Wp/mnw/သဿတဒိဋ္ဌိ ဝါဒတတိယ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnwWp > mnw > သဿတဒိဋ္ဌိ ဝါဒတတိယ
Jump to navigation Jump to search

သဿတဒိဋ္ဌိ ဝါဒတတိယ - ကွေတ်မဗိုန် ဟိုတ်မရနုက်ကဵုပန်[edit]

၃၃။ ပ္ဍဲဝါဒတတိယတုန် တြနာဲခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ် မၞုံကဵုကွေတ် မဗိုန်ဂှ် သ္ပဟိုတ်ကဵု မုရဴမွဲတုဲ နိဿယ်ဗဒဲါကေတ်ကဵု မုရဴမွဲတုဲ အတ္တကီု လောကကီု ဗိုန်တဴရ ရဴဝွံ ပညပ်တဴ အိုတ်ဂှ်ရော

ယွံခမဳတအ် ပ္ဍဲလောကဝွံ ခမဳလ္ၚဵုကီု ဗဗၞးလ္ၚဵုကီု သ္ပကဵုပွမပတိတ်ဇြဟတ် ဗွဲမဗိုန်ဗတ်တုဲ သ္ပဟိုတ်ကဵုပွမတိတ်ဇြဟတ် ဂၠိုၚ်ၚ်ကဵုဝါတုဲ သ္ပဟိုတ်ကဵုပွမဟွံဟိုတ်မာဲတုဲ သ္ပဟိုတ်ကဵု ပွမသ္ပပၠုပ်စိုတ် ဗွဲမဒးရးတုဲ ကလိဂွံစိုတ်တန်ကြန်မၞုံသဘဴသာ်ဝွံရ၊ စိုတ်ဂှ် တန်ကြန်သာ်ဂှ်မ္ဂး ဗှ်ဗၞဟ် ဘဝမကေၚ်ပဒတဴ ပ္ဍဲကိုပ်ကၠာမဂၠိုၚ်ဂၠၚ်မာန်ရ၊ ဘဝဂမၠိုၚ်ဂှ် ညးဍေံဂှ်ရော၊

ကဝ်လီုကဝ်ဒှ် စှ်ဂမၠိုၚ်ကီု၊ ကဝ်လီုကဝ်ဒှ် ၜါစှော်ဂမၠိုၚ်ကီု၊ ကဝ်လီုကဝ်ဒှ် ပိစှော်ဂမၠိုၚ်ကီု၊ ကဝ်လီုကဝ်ဒှ် ပန်စှော်ဂမၠိုၚ်ကီု "ပ္ဍဲ(ဘဝ)ဂှ် (အဲ)မၞုံကဵုယၟု မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုတၞောဝ်ဒတောဝ် မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုရုပ်သာ် မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုစၞမြဴသာ်ဝွံရ၊ ဒုၚ်စသိုၚ်တသိုခ်ဒခိုခ် မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုအပိုၚ်အခြာအာယုက် မြဴသာ်ဝွံရ၊ (အဲ)ဂှ် စုတိချိုတ်ကၠုၚ်နူ (ဘဝ)ဂှ်တုဲ ကလေၚ်ကတဵုဒှ် ပ္ဍဲ(ဘဝ)ဂှ်ပၠန်ရ၊ ပ္ဍဲ(ဘဝ)ဂှ်လေဝ် မၞုံကဵုယၟု မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုတၞောဝ်ဒတောဝ် မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုရုပ်သာ် မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုစၞ မြဴသာ်ဝွံရ၊ ဒုၚ်စသိုၚ်တသိုခ်ဒဒိုခ် မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုအပိုၚ်အခြာအာယုက် မြဴသာ်ဝွံရ၊ (အဲ)ဂှ် စုတိချိုတ်ကၠုၚ်နူ (ဘဝ)ဂှ်တုဲ ကလေၚ်ကတဵုဒှ် ပ္ဍဲ(ဘဝ)ဝွံ ပၠန်ရ" ရဴဝွံ ဗှ်ဗၞုဟ်တဴဘဝ မကေၚ်ပဒတဴ ပ္ဍဲကိုပ်ကၠာမဂၠိုၚ် မဒှ်မွဲဟာန်ကေုာံ အကာဲအရာ မွဲဟာန်ကေုာံ (ယၟုတၞောဝ်ဒတောဝ်) မထေက်ကဵုစၞောန်ထ္ၜးမာန်ရ။

ညးဂှ် သ္ဂးတဴ ရဴသာ်ဝွံရ-

"အတ္တကီု လောကကီု ဗိုန်ရ၊ သတန်ရ၊ တန်တဴ သၟဟ်ညံၚ်ရဴအထောဋ်ဒဵုရ၊ တန်တဴသၟဟ်ညံၚ်ရဴတိုၚ်တြၚ် မဗိုန်ဗတ်ခိုက်ကၠိုက်ရ၊ သတ်ဂမၠိုၚ်ဂှ်ဟေၚ် ဂြိပ်အာ(နူမွဲဘဝကဵုမွဲဘဝ) အိုတ်ရ၊ ဒးဂေတ်ဂေၚ်ဂ္ၚေၚ်ဒၟံၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုဝါအိုတ်ရ၊ စုတိချိုတ်အိုတ်ရ၊ ဒးကတဵုဒှ်အိုတ်ရ (အတ္တကဵု လောကဂှ်) မတုပ်သၟဟ် အရာမဗိုန် မၞုံပြာကဋ်ဒၟံၚ်လၟိုန်ဟေၚ်ရောၚ်။ မုဟိုတ် ရောဟီုမ္ဂး -

အဲဂှ် သ္ပဟိုတ်ကဵုပွမပတိတ်ဇြဟတ် ဗွဲမသကာတ်မြဟ်တုဲ သ္ပကဵုပွမပတိတ်ဇြဟတ် ဗွဲမဗိုန်ဗတ်တုဲ သ္ပဟိုတ်ကဵုပွမတိတ်ဇြဟတ် ဂၠိုၚ်ၚ်ကဵုဝါတုဲ သ္ပဟိုတ်ကဵုပွမဟွံဟိုတ်မာဲတုဲ သ္ပဟိုတ်ကဵု ပွမသ္ပပၠုပ်စိုတ် ဗွဲမဒးရးတုဲ ကလိဂွံစိုတ်တန်ကြန်မၞုံသဘဴသာ်ဝွံရ၊ စိုတ်ဂှ် တန်ကြန်သာ်ဂှ်မ္ဂး ဗှ်ဗၞဟ် ဘဝမကေၚ်ပဒတဴ ပ္ဍဲကိုပ်ကၠာမဂၠိုၚ်ဂၠၚ်မာန်ရ၊ ဘဝဂမၠိုၚ်ဂှ် ညးဍေံဂှ်ရော၊

ကဝ်လီုကဝ်ဒှ် မွဲကီု၊ ကဝ်လီုကဝ်ဒှ် ၜါဂမၠိုၚ်ကီု၊ ကဝ်လီုကဝ်ဒှ် ပိဂမၠိုၚ်ကီု၊ ကဝ်လီု ကဝ်ဒှ် ပန်ဂမၠိုၚ်ကီု၊ ကဝ်လီုကဝ်ဒှ် မသုန်ဂမၠိုၚ်ကီု၊ ကဝ်လီုကဝ်ဒှ် စှ်ဂမၠိုၚ်ကီု "ပ္ဍဲ(ဘဝ)ဂှ် (အဲ)မၞုံကဵုယၟု မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုတၞောဝ်ဒတောဝ် မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုရုပ်သာ် မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုစၞမြဴသာ်ဝွံရ၊ ဒုၚ်စသိုၚ်တသိုခ်ဒခိုခ် မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုအပိုၚ်အခြာအာယုက် မြဴသာ်ဝွံရ၊ (အဲ)ဂှ် စုတိချိုတ်ကၠုၚ်နူ (ဘဝ)ဂှ်တုဲ ကလေၚ်ကတဵုဒှ် ပ္ဍဲ(ဘဝ)ဂှ်ပၠန်ရ၊ ပ္ဍဲ(ဘဝ)ဂှ်လေဝ် မၞုံကဵုယၟု မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုတၞောဝ်ဒတောဝ် မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုရုပ်သာ် မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုစၞ မြဴသာ်ဝွံရ၊ ဒုၚ်စသိုၚ်တသိုခ်ဒဒိုခ် မြဴသာ်ဝွံရ၊ မၞုံကဵုအပိုၚ်အခြာအာယုက် မြဴသာ်ဝွံရ၊ (အဲ)ဂှ် စုတိချိုတ်ကၠုၚ်နူ (ဘဝ)ဂှ်တုဲ ကလေၚ်ကတဵုဒှ် ပ္ဍဲ(ဘဝ)ဝွံ ပၠန်ရ" ရဴဝွံ ဗှ်ဗၞုဟ်တဴဘဝ မကေၚ်ပဒတဴ ပ္ဍဲကိုပ်ကၠာမဂၠိုၚ် မဒှ်မွဲဟာန်ကေုာံ အကာဲအရာ မွဲဟာန်ကေုာံ (ယၟုတၞောဝ်ဒတောဝ်) မထေက်ကဵုစၞောန်ထ္ၜးမာန်ရ။ အဲဂှ် ဟိုတ်နူဟိုတ်ဝွံဂှ်ရ -

'အတ္တကီု လောကကီု ဗိုန်ရ၊ သတန်ရ၊ တန်တဴ သၟးညံၚ်ရဴအထောဋ်ဒဵုရ၊ တန်တဴသၟဟ်ညံၚ်ရဴတိုၚ်တြၚ် မဗိုန်ဗတ်ခိုၚ်ကၠိုက်ရ၊ သတ်ဂမၠိုၚ်ဂှ်ဟေၚ် ဂြိပ်အာ(နူမွဲဘဝကဵုမွဲဘဝ)အိုတ်ရ၊ ဒးဂေတ်ဂ္ၚေၚ်ဒၟံၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုဝါအိုတ်ရ၊ စုတိချိုတ်အိုတ်ရ၊ ဒးကတဵုဒှ်အိုတ်ရ (အတ္တကဵု လောကဂှ်) ဗွဲမတုပ်သၟဟ်ကဵု အရာမဗိုန် မၞုံပြာကဋ်ဒၟံၚ်လၟိုန်ဟေၚ်ရောၚ်" ရဴဝွံ တီရဂှ် သ္ဂးတဴရ။

ယွံခမဳတအ် ဣဝွံဂှ် ဟိုတ်ဒုတိယရောၚ်၊ သ္ပဟိုတ်ကဵုဟိုတ်ဂှ်တုဲ နိဿယ်ဗဒဲါကေတ် ကဵုဟိုတ်ဂှ်တုဲ ခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်လ္ၚဵု မၞုံကဵုကွတ် မဗိုန်တအ်ဂှ် အတ္တကီု လောကကီု ဗိုန်တဴရ ရဴဝွံပညပ်တဴအိုတ်ရ။(၃)