Wp/mnw/သဿတဒိဋ္ဌိ ဝါဒပဌမ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnwWp > mnw > သဿတဒိဋ္ဌိ ဝါဒပဌမ
Jump to navigation Jump to search

သဿဒိဌိ - ကွေတ်မဗိုန် ပန်ဂကူ[edit]

၃၀။ ယွံခမဳတအ် ခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်လ္ၚဵု မၞုံကဵုကွတ် မဗိုန်ဂှ် နွံအိုတ်ရ။ (ညးဂမၠိုၚ်ဂှ်) အတ္တကီု လောကကီု ဗိုန်တဴရ၊ ရဴဝွံ နကဵုဟိုတ်ဂမၠိုၚ် ပန်ဂကူ ပညပ်တဴအိုတ်ရ၊ တြနာဲခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ် မၞုံကဵုကွေတ် မဗိုန်တအ်ဂှ် သ္ပဟိုတ်ကဵုမုရဴမွဲတုဲ နိဿဲဗဒဲါကေတ်ကဵုမုရဴမွဲတုဲ အတ္တကီု လောကကီု ဗိုန်တဴရ ရဴဝွံ နကဵုဟိုတ်ဂမၠိုၚ် ပန်ဂကူ ပညပ်တဴအိုတ်ရ။

  • သဿတဒိဋ္ဌိ ဝါဒပဋ္ဌမ
  • သဿတဒိဋ္ဌိ ဝါဒဒုတိယ
  • သဿတိဒိဋ္ဌိ ဝါဒတတိယ
  • သဿတိဒိဋ္ဌိ ဝါဒစတုတ္ထ

သဿတဒိဋ္ဌိ ဝါဒပဌမ[edit]

ကွေတ်မဗိုန် ဟိုတ်ကိုပ်ကၠာ[edit]

၃၁။ ယွံခမဳတအ် ပ္ဍဲလောကဝွံ ခမဳလ္ၚဵုကီု ဗဗၞးလ္ၚဵုကီု သ္ပဟိုတ်ကဵုပွမပတိတ်ဇြဟတ် ဗွဲမသကာတ်မြဟ်တုဲ သ္ပဟိုတ်ကဵုပွမပတိတ်ဇြဟတ် ဗွဲမဗိုန်ဗတ်တုဲ သ္ပဟိုတ်ကဵုပွမပတိတ်ဇြဟတ် ဂၠိုၚ်ဂၠိုၚ်ကဵုဝါတုဲ သ္ပဟိုတ်ကဵုပွမဟွံဟိုတ်မာဲတုဲ သ္ပဟိုတ်ကဵုပွမသ္ပပၠုပ်စိုတ် ဗွဲမဒးရးတုဲ ကလိဂွံစိုတ်တန်ကြန် မၞုံသဘဴသာ်ဝွံရ၊ စိုတ်ဂှ် တန်ကြန်သာ်ဂှ်မ္ဂး ဗှ်ဗၞုဟ်ဘဝ မကေၚ်ပဒတဴ ပ္ဍဲကိုပ်ကၠာ မဂၠိုၚ်ဂၠၚ်မာန်ရ။ ဘဝဂမၠိုၚ်ဂှ် ညးဍေံဂှ်ရော?

မွဲဘဝကီု၊ ၜါဘဝဂမၠိုၚ်ကီု၊ ပိဘဝဂမၠိုၚ်ကီု ပန်ဘဝဂမၠိုၚ်ကီု၊ မသုန်ဘဝဂမၠိုၚ်ကီု၊ စှ်ဘဝဂမၠိုၚ်ကီု၊ ၜါစှော်ဘဝဂမၠိုၚ်ကီု၊ ပိစှော်ဘဝဂမၠိုၚ်ကီု၊ ပန်စှော်ဘဝဂမၠိုၚ်ကီု၊ မသုန်စှော်ဘဝဂမၠိုၚ်ကီု၊ ကၠံဘဝကီု၊ လ္ၚီဘဝကီု၊ မွဲကိုဋ်ဘဝကီု၊ ဘဝကၠံဂမၠိုၚ်မဂၠိုၚ်ကီု၊ ဘဝလ္ၚီဂမၠိုၚ် မဂၠိုၚ်ကီု၊ ဘဝကိုဋ်ဂမၠိုၚ်မဂၠိုၚ်ကီု "ပ္ဍဲ (ဘဝ) ဂှ် (အဲ) မၞုံကဵုယၟုမြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုတၞောဝ်ဒတောဝ်မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုရုပ်သာ် မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုစၞ မြဴသာ်ဝွံရ၊ ဒုၚ်စသိုၚ်တသိုခ်ဒဒိုခ် မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုအပိုၚ်အခြာအာယုက် မြဴသာ်ဝွံရ၊ (အဲ)ဂှ် စုတိချိုတ်ကၠုၚ်နူ (ဘဝ)ဂှ်တုဲ ကလေၚ်ကတဵုဒှ် ပ္ဍဲ(ဘဝ)ဂှ် ပၠန်ရ၊ ပ္ဍဲ (ဘဝ)ဂှ်လေဝ် မၞုံကဵုယၟု မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုတၞောဝ်ဒတောဝ် မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုရုပ်သာ် မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုစၞ မြဴသာ်ဝွံရ၊ ဒုၚ်စသိုၚ်တသိုခ်ဒဒိုခ် မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵု အပိုၚ်အခြာအယုက် မြဴသာ်ဝွံရ၊ (အဲ)ဂှ် စုတိချိုတ်ကၠုၚ်နူ (ဘဝ)ဂှ်တုဲ ကလေၚ်ကတဵုဒှ် ပ္ဍဲ(ဘဝ)ဝွံပၠန်ရ" ရဴဝွံ ဗှ်ဗၞုဟ်တဴ ဘဝမကေၚ်ပဒတဴ ပ္ဍဲကိုပ်ကၠာမဂၠိုၚ် မဒှ်မွဲဟာန်ကေုာံ အကာဲအရာ မွဲဟာန်ကေုာံ (ယၟုတၞောဝ်ဒတောဝ်) မထေက်ကဵုစၞောန်ထ္ၜးမာန်ရ။

ညးဂှ် သ္ဂးတဴ ရဴသာ်ဝွံရ -

"အတ္တကီု လောကကီု ဗိုန်ရ၊ သတန်ရ၊ တန်တဴ သၟဟ်ညံၚ်ရဴ အထောဋ်ဒဵုရ၊ တန်တဴ သၟဟ်ညံၚ်ရဴတိုၚ်တြၚ် မဗိုန်ဗတ်ခိုၚ်ကၠိုက်ရ၊ သတ်ဂမၠိုၚ်ဂှ်ဟေၚ် ဂြိပ်အာ (နူမွဲဘဝ ကဵုမွဲဘဝ)၊ ဒးဂေတ်ဂေၚ်ဂ္ၚေၚ်ဒၟံၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုဝါအိုတ်ရ၊ စုတိချိုတ်အိုတ်ရ၊ ဒးကတဵုဒှ်အိုတ်ရ၊ (အတ္တကဵု လောကဂှ်) ဗွဲမတုပ်သၟဟ်ကဵု အရာမဗိုန် မၞုံပြာကဋ်ဒၟံၚ်လၟိုန်ဟေၚ်ရောၚ်။ မုဟိုတ်ရောဟီုမ္ဂး - အဲဂှ် သ္ပဟိုတ်ကဵုပွမပတိတ်ဇြဟတ် ဗွဲမသကာတ်မြဟ်တုဲ သ္ပကဵုပွမပတိတ်ဇြဟတ် ဗွဲမဗိုန်ဗတ်တုဲ သ္ပဟိုတ်ကဵုပွမတိတ်ဇြဟတ် ဂၠိုၚ်ၚ်ကဵုဝါတုဲ သ္ပဟိုတ်ကဵုပွမဟွံဟိုတ်မာဲတုဲ သ္ပဟိုတ်ကဵု ပွမသ္ပပၠုပ်စိုတ် ဗွဲမဒးရးတုဲ ကလိဂွံစိုတ်တန်ကြန်မၞုံသဘဴသာ်ဝွံရ၊ စိုတ်ဂှ် တန်ကြန်သာ်ဂှ်မ္ဂး ဗှ်ဗၞဟ် ဘဝမကေၚ်ပဒတဴ ပ္ဍဲကိုပ်ကၠာမဂၠိုၚ်ဂၠၚ်မာန်ရ၊ ဘဝဂမၠိုၚ်ဂှ် ညးဍေံဂှ်ရော၊

မွဲဘဝကီု၊ ၜါဘဝဂမၠိုၚ်ကီု၊ ပိဘဝဂမၠိုၚ်ကီု ပန်ဘဝဂမၠိုၚ်ကီု၊ မသုန်ဘဝဂမၠိုၚ်ကီု၊ စှ်ဘဝဂမၠိုၚ်ကီု၊ ၜါစှော်ဘဝဂမၠိုၚ်ကီု၊ ပိစှော်ဘဝဂမၠိုၚ်ကီု၊ ပန်စှော်ဘဝဂမၠိုၚ်ကီု၊ မသုန်စှော်ဘဝဂမၠိုၚ်ကီု၊ ကၠံဘဝကီု၊ လ္ၚီဘဝကီု၊ မွဲကိုဋ်ဘဝကီု၊ ဘဝကၠံဂမၠိုၚ်မဂၠိုၚ်ကီု၊ ဘဝလ္ၚီဂမၠိုၚ် မဂၠိုၚ်ကီု၊ ဘဝကိုဋ်ဂမၠိုၚ်မဂၠိုၚ်ကီု "ပ္ဍဲ (ဘဝ) ဂှ် (အဲ) မၞုံကဵုယၟုမြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုတၞောဝ်ဒတောဝ်မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုရုပ်သာ် မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုစၞ မြဴသာ်ဝွံရ၊ ဒုၚ်စသိုၚ်တသိုခ်ဒဒိုခ် မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုအပိုၚ်အခြာအာယုက် မြဴသာ်ဝွံရ၊ (အဲ)ဂှ် စုတိချိုတ်ကၠုၚ်နူ (ဘဝ)ဂှ်တုဲ ကလေၚ်ကတဵုဒှ် ပ္ဍဲ(ဘဝ)ဂှ် ပၠန်ရ၊ ပ္ဍဲ (ဘဝ)ဂှ်လေဝ် မၞုံကဵုယၟု မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုတၞောဝ်ဒတောဝ် မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုရုပ်သာ် မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုစၞ မြဴသာ်ဝွံရ၊ ဒုၚ်စသိုၚ်တသိုခ်ဒဒိုခ် မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵု အပိုၚ်အခြာအယုက် မြဴသာ်ဝွံရ၊ (အဲ)ဂှ် စုတိချိုတ်ကၠုၚ်နူ (ဘဝ)ဂှ်တုဲ ကလေၚ်ကတဵုဒှ် ပ္ဍဲ(ဘဝ)ဝွံပၠန်ရ" ရဴဝွံ ဗှ်ဗၞုဟ်တဴ ဘဝမကေၚ်ပဒတဴ ပ္ဍဲကိုပ်ကၠာမဂၠိုၚ် မဒှ်မွဲဟာန်ကေုာံ အကာဲအရာ မွဲဟာန်ကေုာံ (ယၟုတၞောဝ်ဒတောဝ်) မထေက်ကဵုစၞောန်ထ္ၜးမာန်ရ။

အဲဂှ် ဟိုတ်နူဟိုတ်ဝွံဂှ်ရ 'အတ္တကီု လောကကီု ဗိုန်ရ၊ သတန်ရ၊ တန်တဴသၟဟ်ညံၚ်ရဴ အထောဋ်ဒဵုရ၊ တန်တဴ သၟဟ်ညံၚ်ရဴ တိုၚ်တြၚ် မဗိုန်ဗတ်ခိုၚ်ကၠိုက်ရ၊ သတ်ဂမၠိုၚ်ဟေၚ် ဂြိပ်အာ (နူမွဲဘဝကဵုမွဲဘဝ) အိုတ်ရ၊ ဒးဂေတ်ဂေၚ်ဂ္ၚေၚ်ဒၟံၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုဝါအိုတ်ရ၊ စုတိချိုတ်အိုတ်ရ၊ ဒးကတဵုဒှ်အိုတ်ရ၊ (အတ္တကဵု လောကဂှ်) ဗွဲမတုပ်သၟဟ်ကဵု အရာမဗိုန် မၞုံပြာကဋ်ဒၟံၚ်လၟိုန်ဟေၚ်ရောၚ်" ရဴဝွံတီရဂှ် သ္ဂးတဴရ။

ယွံခမဳတအ် ဣဝွံဂှ် ဟိုတ်ပဌမရောၚ်၊ သ္ပဟိုတ်ကဵုဟိုတ်ဂှ်တုဲ နိဿယ်ဗဒဲါကေတ် ကဵုဟိုတ်ဂှ်တုဲ ခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်လ္ၚဵု မၞုံကဵုကွေတ်မဗိုန်တအ်ဂှ် အတ္တကီု လောကကီု လောကကီု ဗိုန်တဴရ ရဴဝွံ ပညပ်တဴအိုတ်ရ။ (၁)