Wp/mnw/သဳဒ္စိတ်

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnwWp > mnw > သဳဒ္စိတ်
Jump to navigation Jump to search

ဗီုဂွံဒ္ဂိုန်ဂိုၚ်ကေတ်သဳဒ္စိတ်- ပါဠိမွဲဟာန်ကေုာံ အရထ[edit]

သြကာသ သြကာသ သြကာသ

 • အဟမ္ဘန္တေ တိသရဏေနသဟ နဝၚ်္ဂသမန္နာဂတံ ဥပေါသထသဳလံ ဓမ္မံယာစာမိ အနုဂ္ဂဟံကတွာ သဳလံဒေထ မေ ဘန္တေ။ (ဒုတိယမ္ပိ၊ တတိယမ္ပိ)

ယွံတၠဳပိုန် ဟိုန်ဓရ်သဳဥပုဟ် မဍိုက်ပေၚ်တဴ ကေုာံအၚ်္ဂ(၉)ပြကာ မဒ္ဂေတ်တဴ မွဲဟာန်ကေုာံ သရဏပိဂှ် အဲဍိက်အာတ်ကေတ်ရအဴ။ ယွံတၠဳပိုန် ယိုက်ဒိုက် ထံက်ပၚ် ဆာန်ဍူ အဲဍိုက်တုဲ ဓရ်သဳဥပုသ် မဍိုက်ပေၚ်တဴ ကေုာံအၚ်္ဂ(၉)ပြကာ မဒှ်မွဲဟာန်ကေုာံ သရဏပိဂှ် က္ညကဵုကုအဲဍိက်ညိအဴ။

 • ယမဟံ ဝဒါမိ တံ ဝဒေထ၊

အာမဘန္တေ

 • နမောတဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ။

ကုကျာ်တြဲ မဒှ်တၠဂုဏ် ဘဂဝါ၊ မဒှ်တၠဂုဏ် အရဟံ၊ မဒှ်တၠဂုဏ် သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂှ် အဲဍိက်လ္ၚောဝ် ဗွဲမရှေ်သှေ်ရဴဂဴရအဴ။

 • ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ
 • ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ
 • သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ

ကျာ်တြဲဂှ် ဒှ်ဒၞဲါမစ္စုဲစ္စော်ရောၚ်၊ အဲဍိက်ပြာပ်လုပ် ခစသဳကၠဳ သ္ပစ္စုဲစ္စော်ကဵုကျာ်ရ။

ဓရ် (၁၀) ပြကာဂှ် ဒှ်ဒၞဲါမစ္စုဲစ္ၜော်ရောၚ်၊ အဲဍိက်ပြာပ်လုပ် ခစသဳကၠဳဂှ် သ္ပစ္စုဲစ္စော်ကဵုဓရ်ရ။

သၚ်သာဝက ကောန်ကွးကျာ်တြဲဂှ် ဒှ်ဒၞဲါမစ္စုဲစ္စော်ရောၚ်၊ အဲဍိက်ပြာပ်လုပ် ခစသဳကၠဳဂှ် သ္ပစ္ၜုဲစ္ၜော်ကဵု သၚ်သာဝက ကောန်ကွးကျာ်တြဲရ။

 • တိသရဏဂမနံ ပရိပုဏ္ဏံ

အာမဘန္တေ

 • ၁။ ပါဏာတိပါတ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။

သဳလသိက္ခာပိုဒ် မဒှ်ဟိုတ် မဝေၚ်ပဲါ နူကဵုပွမဂစိုတ်သတ်ဂှ် အဲဍိက်ဒ္ဂိုန်ဂိုၚ်ကေတ် မၚ်မွဲလဝ် ဗွဲမဒးရးရအဴ။

 • ၂။ အဒိန္နာဒါနာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။

သဳလသိက္ခာပိုဒ် မဒှ်ဟိုတ်မဝေၚ်ပဲါ နူကဵုပွမဂိုၚ်ကၠတ်ကေတ် ဒြပ်ညးမွဲသ္အာၚ် တၠညးဟွံဂွံကဵု နကဵုကာယပါၚ်ဂှ် အဲဍိက်ဒ္ဂိုန်ဂိုၚ်ကေတ် မၚ်မွဲလဝ် ဗွဲမဒးရးရအဴ။

 • ၃။ အဗြဟ္မစရိယာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။

သဳလသိက္ခာပိုဒ် မဒှ်ဟိုတ် မဝေၚ်ပဲါ နူကဵုဒ္ဂေတ်မေထုန် မယုတ်မာ ပ္ဍဲကဵုပူဂဵု(၁၂) မဂ်(၃၀) တအ်ဂှ် အဲဍိက်ဒ္ဂိုန်ဂိုၚ်ကေတ် မၚ်မွဲလဝ် ဗွဲမဒးရးရအဴ။

 • ၄။ မုသာဝါဒါ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။

သဳလသိက္ခာပိုဒ် မဒှ်ဟိုတ် မဝေၚ်ပဲါ နူကဵုပွမဟီုအရေဝ် လီဠာန် ဂလာန်မုသာဂှ် အဲဍိက်ဒ္ဂိုန်ဂိုၚ်ကေတ် မၚ်မွဲလဝ် ဗွဲမဒးရးရအဴ။

 • ၅။ သုရာမေရယ မဇ္ဇပ္ပမာဒဋ္ဌာန ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။

သဳလသိက္ခာပိုဒ် မဒှ်ဟိုတ်မဝေၚ်ပဲါ နူကဵုပွမသုၚ်စ အရက်သုရာ မဒှ်ဟိုတ်မၜူမာဲ မဝိဝိၚ်ဟိုတ်မာဲတဴ ပ္ဍဲစရၚ်ဓရ်ကုသဵုဂှ် အဲဍိက်ဒ္ဂိုန်ဂိုၚ်ကေတ် မၚ်မွဲလဝ် ဗွဲမဒးရးရအဴ။

 • ၆။ ဝိကာလဘောဇနာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။

သဳလသိက္ခာပိုဒ် မဒှ်ဟိုတ် မဝေၚ်ပဲါ နူကဵုပွမစဟာပ် စၞဘောဇိုန် ပ္ဍဲကဵုပယျာံတ္ၚဲမစေၚ်ဂှ် အဲဍိက်ဒ္ဂိုန်ဂိုၚ်ကေတ် မၚ်မွဲလဝ် ဗွဲမဒးရးရအဴ။

 • ၇။ နစ္စဂဳတ ဝါဒိတ ဝိသူက ဒဿန မာလာဂန္ဓ ဝိလေပန ဓာရဏ မဏ္ဍန ဝိဘူသနဋ္ဌာန ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။

သဳလသိက္ခာပိုဒ် မဒှ်ဟိုတ် မဝေၚ်ပဲါ နူကဵုပွမဗဵုကလၚ် လှေ်ဒယှေ် တိၚ်တိုက် အခိုက်တၞဟ်ဟ် မဒှ်ဒစုက်ဇလ သာသနာ ဟိုတ်မဝိဝိၚ် ဟိုတ်မာဲတဴ ပ္ဍဲကဵုစရၚ်ဓရ်ကုသဵုမတွံဂး ပွမစရှ်ဝက် ပ္ကဴသြဴ ပွမဗဗိုဟ် ကြကောတ် ပွမလံက်လေတ်လဝ် စၠန်အဂၠဴတံဂှ် အဲဍိက်ဒ္ဂိုန်ဂိုၚ်ကေတ် မၚ်မွဲလဝ် ဗွဲမဒးရးရအဴ။

 • ၈။ ဥစ္စာသယန မဟာသယနာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။

သဳလသိက္ခာပိုဒ် မဒှ်ဟိုတ် မဝေၚ်ပဲါ နူကဵုပွမတိက် သၞာသၠုၚ် သၞာပြဲ သၞာမၞုံကဵုပ္ကဴ ဇံၚ်မသၠုၚ်တိုန်အာနူကဵုမွဲဟတ် (၆)ၝောံတဲဂှ် အဲဍိက်ဒ္ဂိုန်ဂိုၚ်ကေတ် မၚ်မွဲလဝ် ဗွဲမဒးရးအဴ။

 • ၉။ မေတ္တာသဟဂတေန စေတသာ သဗ္ဗပါဏဘူတေသု ဖရိတွာ ဝိဟရဏံ သမာဒိယာမိ။

ဗျာပ်တြးဏာ နကဵုမေတ္တာစိုတ် ပ္ဍဲကဵု သတ္တံဂမၠိုၚ် အလုံအိုတ်သီုတုဲ အဲဍိက်သ္ပဒ္တဴ မၚ်မွဲလဝ် ဗွဲမဒးရးရအဴ။

နိဿဲ[edit]

ကျာ်ဇၞော်အ္စာလိက် ဘဒ္ဒန္တ ဝိသာရဒ(ပါဠိပါရဂူ၊အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ)။ ဘာတိုက်လိက် ပရိယတ္တိစမ္မစက်၊ ကွာန်ကြေဝ်ဏာ။