ်ဂှ် ဒးဆက်ထိၚ်သဳကၠဳအာညိကီုဏောၚ်။ ဟွံသေၚ်မ္ဂး ခ္ဍန်လဝ်တုဲ အဓိပ္ပါ ဗၠေတ်ဗၠေတ်အာသွက်ညးဗှ်တအ်မာန်။ တုဲပၠန်ဂှ် ပရေၚ်ဒဒှ်နတဲ ပရူပရာ အထံက်သာဓက ဗွဲလိက် ဗွဲနတဲ ဗွဲဓမ္မ ဗွဲသိပ္ပံ ဂှ် ဒးဆက်ထံက်ပခိုၚ်ကဵုပၠန်ဏောၚ်။ လ္တူဂမြၚ်ဇကုမွဲဂှ် အဓိပ္ပါယ်ဍေံ ပရေၚ်ဆက်စပ်ဍေံ အထံက်ပခိုၚ်သာဓကဍေံ ပါကၠုၚ်တုဲ လညာတ်ဇကု မိက်ဂွံကဵုမွဲမွဲ သွက်ညးဗှ်လိက်တအ်ဂှ်လေဝ် ဒးသရုပ်စုတ်ကဵုကီုဏောၚ်။ ဍိုက်ပေၚ်ကၠုၚ် နကဵုလက်သဏ်ဗီုဏအ်မှဂှ် လိက်ဇကုဂှ် ဒှ်လိက်ဇၟန်မွဲတုဲ လ္တူဂလာန်တွံဇကုမွဲမွဲ ဗွဲမပေၚ်သွက်ညးဗှ်လိက်တအ်ဂွံကၠိုဟ်တြးကေတ်အာမာန်။

ပိုဒ်ကၞောတ်သရုပ် Conclusion

လ္အိတ်ကၞောတ်သရုပ်တုဲဟီုမ္ဂး အခိၚ်ကာလ ညးအဲဒှ်မံၚ်် အ္စာပရိုၚ် အ္စာဇၟန်လိက် အ္စာဟီုတွံတအ်ဖအိုတ်ဂှ် လိက်ချူတအ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ညံၚ်ဟွံဂျိသွက်ညးဗှ်တအ်ဂှ် ကိစ္စဇၞော်ကၠုၚ်ရ။ ဟိုတ်နူကဵု ညးအဲဟွံဟီု အခေါၚ်အရာ ချူပတိုန်နဒဒှ်အ္စာပရိုၚ်နွံဖအိုတ်တုဲ အလဵုဇကုဇကုဟေၚ် ဒးကေတ်တာလျိုၚ်သွက်ဇကု မချူလဝ်ရ။ ဆက်စပ်ညအ်တုဲ ပရေၚ်ကေတ်လျိုၚ်လေဝ် လ္တူဇကုချူဏာမွဲဂှ် ညးဗှ်တအ်ဂွံကၠိုဟ်ဂှ် ဗွဲမၞုံကဵု သၞောတ်မၞိဟ်ဂမၠိုၚ်စၟတ်လဝ် မွဲမွဲ ရပ်စပ် ချူကှေ်မ္ဂး လုပ်ပြေပြံၚ်ကဵုသွက်ညးဂမၠိုၚ်ရ။ တုဲပၠန် နဲကဲချူလိက်ဇၟန် ၅ ပိုဒ်ဏအ်ဂှ် စဵုကဵုဂၠိမံၚ် ဂၠိၚ် ဂၠိုၚ်အာ ဟွံသေၚ်တုဲ သွက်ညးမိက်ချူလ္တူမုက်လိက် လပှ်ကျာတအ်ဂှ် သီုသွက်ညးဗှ် သီုသွက်ဍာ်ဒကေဝ် ချူဇကု ဆက်ထိၚ်အာမာန်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ နပွမသုၚ်စောဲရပ်စပ်ကေတ် နဲကဲချူဇၟာပ် ၅ ပိုဒ် မလေပ်ပပေၚ်ကဵု ဂလာန်ဇကု လဟီုတွံ ဂမြၚ်ဒဿနမွဲပိုဒ် ဗွဲမဍိုက်ပေၚ်တုဲ သွက်ညးဗှ်တအ်လေဝ် ညံၚ်ဟွံဂွံဒှ်အာဂျိ ပ္ဍဲဘဝ ပရေၚ်ကူချပ် ကသပ်လညာတ်ညးတအ်ရန်တၟံတုဲ ညးညးအဲအဲ ဆက်သၠုၚ်ပတိုန်အာ အသိၚ်ချူကှေ်လိက်ဇၟန် နကဵုကွတ်နဲကဲ ၅ ပိုဒ်ဏအ်စိုအ် ဆဝ်မ္ၚုဟ်ဏာရ။