Wp/mnw/သၞံင်တိုင်၊ လိက်ပရိုင်

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnwWp > mnw > သၞံင်တိုင်၊ လိက်ပရိုင်
Jump to navigation Jump to search

လိက်ပရိုင်သၞံင်တိုင်

"လိက်ပရိုင် ဘာသာမန်ဂှ် ဟွံမဲ၊၊ အပ္ဍဲဍုင်တေအ်ဂှ်လေဝ် အခေါင်သွက်ဂွံပ္တိတ် လိက်မန် ဗၠးဗၠးၜးၜး ဟွံမဲ၊၊ မန်ပိုယ် ဒးဗဒဗဒါဲဒၟံင် ကုလိက်ပရိုင်ဂကူတၞဟ်တအ်၊၊ ပိုယ်ဒးပ္တိတ် လိက်ပရိုင် နကဵုဘာသာမန်မွဲထေက်ရ၊၊"နာဲကသုမန် ဟီုကဵုအဲ ပ္ဍဲအခိင် မစုက်လုက် ကုညး ကၠာအိုတ် ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၉ လပါ်စဂှ်ရ၊၊ ပ္ဍဲအခိင်ဂှ် အဲစိုပ်အာ ဍုင်သေံ (ကွာန်ဝင်က) တၟိတၟိ၊၊ ကၠာ ဟွံဂွံအာ ဍုင်သေံဂှ် အဲဂှ် ဒှ်ညးအုပ်ကာနာနာ ဂကောံသင်သၟတ်မန် (ဍုင်လ္ဂုင်) နကဵုဂကောံသင်ဂှ် ပ္တိတ်လိက်မဂ္ဂဇြေန်မန် လဂါံအာဇာနဲ တုဲ သီုဒှ် ညးဒါန်လိက် မွဲတၠ ကရောမ် တၠဂုဏ်အစာဣန္ဒလင်္ကာရ၊ နာဲရတ်တ်၊ ကေုာံ နာဲတိထဝ်တအ်ရ၊၊ မဂ္ဂဇြေန် လဂါံအာဇာနဲ ဆကၞပ်ကၠာအိုတ်ဂှ်ဟေင် ကလိဂွံ အခေါင်နူဌာနစၟဳစၟတ်လိက် တၠအဝဵုပၞာန်တုဲ ကၞပ်သၟေဟ်တအ်ဂှ် ဟွံကလိဂွံ အခေါင်ကီုလေဝ် ဖန်ဇန်ပ္တိတ်လဝ် အတေင်ရ၊၊ ဂွံစုက်လုက် ကုနာဲကသုမန်တုဲ သွက်ဂွံခၞံကၠောန်ဗဒှ် လိက်ပရိုင်ဘာသာမန်မွဲဂးဂှ် ဇကုစိုတ်ထတ်ဒၟံင်ကီုလေဝ် အရာဇကုမကၠောန်ကဵုမာန်ဂှ် တင်ဂၞင်ပရိုင် မကလိဂွံနင်တအ်ဂှ် ညံင်ဂွံဒှ် ပရိုင်တုဲ ဒုင်သဇိုင် ကုအကာဲအရာပရေင်နာနာတုဲ ချူဗဒှ် လိက်ပရေင်ဟေင်ရ၊၊ ဟီုမွဲသာ်ပၠန် ဂွံစိုပ်ကၠုင် ပ္ဍဲကွာန်ဝင်ကဂှ်လေဝ် ဟိုတ်နူ မိက်ဂွံမံင်သကအ် နာဲသောင်ရှိန်း ညးမဒှ်အမာတ်မန် မဒဴတိတ်ကၠုင် နူဍုင်မန်တုဲ ပဒၟံင်ခမဳ ပ္ဍဲဘာဝင်ကဂှ်ရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ အကြာဂှ် ညံင်ဂွံဒှ် ပံက် ဂကောံဒဳမဝ်ကရေသဳကောန်ဂကူမန် (တိဍာ်ဗၠးၜး)ဂှ်ဟေင် ဗိုင်ဖန်ဇန်ဒၟံင် ကရောမ် နာဲသောင်ရှိန်း ဂၠိုင်ရ၊၊ ဆဂး ဂကောံဏအ် ဟွံဒှ်ပံက်၊၊

စိုပ်ဂိတု ဨပြဳ ၆ ဂှ် နာဲကသုမန် ဟီုကဵုအဲ ကမၠောန် သွက်ဂွံပ္တိတ် လိက်ပရိုင်မန် လၟေင်ဂိတုဂှ် ညးဖန်ဇန်လဝ်တုဲရ၊၊ စတမ်နူဂှ်တုဲ အဲစဗိုင်ချူကဵု လိက်လၟေင် ခေတ်ပိုဲ မပ္တိတ်ဒၟံင် လၟေင်င်ဂှ်ရ၊၊ ကောံဓရီုရေင်သကအ် အလန်ကၠာအိုတ် သွက်ဂၠာဲသြန် ဂွံပ္တိတ်လိက်ကီု၊ ဗီုဂွံကၠောန်ကီုဂှ် ဒှ် အခိင်သဝ်တ္ၚဲ တ္ၚဲသ္ၚိသဝ် ဂိတုဂျောန် ၁၂၊ ပ္ဍဲကဵု ရုင်ဟံင်ပြာ် သြင်သေံရ၊၊ ဆဂး ဟိုတ်နူ ဒှ်အခိင်ဗြဲတုဲ ပရိုင်နူဍုင်မန်တအ် ကၠုင်ဟွံစိုပ် အဆက်ပိုတ်ဒၟံင်တုဲ ကမၠောန်ပတိတ် လိက်ပရိုင်သၞံင်တိုင် ဇေတ်တ်ဂှ် စိုပ်ၜိုတ် ဂိတုအဝ်ဂေတ် လပါ်အိုတ်မှ ဂွံစကၠောန်၊၊ မာံဆာန်မန်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ်မတက်လိက်၊ ဖျေဟ်ဗီုပြင်လိက်တုဲ နာဲဝေန်ဇြဝ်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ် မကေတ်တာလျိုင် နကဵုဘာသာဗၟာရ၊၊ စနူ သေတ်တေန်ပါ ၄ ဂှ် ပိုယ်တအ် ဂစာန်ပတုဲဒၟံင် လိက်ပရိုင်ကၠာအိုတ်ဂှ်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူကဵု အခက်အခုဲ ကောန်ပျူတာ ကေုာံ အခက်အခုဲတၞဟ်တအ်တုဲ ကမၠောန်ဟွံတုဲ စိုပ်ဂိတုသေတ်တေန်ပါ ၉ ဂှ် ဗွဲမတၟေင်တၟဟ် လိက်ပရိုင်ကၠာအိုတ်ဂှ် တုဲဒှ်အာရ၊၊ တၞဟ်နမဂွံစၟတ်သမ္တီလောဲသွာတုဲ စၟတ်တ္ၚဲ ၉၊ ၉၊ ၁၉၉၉ ဂှ် ဒှ်တ္ၚဲ မဒက်ပ္တန်လဝ် လိက်ပရိုင်သၞံင်တိုင် မြဴသာ်ဝွံ ပိုဲတအ် စၟတ်သမ္တီလဝ်ရ၊၊

လိက်ပရိုင်သၞံင်တိုင်ဂှ် စဵုကဵုတ္ၚဲဏအ် လုကဴ ပွိုင် ၂၀ သၞာံပေင်င် သီုဟွံပိုတ်သကုတ် ဆက်ပ္တိတ်ကၠုင်ဒၟံင်ဖိုဟ်ဂှ် ဟိုတ်နူ အသဝ်ဂုဏ် ဍာ်ဒကေဝ် ညးမအာဂတ ပၠတရဴ နာဲကသုမန် ကေုာံ ညးတာလျိုင် အဆက်ဆက်တအ်ခိုဟ်ရ၊၊ နကဵုအဲ ညးမပါလုပ် ပ္ဍဲအခိင် မစခၞံဗဒှ် ကေုာံ ညးဒါန်လိက်ဘာသာမန် (တြေံ)မွဲတၠ ဂွံဟီုလဴ ပရူဝင် လိက်ပရိုင်သၞံင်တိုင်ဂှ်လေဝ် ကေတ်ဂုဏ်စရာဲ ကွေဟ်ကီုရ၊၊ ပ္ဍဲခေတ်ဒဳဂျဳတေဝ်ဏအ် လိက်ပရိုင် မပ္တိတ် နကဵုစက္ခောဂှ် အောန်စှ်ေဒၟံင်ရ၊၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ယဝ်ရ ကောန်ဂကူမန်တအ် ဆက်ကဵုဒၟံင်ဒြဟတ် ဆက်ရာန်ဗှ်အာဒၟံင်မ္ဂး လိက်ပရိုင်သၞံင်တိုင် ဆက်ပ္တိတ်ဏာကဵု ကောန်ဂကူမန်တအ် မာန်ဒၟံင်ဟဂှ်ရ၊၊ လိက်ပရိုင်ဂှ် ဒှ်ဒဒန် မဆက်စၠောအ် ပရူပရာ ကေုာံ လညာတ်ညာဏ် အကြာညးဍုင်ကွာန်တအ်တုဲ လုကဴ ပရိုင်သၞံင်တိုင် ဆက်တန်တဴအာဒၟံင်မ္ဂး ထ္ၜးဒၟံင် သက်သဳ ဒဒှ်ရ ဂကူမန်တအ် ဂျိုင်တန်တဴဒၟံင် နကဵုဘာသာမန်ဖိုဟ်ဏီ ဟီုမာန်ရ၊၊