Wp/mnw/ဝဳကဳပဳဒဳယာ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnwWp > mnw > ဝဳကဳပဳဒဳယာ
Jump to navigation Jump to search
ဝဳကဳပဳဒဳယာ

ဝဳကဳပဳဒဳယာ (အၚ်္ဂလိက်: Wikipedia)ဝွံ ဒှ် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ မသက္ကုၚုဟ် ပ္ဍဲဝေပ်သာ်မွဲ မပံၚ်ပ္ကောံချူလဝ် နကဵု ညးလွပ် မရပ်စပ်သုၚ်စောဲတအ်ရ၊၊ ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ဒှ်မုက်လိက်ဝေပ်သာ် မၞိဟ်မဒးစိုတ်ဂၠိုၚ်အိုတ် သွက်ဂွံနိဿဲလ္ၚတ်ကေတ် ပရူမွဲမွဲ ပ္ဍဲဂၠးတိဏအ်ရ၊၊ ပါဲနူဂှ်တုဲ ဒှ်မုက်လိက် ညးမလုပ်ဗှ် ဂၠိုၚ်အိုတ်ကီုရ၊၊ [1] ဝဳကဳမဳဒဳယာ ဖံၚ်ဒေယှေန် မဒှ်ဂကောံစေတနာ၊ မတန်တဴဒၟံၚ် နကဵုသြန်မဒါန်အထံက်အပၚ် နူညးဂမၠိုၚ်ဂှ် ဒှ်ဂကောံမပိုၚ်ပြဳ ကေုာံ ထံက်ပၚ်လဝ် ဝဳကဳပဳဒဳယာဝွံရ၊၊ [2]

ဗီုအၚ်္ဂလိက် encyclopedia ဂှ် နကဵုဗီုဗၟာ ညးကၠာဲလဝ် စွယ်စုံကျမ်း ရ၊၊ ရံၚ်ကဵုတၠုၚ်လအာ ဗီုဗၟာဂှ်တုဲ ပြကိုဟ်စုၚ်လေၚ် ဗီုဏအ် ကေၚ်စချူလဝ် နွံကီုရ၊၊ ဆဂး ညးဗွဲကြဴညိ ဗီုကဵု နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ ကာလလုပ်ဗိုၚ်ကၠောန် ပ္ဍဲကမၠောန်စမ်ၜတ် ဝဳကဳပဳဒဳယာ ဘာသာမန်ဂှ် ညးပတိုန်ထ္ၜး ဒဒှ်ရ encyclopedia ဂှ် နကဵုဘာသာမန် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ မ္ဂး ကိတ်ညဳဂၠိုၚ်အိုတ်ရ၊၊ ဗိသ္တာဂှ် နူတမ် ဒှ်ဘာသာသံသကြိုတ်မွဲတုဲ မန်ခေတ်တြေံ ဗွဲတၟေၚ် ပ္ဍဲလိက်မန်ခေတ်ဗုကာံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ဂၠိုၚ်ရ၊၊ အဓိပ္ပါယ် ဗိသ္တာဂှ် မလှဲလး ညံၚ်ရဴၜဳမှာသၟိတ်တုဲ ဒှ်ကၠုၚ် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ မသက္ကုၚုဟ် ရ၊၊

ညးလွပ်တအ်လေဝ် ဇၟာပ်အခိၚ်အခါ နာဍဳဟွံခြာ ဗီုညးကဵုညး ဖန်ပလေဝ်ဒါန် ချူစုတ်ဒၟံၚ်တုဲ ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ဒှ်ကၠုၚ် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ မဍိုက်ပေၚ်တဴ ကဵုပရူပရာနာနာမွဲရ၊၊ ပ္ဍဲဝဳကဳပဳယာမန်ဝွံလေဝ် ယြဴညးလဵုမွဲ ဟွံဟီု အတိုၚ်သၞောဝ် မလိက် Unicode Font ၅.၂ ဂှ် ဒ္ဂေတ်ဗက်တုဲ ဗှ်ကေတ်မာန်၊ စၠောအ်ချာဲကေတ်မာန်တုဲ သီုချူပတိုန် ဗွဲမဗၠးၜးမာန်ရ၊၊

ဝၚ်

Jimmy Wales
Larry Sanger

ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ နကဵုဘာသာအၚ်္ဂလိက် ပ္ဍဲမုက်ဝေပ်သာ်ဂှ် စကၠောန်ကၠုၚ် တၟာလအ်ရ၊၊ ဆဂး ဆမွဲကီု ဟွံအံၚ်ဇၞးရ၊၊ [3] ဝဳကဳပဳဒဳယာ စကၠောန်ကၠာအိုတ်ဂှ် နကဵုပရဝ်ဂျက် နုပေဒဳယာ (Nupedia) မဒှ် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ နကဵုဘာသာအၚ်္ဂလိက်၊ လိက်ပရေၚ်တအ်ဂှ် အစာမစိုန်သကီုတအ်ဟေၚ် မချူတုဲ ကလေၚ်သ္ၚေဝ်ဂၠေပ်လၟေၚ်ၚ်ရ၊၊[4] ပရဝ်ဂျက်ဂှ် စဒက်ပ္တန်လဝ် ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၉၊ ၂၀၀၀ ၊၊ Bomis မဒှ်ကမ္မဏဳဝေပ်သာ်ဂှ် ပိုၚ်ပြဳလဝ်ရ၊၊ မၞိဟ်မဒါန်ပလေဝ်ဂှ် ဒှ် ဇိမ်မဳ ဝလေသ် (Jimmy Wales) ကဵု လာရ်ရဳ သန်ဂေရ် (Larry Sanger)၊၊ နုပေဒဳယာ ဂှ် နွံသၟဝ်လာၚ်ဇြေန် Nupedia Open Content License ရ၊၊ ဝလေသ် ကၠောန်ခၞံပတိုန် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ ဇၟာပ်မၞိဟ် အခေါၚ်မလုပ်ဒါန်ပလေဝ်မာန်၊ တုဲ သန်ဂေရ်ဂှ် ဒှ်မၞိဟ်မဖန်ဗဒှ် ဂၠံၚ်တရဴပဝ်လသဳ စကာ ဝဳကဳ ညံၚ်တၚ်ရန်တၟအ်ဂှ် ဂွံဒှ်ကမၠောန်ရ၊၊ [5] ပ္ဍဲဂိတုဇာန်နဝါရဳ ၁၀၊ ၂၀၀၁ ဂှ် သန်ဂေရ် ပတိုန်ထ္ၜး ပ္ဍဲကဵု စရၚ်အဳမေလ် နုပေဒဳယာ သွက်ဂွံ ခၞံဗဒှ် ဝဳကဳ မွဲ နဒဒှ် ပရဝ်ဂျက် သွက် နုပေဒဳယာ ရ၊၊

ဆက်မိတ်တုဲ ဇၞော်မောဝ်တိုန် ဗွဲမပြဟ်

Wikipedia.com ကဵု wikipedia.org ဂှ် စစၟတ်သမ္တီကၠောန်ကၠုၚ် နူကဵု ဂိတုဇာန်နဝါရဳ ၁၂၊ ၂၀၀၁ ကေုာံ ဇာန်နဝါရဳ ၁၃၊ ၂၀၀၁[6] တုဲ ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် စဆက်မိက် ကုပုရိသာတ်တအ် ပ္ဍဲဂိတုဇာန်နဝါရဳ ၁၅၊ ၂၀၀၁ မဒှ် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ နကဵုဘာသာအၚ်္ဂလိက်မွဲဟေၚ် ပ္ဍဲ www.wikipedia.com [7] တုဲ သန်ဂေရ် လလောၚ်တြး ပ္ဍဲစရၚ်အဳမေလ် နုပေဒဳယာ၊၊ လၟေၚ်ဂၠံၚ်တရဴ ဝဳကဳပဳဒဳယာ ဒဒှ် မၞုံကဵုလညာတ်မမံၚ်လဒေါဝ်ဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲဂိတုဂတဂှ်ရ၊၊ အကြာ နုပေဒဳယာ ကဵု ဝဳကဳပဳဒဳယာဂှ် ပိုၚ်ခြာလဝ် သၞောဝ်ညိညကီုရ၊၊ ရန်တၟအ် နူတမ် နူကဵုကမ္မဏဳဗောမိသ် Bomis ဂှ် သွက်ဂွံ ဒှ်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် နူကဵုသတ်ကၟဝ်ဇဝ်ပ္ကဴ ဝဳကဳပဳဒဳယာရ၊၊ [8]

ဝဳကဳပဳဒဳယာ နူတမ်တေအ်ဂှ် စပ်ကဵု Slashodot ကေုာံ web search engine indexing ဂှ် ဂွံအရီုအဗၚ် နူနုပေဒဳယာရ၊၊ မၞိဟ်မဒါန်ပလေဝ်လိက် ဒက်ပ္တန်ပတိုန် ပ္ဍဲကၞောတ်သၞာံ ၂၀၀၄ ဂှ် ဒှ်အာ သီုဖအိုတ် မၞိဟ် ၁၄၁ ရ၊၊[9] နုပေဒဳယာ ကဵု ဝဳကဳပဳဒဳယာ ပံၚ်တောဲရေၚ်သကအ် စဵုကဵုသာပါ စိုပ်အခိၚ် မဖျေဟ်ထောအ် သာဝါတြေံ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၀၃ တေအ်တုဲ လိက်နူသာဝါတြေံဂှ် စုတ်ပၠောပ် ပ္ဍဲဝဳကဳပဳဒဳယာဖအိုတ်ရ၊၊ စိုပ်သၞာံ ၂၀၀၇ ဂိတုသေတ္တေန်ပါ ၉ ဂှ် ပြကိုဟ်ဗိသ္တာ ဗီုအၚ်္ဂလိက် ဒှ်အာ လိက်ပရေၚ် ၜါ ပြကောဋိကိုဋ်ပိုဒ်ရ၊၊

နိဿဲ

  1. [[||Cf.|C]][[||Cf.|f.]] Bill Tancer (Global Manager, Hitwise), "Wikipedia, Search and School Homework" Archived March 25, 2012, at the [[||Wayback Machine]]., [[||Hitwise]], March 1, 2007.
  2. "Wikimedia pornography row deepens as Wales cedes rights – BBC News". BBC. May 10, 2010. Retrieved June 28, 2016.
  3. "The contribution conundrum: Why did Wikipedia succeed while other encyclopedias failed?". Nieman Lab. Retrieved June 5, 2016.
  4. Kock, N., Jung, Y., & Syn, T. (2016). Wikipedia and e-Collaboration Research: Opportunities and Challenges. (PDF) Archived September 27, 2016, at the [[||Wayback Machine]]. International Journal of e-Collaboration (IJeC), 12(2), 1–8
  5. "Wikipedia-l: LinkBacks?". Retrieved February 20, 2007.
  6. "WHOIS domain registration information results for wikipedia.com from Network Solutions". September 27, 2007. Archived from the original on September 27, 2007. Retrieved August 31, 2018.
  7. "Wikipedia: HomePage". Archived from the original on March 31, 2001. Retrieved March 31, 2001.
  8. Finkelstein, Seth (September 25, 2008). "Read me first: Wikipedia isn't about human potential, whatever Wales says". [[||The Guardian]]. London.
  9. "Multilingual statistics". Wikipedia. March 30, 2005. Retrieved December 26,2008