Wp/mnw/လိက်ဂရၚ်ဗ္တီ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnwWp > mnw > လိက်ဂရၚ်ဗ္တီ
Jump to navigation Jump to search

လိက်ဂရၚ်ဗ္တီ (report)

တၚ်ရန်တၟအ် - မဂရၚ်ဗ္တီ (ဝါ) မလဴထ္ၜး ပရူမကတဵုဒှ်လဝ်။ ပၞောဝ်လိက်ဂမၠိုၚ်ဂှ် လိက်ဂရၚ်ဗ္တီဏအ် ဒှ်ဂကူလိက် မဂွံဆဵုကေတ်ဂၠိုၚ်အိုတ်ရ။ လိက်ဂရၚ်ဂှ် နကဵုတၚ်ရန်တၟအ် မိက်ဂွံကဵု မၞိဟ်မဗှ်လိက်တအ် မဂွံတီ ပရူမွဲမွဲ ဒဒှ်မွဲမွဲတုဲ ချူရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ အခိၚ်ကာလ မကတဵုဒှ်၊ ဒၞာဲမကတဵုဒှ် ကေုာံ မၞိဟ်မပါလုပ် ပ္ဍဲပရူဂှ်ဂှ် ဒှ်အရာကိစ္စဇၞော် ပ္ဍဲဂကူလိက် ဂရၚ်ဗ္တီဝွံရ။

လိက်ဂရၚ်ဗ္တီ ၜါဂကူ

လိက်ဂရၚ်ဗ္တီဂှ် ပိုယ်တအ် ပါ်ကေတ် အတိုၚ်ဗွဲသၟဝ်ဏအ်ဂွံရ။

၁။ လိက်ဂရၚ်ဗ္တီ မဆေၚ်ကဵုပူဂိုလ်။ ပ္ဍဲဒၞာဲဏအ်တှေ် အလဵုမၞိဟ်မချူဂှ် ပါလုပ် ဒှ်လဝ် ပ္ဍဲပရူဂှ်။ ဗွဲမဂၠိုၚ် စကာ ဗီုပြၚ် မလဴထ္ၜး နကဵု-အဲ။ တုဲပၠန် လညာတ်ပူဂိုလ်မလေဝ် ပတိုန်ထ္ၜးဏာ ပ္ဍဲမွဲဒမြိပ်လိက်ဂှ်ရ။ လိက်ဂရၚ်ဗ္တီ မဆေၚ်ကဵုပူဂိုလ် ဗွဲမဂၠိုၚ်မ္ဂး ဒှ် လိက်စၟတ်သမ္တီလၟေၚ်တ္ၚဲ (ဒါယ်ယာရဳ)၊ လိက်ဗစိုပ်၊ ဗလံက် (blog).

၂။ လိက်ဂရၚ်ဗ္တီ ပရူဒဒှ်မွဲမွဲ။ မချူ ပရူမကတဵုဒှ်လဝ်မွဲမွဲ၊ အလဵုဇကု မပါလုပ်လဝ်၊ ဟွံပါလုပ်လဝ် ပ္ဍဲပရူဂှ် ကိစ္စဟွံဇၞော်။ ဒုၚ်သဇိုၚ် ကုပရူမကတဵုဒှ်လဝ် မွဲမွဲတုဲ မချူ။ ဗွဲမဂၠိုၚ် စကာ ဗီုပြၚ် မလဴထ္ၜး နကဵုမၞိဟ်တတိယ။ စပ်ကဵုအခိၚ်၊ ဒၞာဲ ကေုာံ ပူဂိုလ်မပါလုပ် ပ္ဍဲပရူတအ် ညံၚ်ဂွံဗမံက်ထ္ၜး ဗွဲမကၠးဖ္ဍးဂှ် ကိစ္စဇၞော်ရ။ ဟိုတ်တမ် ပရူဂှ်ဂွံကတဵုဒှ်လေဝ် တၞဟ်နညးမဗှ်လိက်တအ် မဂွံတီကၠိုဟ်တုဲ ကိစ္စဇၞော်ကီုရ။ လိက်ဂရၚ်ဗ္တီ ပရူဒဒှ်မွဲမွဲဏအ် ဗွဲမဂၠိုၚ် မဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲ လိက်ပရိုၚ်၊ လိက်ပရေၚ်ပရိုၚ် ကေုာံ လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ဗၠာဲသၟိၚ်တအ်ရ။

လဒက်ပတန် (structure)

လဒက်ပတန် လိက်ဂရၚ်ဗ္တီဂှ် ဒက်ပတန်လဝ် နကဵု လဒက်ပ္တန်ပိဒကုတ် (a three-part-structure/ en tredelt struktur)။

ကဏ္ဍဆက်မိတ် (Presentation)

ပ္ဍဲဒၞာဲ ဆက်မိတ်ဂှ် ညးဗွဟ်လိက်တအ် ဂွံတီကေတ် အခိၚ်၊ ဒၞာဲ ကေုာံ မၞိဟ်မဆေၚ်စပ်တအ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲဒၞာဲဏအ် စကာဂလာန် အဓိကသၟာန်ပရိုၚ် - အခိၚ်လဵု ကတဵုဒှ်လဝ်၊ ဒၞာဲလဵု ကတဵုဒှ်လဝ်၊ ညးလဵု မပါလဝ်၊ တုဲ ချူပ္ဍဲ ကဏ္ဍဆက်မိတ်ဂွံရ။

ကဏ္ဍ ပရူမကတဵုဒှ် (Selve hændelsesforløbet)

ပ္ဍဲကဏ္ဍဏအ် ချူဗၟံက်ထ္ၜး ပရူမုမကတဵုဒှ်လဝ်ရ။ ပ္ဍဲဒၞာဲဏအ်မ္ဂး အတိုၚ်လၟေၚ် ဗီုမကတဵုဒှ်လဝ်ဂှ် ဗၟံက်ထ္ၜးဏာ လၟေၚ်ၚ်ရ။

ကဏ္ဍပါ်ပါဲ (Evaluering)

ပ္ဍဲလိက်ဂရၚ်ဗ္တီဂှ် တၚ်ပါ်ပါဲ ဟွံချူလဝ်ဂွံ။ ဖျေဟ်နိဂီု (ဝါ) ပတုဲကၠေအ်လိက်ဂှ် နကဵု လညာတ်မၞိဟ်မွဲမွဲ လတူအကာဲအရာ မကတဵုလဝ်ဂှ်၊ ဟွံသေၚ်မ္ဂး ဗၟံက်ထ္ၜး ဟိုတ်နူ အရာမကတဵုဒှ်လဝ်ဂှ်တုဲ အရာမဆက်ကတဵုဒှ်ကၠုၚ် ဍာ်ဇမၠိၚ်မာန်။

အရေဝ်မသုၚ်စောဲ

အရေဝ်မသုၚ်စောဲ မဆက်စပ် ကုဂကူလိက်ဂရၚ်ဗ္တီ နွံဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။ အရေဝ်တအ်ဂှ် ပိုယ်တအ် ပါ်ကေတ် အတိုၚ်ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ဂွံရ။

၁။ ဗၟံက်ထ္ၜးတပ်ပ် ဗီုမဒှ်လဝ် ပရူပူဂိုလ် မကတဵုဒှ်လဝ် ပ္ဍဲပရူဂှ်။

ဥပမာ - တၠဆေၚ်ထဝ်မွဲ ပ္ဍဲမုဟ်ဍုၚ် နူကဏေအ်တေအ် ပန်ဂစိုတ်ထောအ် ကောန်ကမၠောန် အယုက်၂၄ သၞာံမွဲ ဟိုတ်နူကောန်ကမၠောန်ဂှ် ကၠတ်လှုဲဖျာ ….

၂။ ပရူဗွဲလတူဂှ် ဗၟံက်ထ္ၜး နဒဒှ်ဗီုလဝေၚ်ဇာတ် ဥပမာ - အဲစိုပ်အာ ပ္ဍဲဆေၚ်ထဝ်ဂှ် အဲဂွံဆဵုကေတ် ဆီပေၚ်ဒၟံၚ်တုဲပၠန် ဗၠာဲသၟိၚ် ဗွဲမဂၠိုၚ်လေဝ် နွံဒၟံၚ် ….

၃။ ပ္ဍဲလိက်ဂရၚ်ဗ္တီဂှ် မလေပ်စကာ ကြိယာမကတဵုဒှ် (handlingsverber) ဂၠိုၚ်ရ။ "တၠဆေၚ်ထဝ်မွဲ ပ္ဍဲမုဟ်ဍုၚ် နူကဏေအ်တေအ် ပန် ဂစိုတ်ထောအ် ကောန်ကမၠောန် အယုက် ၂၄ သၞာံမွဲ ဟိုတ်နူကောန်ကမၠောန်ဂှ် ကၠတ်လှုဲဖျာ …."ကြိယာမကတဵုဒှ်ဂှ် ဗဒှ်ကဵု ပရေၚ်ချဳဓရာၚ် ဂၠံၚ်မ္ၚး (udadvendt action)။ ပရေၚ်ချဳဓရာၚ် ဂၠံၚ်မ္ၚးဂှ် ဟွံတုပ်ကဵု ကြိယာပ္ဍဲစိုတ် (mentale verber) အရာမကတဵုဒှ် ပ္ဍဲစိုတ်တေအ်ရ။ ကြိယာပ္ဍဲစိုတ်ဂှ် အရာမကတဵုဒှ်လဝ် မဒှ်အရာ မညာတ်ကေတ် နကဵုမတ်ဟွံသေၚ် ဗီုကဵု အဲ ဒုၚ်စသိုၚ်၊ အဲ ချပ်၊

လိက်ဂရၚ်ဗ္တီ ဗီုကဵုလိက်ပရိုၚ်တအ်ဂှ် ဒှ်အရာမပတိုန်ထ္ၜး နဒဒှ် ဟွံဗက်မုက်မွဲလပါ်တုဲ စကာ မလဴထ္ၜးနကဵုကမ္မပူဂိုလ်တတိယ (objektiv 3. persons-fortælling)

၅။ ပ္ဍဲလိက်ဂှ် နွံကဵု အရာမဗၟံက်ထ္ၜးအခိၚ် (tidsangivelser) ကေုာံ အရာမဗၟံက်ထ္ၜးဒၞာဲ (stedsangivelser) နကဵုပ္ဍဲဝါကျဂှ်ရ။ မၞုံကဵု အခိၚ် ကေုာံ ဒၞာဲမ္ဂး ညးမဗှ်လိက်တအ် ဂွံတီကေတ် ပရူမကတဵုဒှ်လဝ် ဗွဲမကၠးဖ္ဍးမာန်ရ။ ပ္ဍဲဝါကျဏအ် တၠဆေၚ်ထဝ်မွဲ ပ္ဍဲမုဟ်ဍုၚ် နူကဏေအ်တေအ် ပန် ဂစိုတ်ထောအ် ကောန်ကမၠောန် အယုက် ၂၄ သၞာံမွဲ ဟိုတ်နူကောန်ကမၠောန်ဂှ် ကၠတ်လှုဲဖျာ …. နူကဏေအ်တေအ် ဂှ် ဒှ် အရာမဗၟံက်ထ္ၜးအခိၚ် တုဲ ပ္ဍဲမုဟ်ဍုၚ်ဂှ် အရာမဗၟံက်ထ္ၜးဒၞာဲရ။

တၚ်ရန်တၟအ် ဂကူ ဗီုလဒက်ပ္တန် အရေဝ်မသုၚ်စောဲ
မဂရၚ်ဗ္တီ မုမကတဵုဒှ်လဝ် မဂရၚ်ဗ္တီ ပရူပူဂိုလ်

မဂရၚ်ဗ္တီ ပရူမကတဵုဒှ်လဝ်မွဲမွဲ

လဒက်ပ္တန် ပိဒကုတ်

၁၊ ကဏ္ဍဆက်မိတ်

 (အခိၚ်လဵု၊ ဒၞာဲလဵု၊  ညးဂှ်)

၂၊ ပရူမကတဵုဒှ်လဝ်

 (မုမဒှ်လဝ်)

၃၊ မိက်ဂွံ တၚ်ပါ်ပါဲ လေဝ် စုတ်ဂွံ။

မၞိဟ်မချဳဓရာၚ် (မၞိဟ်အဓိက၊ မၞိဟ်ဗွက်)

ချူနကဵု ကြိယာအတိက် ဟွံသေၚ်မ္ဂး နကဵု ကြိယာပစ္စုပ္ပန်၊

စကာ နကဵု အဲမလဴထ္ၜး၊ ဟွံသေၚ်မ္ဂး နကဵု မၞိဟ်တတိယ၊

မၞုံကဵု အပိုၚ်အခြာ အခိၚ်၊ ဒၞာဲ ပ္ဍဲဒၞာဲမဆက်မိတ်