Wp/mnw/သဿတဒိဋ္ဌိ ဝါဒစတုတ္ထ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnwWp > mnw > သဿတဒိဋ္ဌိ ဝါဒစတုတ္ထ
Jump to navigation Jump to search

သဿတဒိဋ္ဌိ ဝါဒစတုတ္ထ - ကွေတ်မဗိုန် ဟိုတ်မရနုက်ကဵုပန်[edit]

၃၄။ ပ္ဍဲဝါဒ စတုတ္ထတုန် တြနာဲခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ် မၞုံကဵုကွေတ် မဗိုန်ဂှ် သ္ပဟိုတ်ကဵုမုရဴမွဲတုဲ နိဿယ်ဗဒဲါကေတ်ကဵု မုရဴမွဲတုဲ အတ္တကီု လောကကီု ဗိုန်တဴရ ရဴဝွံ ပညပ်တဴအိုတ်ဂှ်ရော -

ယွံခမဳတအ် ပ္ဍဲလောကဝွံ ခမဳလ္ၚဵုကီု ဗဗၞးလ္ၚဵုကီု မၞုံအလေံ လေပ်ချပ်ရ၊ မၞုံအလေံစမ်ၜတ်ရ၊ ညးဂှ် ချပ်ကေတ်တၞဟ်ဟ်တုဲ စမ်ၜတ်စၚ်ခြၚ်တုဲ အတိုၚ်ဇကုထေၚ်ဂှ် သ္ဂးတဴရဴသာ်ဝွံရ။

"အတ္တကီု လောကကီု ဗိုန်ရ၊ သတန်ရ၊ တန်တဴ သၟဟ်ညံၚ်ရဴ အထောဋ်ဒဵုရ၊ တန်တဴ သၟဟ်ညံၚ်ရဴတိုၚ်တြၚ် မဗိုန်ဗတ်ခိုၚ်ကၠိုက်ရ၊ သတ်ဂမၠိုၚ်ဂှ်ဟေၚ် ဂြိပ်အာ (နူမွဲဘဝ ကဵုမွဲဘဝ) အိုတ်ရ၊ ဒးဂေတ်ဂေၚ်ဂ္ၚေၚ်ဒၟံၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုဝါအိုတ်ရ၊ စုတိချိုတ်အိုတ်ရ၊ ဒးကတဵုဒှ် အိုတ်ရ၊ (အတ္တကဵု လောကဂှ်) ဗွဲမတုပ်သၟဟ်ကဵုအရာမဗိုန် မၞုံပြာကတ်ဒၟံၚ်လၟိုန်ဟေၚ်ရောၚ် " ရဴဝွံ သ္ဂးတဴရ။

ယွံခမဳတအ် ဣဝွံဂှ် ဟိုတ်စတုတ္ထရောၚ်၊ သ္ပဟိုတ်ကဵုဟိုတ်ဂှ်တုဲ နိဿယ်ဗဒဲါကေတ် ကဵုဟိုတ်ဂှ်တုဲ ခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်လ္ၚဵု မၞုံကဵုကွေတ် မဗိုန်ဂှ် အတ္တကီု လောကကီု ဗိုန်တဴရ ရဴဝွံ ပညပ်တဴအိုတ်ရ။ (၄)

၃၅။ ယွံခမဳတအ် ခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ် မၞုံကဵုကွေတ် မဗိုန်ဂှ် အတ္တကီု လောကကီု ဗိုန်တဴရ ရဴဝွံ နကဵုဟိုတ်ဂမၠိုၚ် ပန်ဂကူဝွံ ပညပ်တဴအိုတ်ရ။

ယွံခမဳတအ် ခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်အိုတ်သီု မၞုံကဵုကွေတ်မဗိုန်ဂှ် အတ္တကီု လောကကီု ဗိုန်တဴရ ရဴဝွံ ပညပ်တဴအိုတ်မ္ဂး နကဵုဟိုတ်ဂမၠိုၚ် ပန်ဂကူဝွံကီု ပၞောဝ်ကဵု(ပန်ဂကူ) ဂမၠိုၚ်ဂှ် နကဵုဟိုတ်မမိက်ကဵုမွဲမွဲဂကူကီု ပညပ်တဴအိုတ်ရ၊ ဟိုတ်မွဲသအာၚ် မသအာၚ်နူ (ပန်ဂကူ) ဂမၠိုၚ်ဝွံ ဟွံမွဲရ။

၃၆။ ယွံခမဳတအ် ကွေတ်ဂမၠိုၚ်ဝွံ "စောဲလာံဂိုၚ်ကေတ် ရဴဝွံမ္ဂး ဇွိတ်သပေါတ် ဗွဲမမှာရာ ရဴဝွံမ္ဂး မၞုံကဵုလအာဂတိ ရဴဝွံအိုတ်ရ၊ မၞုံကဵုပရလိုက် ရဴဝွံအိုတ်ရ" ရဴဝွံ တၠဳမၞုံပိုဉ် ကျာ်တြဲ တီတဴ (ကွေတ်ပန်ဂကူ)ဂှ်ရ။

တၠဳမၞုံပိုဉ်ကျာ်တြဲဂှ် (ကွေတ်ပန်ဂကူ) ဂှ်လေဝ် တီတဴရ။ ဓရ်မပြဲ လောန်ဗွဲတၟေၚ် လတူနူဂှ်လေဝ် တီတဴရ၊ (ဓရ်မပြဲလောန် ဗွဲတၟေၚ်လတူနူ)ဂှ် ၜိုန်တီကီုလေဝ် ဟွံဇွိတ် သပေါတ် ဗွဲမမှာရာရ၊ ဟိုတ်ဟွံဇွိတ်သပေါတ် ဗွဲမမှာရာဂှ်ရ (တၠဳမၞုံပိုဉ်ကျာ်တြဲ)ဂှ် အလဵုဇကုဟေၚ် တီတဴနိဗ္ဗာန်ရ။

ယွံခမဳတအ် တၠဳမၞုံပိုဉ်ကျာ်တြဲဂှ် ဟိုတ်ဝေဒနာဂမၠိုၚ် ကတဵုဒှ်ကီု ဟိုတ်ပၠိုတ်ကီု အရာထေက်ကဵုသာယျေန်ကီု ဒုသ်ကီု အရာတိတ်ဗၠး (နူဝေဒနာဂမၠိုၚ်)ကီု တီတဴ အတိုၚ်မဍာံစၟတ်တုဲ ဟွံစောဲလာံကဵု (မမိက်ကဵုမွဲမွဲ)တုဲ တိတ်ဗၠးအာရ။

၃၇။ ယွံခမဳတအ် တၠဳမၞုံပိုဉ်ကျာ်တြဲဂှ် ယြဴဓရ်ဂမၠိုၚ် သ္ပကေတ်ဇၞောဝ်မတ် နကဵုဉာဏ်တၟေၚ် အလဵုဇကုတုဲ ဟီုတွံရ၊ ဂုဏ်တၠဳမၞုံပိုဉ်ကျာ်တြဲ မဍာံစၟတ်ဂှ် မိက်ဂွံဟီုသ္ဂးတဴ ဗွဲမဍာံစၟတ်မ္ဂး ယြဴနဓရ်ဂမၠိုၚ် ဒးဟီုသ္ဂးအိုတ်ရ၊ ဓရ်ဂမၠိုၚ် မဇြိုဟ်နက် မဇြိုၚ်ကဵုညာတ်မာန် မဇြိုၚ်ကဵုတီမာန် မၜိုဟ်လလမ် မပြဲ မဟွံအာစိုပ်နပွမချပ်ကေတ် မဍိုန်ဍောတ်ဇိပ်ဂၠိပ် တၠပညာတအ်ဟေၚ် မတီကေတ်မာန်ဂှ် ဓရ်ဂမၠိုၚ်ဝွံဟေၚ်ရောၚ်။