Wp/mnw/ဝၚ်ဓါတ်ကျာ်ကေလာသ (ဗွဲလၚ်္ကာ)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnwWp > mnw > ဝၚ်ဓါတ်ကျာ်ကေလာသ (ဗွဲလၚ်္ကာ)
Jump to navigation Jump to search

ပရူဝၚ်ဝွံ ဒှ်ပရူပရာ ဝၚ်ဓါတ်ကျာ်ကေလာသ ဍုၚ်လၟိုၚ် (ဗွဲလၚ်္ကာ) မတက်တြးပ္တိတ်လဝ် ပ္ဍဲလိက်အုပ် ဝၚ်ဓာတ်ကျာ်ကေလာသ ဍုၚ်လၟိုၚ် သက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၆၅ သၞာံ မဒှ်ရ။ လိက်ပရူဝၚ်ဝွံ ချူလဝ် ဗွဲအလၚ်္ကာ တုဲ နဒဒှ်တၠမူ ဂကောံဂေါပက ကျာ်ကေလာသ ဍုၚ်လၟိုၚ်တအ်ရ။

ဂကူမန်ဂှ် ဒှ်ပိဘာသာ၊ မန်ဒိုၚ် မန္ဒ မညသေၚ်ဟာ၊ တွဵုရးဍုၚ်အဵု ဇၞော်တၚ်ဃဵုမာ၊ ဖါသဳမတၟ တေဇဇၞော်ကၠာ၊ တနၚ်သဳအဵု ဗဂဵုဟံသာ၊ ဍုၚ်သၟတ်ဂးပၠန် ပစ္စန္ထရးမာ၊ ကျာ်ခမဳကီု သဓီုရးဇြာ၊ တွဵုဍုၚ်ရေဝ်ဖျိုၚ် လမိုၚ်ဂးမာ၊ မၞုံတန်တဴကၠာ သၟိက်ပြာကတ်ရောၚ်။

အတိက်တေံရ ကာလလံလောန်၊ ဌာန်ဍုၚ်လၟိုၚ် ဇိုၚ်ၜဳသဳဒန်၊ နွံကာလသ္ကဲ မွဲတ္ၚဲဂှ်တုန်၊ နွံရသိမွဲ သ္ကဲဂံၚ်ညန်၊ မုနိပါလ နာမစွံပ္တန်၊ ချပ်ပ္ဍဲစိုတ်သ္ကဲ တြုံမပြဲလောန်၊ အဲမံၚ်တန်ရ ဌာနဝွံပၠန်၊ သွက်ဇၞော်ပၟဝ်အဵု ကုသဵုဇၟာပ်တန်၊ ပညာနွံတုဲ ဒှ်ဒတုဲဇန်၊ ဍုၚ်လၟိုၚ်ဝွံပၠန် ညန်နာဂရ။

သွက်ရှေ်သှေ်သ္ကဲ ဟွံမွဲညိည၊ ပ္ဍဲစိုတ်ချုပ်ဂြၚ် ရသိသၚ်္ဃ၊ ကာလဂှ်ပၠန် တန်ဒှ်တဴပၠန်၊ မိၚ်ပရိုၚ်ကၠာ နာဲသာလောက၊ မက္တဵုဒှ်ကိုပ် ဂြိုပ်ပဏ္ဍုဝ၊ သၟဝ်တၞံဗပိုန် သီုကွိုန်တေဇ၊ ဂးတုဲရသိ မုနိပါလ၊ ဒ္ၚဳကလာၚ်အာ ကဵုနာဲသာကျ၊ တုဲအာစိုပ်ဟေၚ် ဇရေၚ်ဗုဒ္ဓ၊ ဂကောံတပူကျဝ် သီုတပဝ်ဂျ၊ ဓါတ်သော်ကေသာ အာတ်ပူဇာယျ၊ ဓါတ်သော်ဂမျိုၚ် ဒစာံတၞုၚ်ဂျ၊ တြုံနာဲသာကျ နတဲဒုၚ်ကီု။

နတဲဇွိအဵု ကဵုမှာရသိ၊ တဲသတုံဆတ္တဝ် ကဵုတဗဝ်စိ၊ မွဲအခိၚ်ဗ္တံ မွဲနာဍဳဂ္ညိ၊ ရသိကဵုသတိုတ် မိပ်စိုတ်ထိမြိ၊ ကလိဂွံဓါတ်ပၠ ကာလဂွံစိ၊ ဒုၚ်ကဵုညိပိ နတြိသေၚ်ဟာ။

ပ္ဍဲကဵုသၟိၚ်သၚ် ချပ်ဂြၚ်ဗ္စာ၊ ဓါတ်သော်အဲပၠန် ပြဲသန်အဒ္ဒညာ၊ ပ္ဍဲဒဵုပြာန်အဵုသကဵုဌာပနာ၊ မူဟိုတ်တုန်ရော သောဘဂဝါ၊ အတိက်တေံအဴ ဂ္ၚေၚ်တဴသံသာ၊ မသုန်ကၠံကၞာတ် ဂးဇာတ်သေၚ်ဟာ၊ မဒှ်ချေံသၟတ် ဟဇ္ဇနဲကၠာ၊ က္ၜးနူဂှ်အဵု က္တဵုဒှ်မွဲဝါ၊ ဒကဲဍံက်မာဲ မဆာဲရုပ္ပါ၊ မဒတဴပၠန် သန္ထာန်ဂှ်မာ၊ ခုတ်ယၟုပ္ကန် ဒဵုပြာန်သေၚ်ဟာ၊ ဂြၚ်တဳကေတ်တၞံ မှာသမ္ပုဒ္ဓ၊ ဟိုတ်ဂှ်တုန်ပၠန် ဒ္ၚဳဗ္ကန်ဏာ၊ ကဵုမှာရသိ မုနိပါလာ၊ ပ္ဍဲဒဵုပြာန်အဵု သကဵုဌာပနာ၊ သက္ကရာဇ်မှာ ခါရတော်ပံၚ်။

တော်ဂွံကၠံပိ အဒိပွံၚ်၊ ဂိတုအသာတ်စိ ပိမံက်ကၞာတ်လံၚ်၊ တ္ၚဲအဒိုတ်ရဂွံပဋ္ဌမံ၊ သမ္တီကေတ်ပြဟ် လ္ပဒှ်ဓံၚ်ယံၚ်၊ ဝွံလေဝ်မွဲဂၠံၚ် ဟွံဂွံယောၚ်အဴ။

ဣဒ္ဓိဗလဇၞော် ဓါတ်သော်နာဲသ္ဍဴ၊ ဣသိဂွံတုဲဟေၚ် ဒ္ၚဳကလေၚ်စဴ၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် တိုၚ်တဝှ်တဴ။

ပ္ဍဲကာလဂှ် တိုၚ်တဝှ်အဴ၊ ပစ္စန္တရး ရးညးခုတ်ခဴ၊ ဒါန်အတိက်အဴ တြုံကဵုဗြဴၜါ၊ တြုံဂှ်ထဝ်လ ဗြဴကောန်နကၠာ၊ အတိက်သေၚ်ဟာ ဘဴတမၠာပၠ၊ ဟိုတ်ပ္တုဲလဝ်တၞံ ကံပရာပရ၊ ထေက်ကဵုဒှ်ကၠာ ဒကာမူလ၊ သီုမှာရသိ ညးပိဂွံရ။ ရသိနၚ်ဓါတ် သၟိၚ်သိၚ်္ဃ၊ ပူဇဴဓုပ်သ္ဍဴ ပၞာၚ်ပ္ကဴသဗ္ဗ၊ မၞိဟ်ကဵုဒေဝ လုံလသၞဴရဴ။

သေဲ ကျာံ စံၚ်ဂြဝ် တိၚ်တမျဝ်တဴ၊ ရှေ်သှေ်ရဴဂဴ တြုံဗြဴဂၠိုၚ်အဴ၊ လ္ၚဵုဌာန် ဇသ္ၚောဲ ကွာ်ဂၠောဲကော်စဴ၊ သၟိက်ဆဵုဂၠိုၚ်သာ် ဓါတ်ကျာ်နာဲသ္ဍဲ၊ မိပ်စိုတ်စရိုတ် အဵုဇိုတ်လိုက်လဴ၊ ရှေ်သှေ်ရဴဂဴ ပူဇဴတဴဟေၚ်။

ပ္ဍဲကာလဂှ် ဂတတွံပြေၚ်၊ ဒစာံဂိတုဟေၚ် ဟွံဂွံဝေၚ်ခြာ၊ ပ္ဍဲဌာန်သၞေဟ်ဇၞော် ဓါတ်သော်နာဲသာ၊ ဝေၚ်သဘၚ်သၟတ် ဟွံသ္ဂုတ်ခြာ၊ ဒစာံဂိတုကၠာ ဝေၚ်အာတုဲပၠန်။

ဖဝ်ရဂိုန်နာ မာသဗိုန်က္ညန်၊ နူသၞေဟ်ဇၞော်ဗျိၚ် ဓါတ်သၟိၚ်အရှန်၊ ဒုၚ်ပ္တိုန်နၚ်ပ္ကန် ဒဵုပြာန်ဒတန်၊ ဇရေၚ်ဒဵုပြာန် ဒိုဟ်ဨသာန်ပၠန်၊ သန်ဌာန်ဂှ်ဇဳ ဒ္ၚဳမစွံပ္တန်၊ မၞိဟ်ဒေဝတဴ ပူဇဴလွဳထ္ၜန်၊ ဗရုဂၠံၚ်သ္အဝ် တမျဝ်ဒိုဟ်ပန်၊ နူဂှ်ကေတ်ဏာ ဒိုဟ်သၟဝ်ကျာပၠန်၊ ဓါတ်သော်ကေသာ ဒ္ၚဳအာစွံပ္တန်၊ မၞိဟ်ကဵုဒေဝတဴ နှဴရဴလဳထ္ၜန်၊ ဝေၚ်ဂြိုပ်တဴပၠန် ဟွံဂွံခၠန်သ္က။

ပူဇဴဂၠိုၚ်သာ် ဓါတ်ကျာ်မပြဲ၊ ဗလိုပ်ဖုံအီုသီု အိန်ဗြီုတံသ္ကဲ၊ ရှေ်သှေ်ရဴဂဴ ပူဇဴဖဲလဲ၊ တုဲပ္တိုန်နၚ်ပၠန် ပ္တန်လဝ်ဒိုဟ်အဂၞဲ၊ သၟိၚ်အိန်တုန်ရ ရပ်ကွဵုနတဲ၊ လတူဒဵုပြာန်ကွေံ ဌာန်ဗလးပြဲ၊ နကွဵုဗိုတ်ပြဲ ပ္ဍဲဂှ်ခဲါရ။

ဒေဝတဴဂမၠိုၚ် ဗိုၚ်ရီုဆောံမ၊ အိန်ဗြီုကရိုၚ် ဗိုၚ်ယိုက်ထ္ၜ၊ အပ္ဍဲဂရထဝ် ခတဝ်စုတ်လဝ်ရ၊ ဒမျိုဟ်ဆတ္တဝ် ဟတ်လဝ်ဇယ၊ ဒစာံစှော်ဟတ် ဒှ်စၟတ်ဍာံပြ၊ အိန်ပကဲလဝ်စက် ချိုန်ခဏ၊ ကာလမသၠိုၚ် ဓါတ်နာဲက္ဍိုၚ်မြ၊ သက္ကရာဇ်တိုန်စိ ကၠံပိမူလ၊ ဖဝ်ရဂိုန်ပ္ညဳ သဳဗပေၚ်ရ၊ ခါတော်ရံၚ်မွဲ ဒှ်တ္ၚဲဗုဒ္ဓ၊ ဗၠးပြာဗ္ဒာ ဗဳလာပါပ၊ သၠိုၚ်တုဲဟေၚ်ရ ကာလဂှ်ဂ္ညိ။

ဒက်ပ္တန်ပ္ညဳ စေတဳထိမြိ၊ ထပှ်ဟတ်ပ္ညုၚ် ဒှ်ကၠုၚ်ကွေံစိ၊ ပါၚ်က္ဍိုၚ်မွဲမိဟ် ဟွံသိဟ်တဴညိ၊ ပ္ဍဲဒဵုပြာန်ပ္ညဳ စေတဳတၟိ၊ ကျာ်ကေလာသ တေဇဇၞော်ဂၠိ၊ သွက်ဇန်တြုံဗြဴ ဗွဲကြဴဒမၠိ၊ ဂွံပသလဲ သတ်ပ္ဍဲလိုက်ပိ၊ တုဲအိန်တိုန်အာ တာဝတိံသ္ၚိ၊ ဗြီုကလေၚ်ဗြီု အိုဿီုဒမၠိ၊ ဇန်ဂမၠိုၚ်အဴ ပူဇဴထိမြိ၊ ပထမစိ ဒမၠိတွံလဝ်တုန်။

ဂေါတမကၠာ ကျာ်မဟာဂုဏ်၊ ဟံၚ်သတ်တုဲအဴ၊ နိဗ္ဗာန်စဴပ္ဍုန်၊ မွဲသတ္တဟ ဆမကၠိလောန်၊ ကျာ်အာစာဇန် လောန်နိဗ္ဗာန်တုဲ။

ပ္ဍဲပန်အဋ္ဌ အသဇိသွုဟ်၊ သက္ကရာဇ်ဍုၚ် ဒ္ၚဳကၠုၚ်စိုပ်တုဲ၊ အဇာတသၟတ် ဟွံဂွံဆောတ်သၞုယ်၊ ဟွံဂွံလဇုဲဂှ် တုဲဂတေက်ထောံ၊ သက္ကရာဇ်ဍုၚ် ပ္ညုၚ်ဒှ်ဂၠိုၚ်စွံ၊ ဗၞတ်မွဲသၞာံသွံ ဟွံဂွံမွဲကၠာ၊ နူဂှ်တုန်သၟတ် ဗၞတ်လံကာဖါ၊ သာသနာစိ ဒ္ၚဳကၠိလောန်အာ၊ ထပှ်ဒ္စိတ်မသုန် နွံတုန်သၚ်္ချာ၊ နူကဵုဌာန သုဝဏ္ဏဘုံမိ တၠတိမညဓမ္မပါလ၊ ဗဵုဗလးတုန်၊ မသုန်ကၠံမဟာ၊ ၜါစှော်ဟတ်ပ္ညုၚ် ဒက်သၠုၚ်ဏာ၊ ပါၚ်က္ဍိုၚ်မပြဲ တွံပ္ဍဲသၚ်္ချာ၊ မွဲဟတ်တုန်ရ ကဵုမွဲဍမာ၊ သၠုၚ်ပ္တိုန်အဴ သီုတြဴတွံကၠာ၊ ၂၇ - ဟတ်ဒှ်ဗ္ၜတ်ဟွံခြာ၊ ညးထပှ်သ္ၚိ ဒမၠိသေၚ်ဟာ၊ သကဵုဥပကာ ဓါတ်နာဲသာကျ၊ တုဲဒှ်အိုတ်ကၠာ ဓမ္မပါလ၊ သၟိၚ်ဂှ်သေၚ်ဟာ ဒ္ၚဳစဴအာရ၊ သာ်ဝွံတုန်ဂှ် ထဝှ်ဗုဒ္ဓ ပ္ဍဲဒုတိယ ဟီုပၠလဝ်ရောၚ်။

ဂတဝွံဂှ် ဟီုတွံမွဲတောၚ်၊ လျုၚ်လဝ်သောတ စိုတ်ပကဵုယောၚ်၊ သာသနာရောၚ် မွဲတောၚ်စိုပ်အာ၊ လ္ၚီၜါကၠံလ္အိတ် ဒ္စိတ်စှော်ဒ္စာံ မနုရာဇာ ဂးနာမဗ္ဂန်၊ စှ်ေလဟီုတုန်မွဲၜါပၠန်ရ၊ မသုန်ကၠံဟေၚ် ကောန်ဗိုလ်ရောၚ်ဂျ၊ ကၠုၚ်လဟီုကၞာတ် ဓါတ်နာဲက္ဍိုၚ်မြ၊ ၁၅ ဟတ်ပ္ညုၚ် ဒက်သၠုၚ်ပ္တိုန်ရ၊ ပံၚ်သီုတြေံကၠာ သၚ်္ချာဇယ၊ ၄၂ ဟတ် ဗၞတ်ပမာဏ၊ ပါၚ်က္ဍိုၚ်သေသာတ် ပိုၚ်ကၞာတ်တော်ဆ၊ ပိဟတ်တွံလဝ် သက်သဍဝ်ဂျ၊ ဂွံလွဳလွတ်အဴ ဓါတ်နာဲသာကျ၊ တုဲဇက်စဴအာ ဒၟံၚ်ဌာန၊ ဝွံတတိယ ဟီုပၠလဝ်ရောၚ်။

ဂတဝွံ ဟီုတွံမွဲတောၚ်၊ စိုတ်လ္ပယောၚ် ထံၚ်သောတဒွါ၊ သက္ကရာဇ်ဍုၚ် ကၠုၚ်စိုပ်သေၚ်ဟာ၊ မသုန်ကၠံအဴ ၆၀ ဂးမာ၊ သၟိၚ်ဗကာံပြဲ စိုတ်ပ္ဍဲသဒ္ဓါ၊ ဂတေက်ထောံဟေၚ် အိုတ်သ္အးသေၚ်ဟာ၊ ဂတဂှ်ပၠန် ဒၚဳကလိလောန်အာ၊ ပဉ္စဆကြိ ယုတ္တိဨကာ၊ သက္ကရာဇ်ဍုၚ် ဒ္ၚဳစိုပ်ကၠုၚ်ကၠာ၊ ဒှ် ၆၂ သၚ်္ချာအာဒိ၊ သၟိၚ်ဗွဲဒမၠိ ဗွဲယုတ္တိအဴ၊ ပိုၚ်နာဂရ တၠက္ဍိုၚ်ပ္ကဴ၊ ယၟုဍုၚ်ရ နာမခုတ်ခဴ၊ ဍုၚ်တက္ကသိုလ် ထၚ်ဃဵုဂ္ညိဂၠဴ၊ သၟိၚ်ဂှ်သဘဴ ဂွံပိုၚ်တဴရ။

သၟိၚ်ဂှ်တုန်သၟတ် ဒိုက်ဂတ်အနာထ၊ ကောန်ခမေန်ပၠန် သၟတ်ဨကန္တ၊ ဟိုတ်ဒါန်နွံကၠာ တမၠာဘဝ၊ ဂွံက္တဵုဒှ်သၟိၚ် သမၞိၚ်ယဿ၊ ၁၅ သၞာံပၠန် ဂွံပိုန်နန်မြ၊ ဂၠံစေတီဇၞော် ဓါတ်သော်မူလ၊ ၁၅ ဟတ်ပြဲ ဗွဲသၚ်္ခေပ၊ ဒက်လဝ်တုဲရ ကာလဂှ်ကၠာ။

ပံၚ်ပကောံကီု အိုဿီုကြဴကၠာ၊ ၅၇ ဟတ် ဗ္ၜတ်ဒှ်ဟွံခြာ၊ ပါၚ်က္ဍိုၚ်ခပ်သဳ သမ္တီပမှာ၊ ပိဟတ်သက်သၟိဟ် ကဵုၜါမိဟ်ကၠာ၊ တုဲသၟိၚ်ဂှ်ပၠန် ခန္ဓလသာ၊ ဝွံစတုတ္ထာ၊ အ္စာတွံရောၚ်။

ဂတဝွံဂှ် ဟီုတွံမွဲတောၚ်၊ ထံၚ်လဝ်သောတ စိုတ်ပကဵုယောၚ်၊ သက္ကရာဇ်ရောၚ် မွဲတောၚ်စိုပ်သၟဟ်၊ လ္ၚီၜါကၠံစိ ကဵု ၃၃၊ ကလိလောန်အာဂှ် ဒှ်သာသနာရောၚ်။

ၜါလ္ၚဳပန်ကၠံ သီုစှ်သုန်ကၠာ၊ ဝွံသာသနာ လောန်အာတုဲပၠန်၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဟီုတွံလက်သန်၊ ဂၠံစေတဳဇၞော် ဓါတ်သော်ဒတန်၊ ဒေါမ်လာ်ပြဵုအာ ဓါတ်အာစာဇန်၊ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဗဒှ်လက်သန်၊ ပ္ဍဲဍုၚ်လၟိုၚ် သဒ္ဓါဂၠိုၚ်လောန်၊ ခမဳမွဲရ နာမဂးပၠန်၊ ညာဏရံသဳ အိန်ရဳဇၟံဇၟန်၊ ဒက်လဟဵုပ္တန် စေတဳပၠန်ရ။

တိုၚ်ပကတိ အာဒိမူလ၊ ဟွံဇၞော်ဟွံဍောတ် သၞောတ်ပမာဏ၊ ဟွံသၠုၚ် ဟွံသဝ် ၜတ်လဝ်ဇယ၊ ဝွံပဉ္စမ ဟီုပၠလဝ်ရောၚ်။

ဂတဝွံရောၚ် ဟီုတွံမွဲတောၚ်၊ ဂၠံစေတဳဇၞော် ဓါတ်သော်ကေသာ၊ တန်မံၚ်လံဗျာံ ဂၠိုၚ်သၞာံအခါ၊ သက္ကရာဇ်မာ ဒ္ၚီအာစိုပ်ပၠန်၊ လ္ၚဳၜါကၠံဂှ် ဒှ်ပန်ဣသုန်၊ သာသနာပ္ဍုန် ဒ္ၚဳကလိလောန်အာ၊ ၜါလ္ၚီပန်ကၠံ ပ္တံလဝ်ဟွံခြာ၊ ကဵုၜါစှော်ထပှ် တွံသၞာံအခါ၊ ဝွံသာသနာ လောန်အာတုဲပၠန်။

နူဍုၚ်ရေဝ်ရ ဋ္ဌာနဒတန်၊ ခမဳတုန်ရ ဂးနာမဗ္ဂန်၊ ဂးဥတ္တမ ညးတၠဓရ်ပန်၊ ကၠုၚ်လဟီုပ္တန် မွဲၜါဝါပၠန်ရ၊ ပိစှော်ပိဟတ် ဗၞတ်ပမာဏ၊ ဒက်သၠုၚ်ပ္တိုန်ပ္ညဳ စေတဳထဝ်ဂျ၊ ပံၚ်သီုကြဴကၠာ သၚ်္ချာဇယ၊ ဒစာံစှော်ဟတ်ပ္ညုၚ် ဒှ်သၠုၚ်ရ၊ ပါၚ်က္ဍိုၚ်တွံပၠန် ရေၚ်ဇန်လဝ်ပၠ၊ ပန်ဟတ်ၜါလပုဟ် ဟွံသၠေဟ်ညိည၊ ဝွံဆဋ္ဌမ ဟီုပၠလဝ်ရောၚ်။

ဗၞတ်ဂလိုၚ်ဝွံ ဝၚ်ဓါတ်မူလတြေံ အာစိုပ်ဒးတုဲ ဆဝွံရ။

သွက်ဂွံသမ္တီအဆက်ကြဴ[edit]

ကာလသၟိက်ဒှ် ဟီုတွံမွဲတောၚ်၊ ကျာ်လမိုၚ်ရောၚ် မွဲတောၚ်ဂးမာ၊ ဟိုတ်မွဲတုန် က္တဵုဒှ်ပၠန်ကၠာ၊ သက္ကရာဇ်တၞံ လ္ၚီပိကၠံမာ၊ ကၞောတ်ဒစိတ် လ္အိတ်သၞာံစိုပ်အာ၊ ဂိတုစဲပၠန် စှ်ပန်စွေက်ကၠာ၊ ရာသဳတော်ဂိုတ် ဟိုတ်နူလဗိုတ်ကျာ၊ ဇၞော်ဇြဟတ်ပ္ညုၚ် ပိုက်ကၠုၚ်သေၚ်ဟာ တဝ်ဂလှ်ဖျိုၚ် က္ဍိုၚ်ကျာ်ကေသာ၊ တ္ၚံက်လျောဝ်စှေ်အာ လ္ပာ်ဖါဗၟံက်။ လ္အိတ်ကျာ်သတိုတ် ခၟောံဗိုတ်ဟီုလံက်၊ သၠောတ်ဒတုံစိ ဒဵုစိုပ်တိဍံက်၊ ညးဂမၠိုၚ်ကၞာတ် ညာတ်တုဲဖေက်ဂၟံက်၊ တဝ်ဂလှ်ပသဲ ကျာကဝဲဒှ်ဂံက်၊ ကောန်ဂကူ ဂမၠိုၚ် ရိုၚ်ၚ်ဂံါစံက်၊ ဗဵုကၠံက်သမ္ၚံက် ခပ်လဇံက်ပၠန်ညိ။

ဇရေၚ်ကျာ်ဖျိုၚ် ကွာန်လမိုၚ်ဂ္ညိ၊ နွံခမဳမွဲဇကု မ္ဂးယၟုစိ၊ ဇောတိပါလ နာမဒမၠိ သ္ပပဓါန်ကၠာ ကျာ်ဇၞော်အ္စာမြိ၊ ဘာတိုက်တၟံကၞေၚ် တၟေၚ်သန်ဣဒ္ဓိ၊ မၞုံယၟုကၠာ ပညာဇောတိ၊ကျာ်ဇၞော်မွဲဂကောံ တံၚ်မောံတံဂ္ညိ၊ ကံဍောတ်၊ တံၚ်ပရၚ် သၚ်ဇၞော်တံစိ ကောံဓရီုထိမြိ ဒမၠိချပ်ဂၞန်။

သြဝါဒရ အ္စာဇၞော်သန်၊ ဂွံဒုၚ်ကေတ်ပၠ ကာလဂှ်ဇန်၊ ကျာ်ဇၞော်ပုပ္ဖတေဇ ဇၞော်လောန်၊ အာစာတၠကွေံက္ဍၚ် တံၚ်ပရၚ်မံၚ်တန်၊ အာစာတၠမွဲဟေၚ် ဒဵုကြေၚ်တွဳၜန်၊ ဇၞော်ကဵုအဃော ဂၠိုၚ်သြလက်သန်၊ သြဝါဒပ္ညုၚ် ယဵုဒုၚ်လဝ်ပၠန် ညဳသာသၟဟ်န် ချပ်ဖန်တဴကၠာ။ မ

ဂကောံသၚ်ဂမၠိုၚ် ပွဳပွိုၚ်ဂၠိုၚ်ရာ၊ ကောန်ဂကူရ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဒက်ဂကောံမွဲ သွက်ဂွံလောဲသွာ၊ သွက်ဂွံလဟဵုကျာ် လၟာ်ဂၠိုၚ်ရာ၊ ညးဂမၠိုၚ်ပၠန် သၟဟ်န်ညဳသာ ဂးစေတဳယျ နုဂ္ဂဟကၠာ၊ ခုတ်ယၟုရာ ကာလဂှ်မာ၊ ဘာတၟံကၞေၚ်ရ တီလအာစာ၊ ပ္တိုန်ညးဇၞော်ပၠ ဥက္ကဋ္ဌကၠာ၊ စွံပ္တန်လဝ်မာ ကာလဝွံဟေၚ်။

ကြိုက်သၟိက်ကဵုဒှ် ဟီုတွံသေၚ်လေဝ်၊ သက္ကရာဇ်ဍုၚ် စိုပ်ကၠုၚ်ဗွဲလၟေၚ်၊ လ္ၚီပိကၠံလ္အိတ် စှ်ဒစိတ်ပြေၚ်၊ ဂိတုဒဂိုန်အဴ တြဴမံၚ်ဒိုပ်ရေၚ်၊ တ္ၚဲအၚာဂှ် က္တဵုဒှ်ဗွဲလၟေၚ်၊ ကျာရာသဳသတိုတ် ဟိုတ်လဗိုတ်ဟေၚ်၊ လပိုက်မွဲဝါပၠန် ထတ်လောန်စဳရေၚ်၊ ခၟောံဗိုတ်စိ ဒတုံတိဗွဲလၟေၚ်၊ ဒှ်တဴသေၚ်လေဝ် လၟေၚ်ပိုဲပတုဲအာ။

သက္ကရာဇ်ဂှ် ဟီုတွံသေၚ်ဟာ၊ လ္ၚီပိကၠံလ္အိတ် စှ်ဒစိတ်မာ၊ ဂိတုကထိုန်ပၠန်စှ်ပန်မံက်ကၠာ၊ ဂကောံစေတီယျ နုဂ္ဂဟမာ၊ ထပ်လဇံက်ပ္တိုန်ပၠ ကာလမွဲဝါ၊ ခၞံသဘၚ်ဂၠိုၚ်ရာ ဂၠိုၚ်ဘာသာဇဳ။

ဗ္တကဗၠိက်ဗျိၚ် ဇလိၚ်ပန်ဍပ္ညဳ၊ ကဵုမွဲၝောံတဲ ပရဲနွံတွဳ၊ ခၟောံဗိုတ်ကရိုက် ဗွိုက်သၟဟ်ညဳ၊ ပိစှော်မွဲသ္ကဲ ၝောံတုဲဇခဳ၊ သၠုၚ်မၞုံကၠာ ပိစှော်ၜါပ္ညဳ၊ ၝောံတဲကိတ်ပၠန် လက်သန်ဇဳခရဳ၊ ထေက်ၚုဟ်တုန်အဴ ဂၠိုၚ်တဴအနဳ၊ စဳရေၚ်ပြေၚ်ဖျဳ ဂၠိုၚ်ဇဳသာ်ရောၚ်။

နိဌိတံ၊ လိက်အာစိုပ်ဒတုဲရ။

နိဿဲ[edit]