Wp/mnw/မဟာသဳလ၊ခဏ်

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnwWp > mnw > မဟာသဳလ၊ခဏ်
Jump to navigation Jump to search

၂၁။ သအာၚ်နူဂှ်လေဝ် တြနာဲခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်လ္ၚဵု စၞအာဟာရဘောဇိုန်ဂမၠိုၚ် လျုၚ်တုဲမကဵုလဝ်ဒါန်တအ်ဂှ် ပပြဘိုဂ်အိုတ်တုဲ ဂယိုၚ်တဴလမျီု နကဵုကွတ် မဒစဵုဒစးကဵု မဂ်ဖိုလ်မဒှ်ဟိုတ် ပွမဂယျိုၚ်လမျီုမှာရာ မဖှ်သာ်ဝွံအိုတ်ရ။ ကွတ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ညးဍေံအိုတ်ရော၊ ပြကိုဟ်အၚ်္ဂ ပြကိုဟ်နိမိတ် ပြကိုဟ်ဂဂဵုတးပန် ပြကိုဟ်သွပ်လ္ပအ် ပြကိုဟ်လက်သဏ် ပြကိုဟ်ကၞိကိတ် ပွမပူဇဴပၟတ် ပွမပူဇဴနကဵုဂၞော် ပွမပူဇဴနကဵုကာမ် ပွမပူဇဴနကဵုကၞောန်သ္ၚု ပွမပူဇဴနကဵုသ္ၚု ပွမပူဇဴနကဵုကၠေၚ်သွဟ် ပွမပူဇဴနကဵုကၠေၚ် ပွမပူဇဴနကဵုပါၚ် ပွမပူဇဴနကဵုဆီ ကွတ်အၚ်္ဂ ဝိဇ္ဇာ ကွတ်တီလက်သဏ်တိ ကွတ်စပ်ကဵုပရေၚ်ကမၠောန်သၟိၚ် ကွတ်မလေပ်သ္ပလလမ်ပရိုက်ဘဲ ကွတ်မပၠုပ်ဘုတ် ကွတ်မဒးကတ်ဗ္တောန်ကေတ် ပ္ဍဲသ္ၚိတိ ကွတ်ဇြုံ ကွတ်ဖျေံဂျိ ကွတ်လွဳအယဲစတ် ကွတ်လွဳယဲကၞိကိတ် ကွတ်တီရမျာၚ်ဂစေံဂြဴ ကွတ်တီရမျာၚ်ခ္ဍာ်လရိုအ် ကွတ်ဟီုတွံ အာယုက်ဂၠိၚ်ဂၠေံ ကွတ်ပဲါဗလေတ်လဴ ကွတ်တီကေတ် သတ်ဇိုၚ်ပဲလရိုအ်တအ်ရောၚ်။ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမဂယျိုၚ်လမျီု နကဵုကွေတ်မဒးစဵုဒစးကဵုမဂ်ဖိုလ်မဒှ်ဟိုတ် ပွမဂယျိုၚ်လမျီုမှာရာ မဖှ်သာ်ဝွံရ၊ ယွံခမဳတအ် ပုထန်ဇန်ဂှ် ဟီုသ္ဂးတဴ ဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴသာ်ဝွံလေဝ် ဟီုသ္ဂးမာန်ရ။

၂၂။ သအာၚ်နူဂှ်လေဝ် တြနာဲခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်လ္ၚဵု စၞအာဟာရဘောဇိုန်ဂမၠိုၚ် လျုၚ်တုဲမကဵုလဝ်ဒါန်တအ်ဂှ် ပပြဘိုဂ်အိုတ်တုဲ ဂယိုၚ်တဴလမျီု နကဵုကွတ် မဒစဵုဒစးကဵု မဂ်ဖိုလ် မဒှ်ဟိုတ် ပွမဂယျိုၚ်လမျီုမှာရာ မဖှ်သာ်ဝွံအိုတ်ရ။ ကွတ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ညးဍေံအိုတ်ရော၊ လက်သဏ်မၞိဟ် လက်သဏ်ယာတ်ဗွိုက်လတက် လက်သဏ်လေံဒစုန် လက်သဏ်ဗၞုဟ် လက်သဏ်သၞာ် လက်သဏ်လဴ လက်သဏ်တ္ၚ လက်သဏ်လွဟ်လနက် မသှ်ေအိုတ်သီု လက်သဏ်မၞိဟ်ဗြဴ လက်သဏ်မၞိဟ်တြုံ လက်သဏ်သၟတ်ဗၠာဲ လက်သဏ်သၟတ်ဝုတ် လက်သဏ်ဍိက်တြုံ လက်သဏ်ဍိက်ဗြဴ လက်သဏ်စိၚ် လက်သဏ်ချေံ လက်သဏ်ပြေၚ် လက်သဏ်ဂၠဴဥသဘ လက်သဏ်ဂၠဴ လက်သဏ်ဗ္ၜေံ လက်သဏ်သဵု လက်သဏ်စာၚ် လက်သဏ်ဂစေံအဃိုတ် လက်သဏ်ဟကောတ် လက်သဏ်ကဏ္ဏိကာ (ဒြာဲ) လက်သဏ် အရုတ် လက်သဏ်သတ်ဇိုၚ်ပန် တအ်ရောၚ်၊ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမဂယျိုၚ်လမျီု နကဵုကွတ်မဒစဵုဒစးကဵုမဂ်ဖိုလ် မဒှ်ဟိုတ် ပွမဂယျိုၚ်လမျီုမှာရာ မဖှ်သာ်ဝွံရ၊ ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန်ဂှ် ဟီုသ္ဂးတဴ ဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴသာ်ဝွံလေဝ် သ္ဂးမာန်ရ။

၂၃။ သအာၚ်နူဂှ်လေဝ် တြနာဲခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်လ္ၚဵု စၞအာဟာရဘောဇိုန်ဂမၠိုၚ် လျုၚ်တုဲမကဵုလဝ်ဒါန်တအ်ဂှ် ပပြဘိုဂ်အိုတ်တုဲ ဂယိုၚ်တဴလမျီု နကဵုကွတ် မဒစဵုဒစးကဵု မဂ်ဖိုလ်မဒှ်ဟိုတ် ပွမဂယိုၚ်လမျီုမှာရာ မဖှ်သာ်ဝွံအိုတ်ရ၊ ကွတ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ညးဍေံအိုတ်ဂှ်ရော၊ သၟိၚ်ဂမၠိုၚ် ကြက်ဇက်တိတ်အာ (ပၞာန်) ရ၊ သၟိၚ်ဂမၠိုၚ် (ကြက်ကလေၚ်ကၠုၚ်နူပၞာန်)ရ၊ သၟိၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်ဂမၠိုၚ် ကြက်ဇက်တိုန်အာ (ပၞာန်)ရ၊ သၟိၚ်ဍုၚ်မ္ၚးဂမၠိုၚ် ကြက်ဆုတ်ကလေၚ်ကၠေံ (ပၞာန်)ရ၊ သၟိၚ်ဍုၚ်မ္ၚးဂမၠိုၚ် ကြက်ဇက်တိုန်အာ (ပၞာန်) ရ၊ သၟိၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်ဂမၠိုၚ် ကြက်ဆုတ်ကလေၚ်ကၠေံ (ပၞာန်) ရ၊ သၟိၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်ဂမၠိုၚ် ကြက်အံၚ်ဇၞး (ပၞာန်) ရ၊ သၟိၚ်ဍုၚ်မ္ၚးဂမၠိုၚ် ကြက်ကျ(ပၞာန်)ရ၊ သၟိၚ်ဍုၚ်မ္ၚးဂမၠိုၚ် ကြက်အံၚ်ဇၞး (ပၞာန်)ရ၊ သၟိၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်ဂမၠိုၚ် ကြက်ကျ (ပၞာန်)ရ၊ ရဴသာ်ဝွံ သၟိၚ်ဝွံ ကြက်အံၚ်ဇၞးပၞာန်ရ၊ သၟိၚ်ဝွံ ကြက်ကျ (ပၞာန်) တအ်ရောၚ်၊ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံနူပွမဂယျိုၚ်လမျီု နကဵုကွတ် မဒစဵုဒစးကဵုမဂ်ဖိုလ် မဒှ်ဟိုတ် ပွမဂယျိုၚ်လမျီုမှာရာ မဖှ်သာ်ဝွံရ၊ ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန်ဂှ် ဟီုသ္ဂးတဴ ဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴသာ်ဝွံလေဝ် ဟီုသ္ဂးမာန်ရ။

၂၄။ သအာၚ်နူဂှ်လေဝ် တြနာဲခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်လ္ၚဵု စၞအာဟာရဘောဇိုန်ဂမၠိုၚ် လျုၚ်တုဲမကဵုလဝ်ဒါန်တအ်ဂှ် ပပြဘိုဂ်အိုတ်တုဲ ဂယိုၚ်လမျီု နကဵုကွတ် မဒစဵုဒစးကဵု မဂ်ဖိုလ်မဒှ်ဟိုတ် ပွမဂယိုၚ်လမျီုမှာရာ မဖှ်သာ်ဝွံအိုတ်ရ၊ ကွတ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ညးဍေံအိုတ်ရောဂှ် ကြက်ဂိတုဂြးစပ်ရ၊ ကြက်တ္ၚဲဂြးစပ်ရ၊ ကြက်နကွတ် စိုန်သကီုဒွံဒးရၚ်သ္ကအ်ရ၊ ဂိတုတ္ၚဲဂမၠိုၚ် ကြက်အာဂၠံၚ်တရဴ ဍာံစၟတ်ရ၊ ဂိတုတ္ၚဲဂမၠိုၚ် ကြက်အာဂၠံၚ်တရဴ ဟွံဍာံစၟတ်ရ၊ နက္ခတ်ဂမၠိုၚ် ကြက်အာဂၠံၚ်တရဴ ဍာံစၟတ်ရ၊ နက္ခတ်ဂမၠိုၚ် ကြက်အာဂၠံၚ်တရဴ ဟွံဍာံစၟတ်ရ၊ ပၟတ်ပဳသတဳ ကြက်ဒတုံပြဟ်စှ်ေရ၊ အရာပ်ဒိုသ် ကြက်ဂမ္တဴဂမ္တာန်ကလိုက်ကၟဵု ကၞုက်ကၞာဲရ၊ တိက်ကြက်ချဳရ၊ ဂဂဵုကြက်စရိၚ်ရ၊ ဂိတုတ္ၚဲနက္ခတ်ဂမၠိုၚ် ကြက်ဒှ်တဴ ပွမတိုန်ကၠုၚ် ပွမပၠိုတ် ပွမဟဳစှ်ေ ပွမတၟးတိုန်ရ၊ ဟိုတ်နူဂိတုဂြးစပ်ဂှ်ရ ဖဵုရဴသာ်ဝွံ ကြက်ဒှ်ရ၊ ဟိုတ်နူတ္ၚဲ ဂြးစပ်ဂှ်ရ ဖဵုရဴသာ်ဝွံ ကြက်ဒှ်ရ၊ ဟိုတ်နူနက္ခတ် စိုန်သ္ကီု ဒွံဒးရၚ်သ္ကအ်ဂှ်ရ ဖဵုရဴသာ်ဝွံ ကြက်ဒှ်ရ၊ ဟိုတ်နူဂိတုတ္ၚဲဂမၠိုၚ် အာဂၠံၚ်တရဴ ဍာံစၟတ်ဂှ်ရ ဖဵုရဴသာ်ဝွံ ကြက်ဒှ်ရ၊ ဟိုတ်နူဂိတုတ္ၚဲဂမၠိုၚ် အာဂၠံၚ်တရဴ ဟွံဍာံစၟတ်ဂှ်ရ ဖဵုရဴသာ်ဝွံ ကြက်ဒှ်ရ၊ ဟိုတ်နူနက္ခတ်ဂမၠိုၚ် အာဂၠံၚ်တရဴ ဍာံစၟတ်ဂှ်ရ ဖဵုရဴသာ်ဝွံ ကြက်ဒှ်ရ၊ ဟိုတ်နူနက္ခတ်ဂမၠိုၚ် အာဂၠံၚ်တရဴ ဟွံဍာံစၟတ်ဂှ်ရ ဖဵုရဴသာ်ဝွံ ကြက်ဒှ်ရ၊ ဟိုတ်နူပၟတ်ဗဳသတဳဒတုံပြဟ်စှ်ေဂှ်ရ ဖဵုရဴသာ်ဝွံ ကြက်ဒှ်ရ၊ ဟိုတ်နူအရာပ်ဒိုသ် ဂမ္တဴဂမ္တာန်ကလိုက်ကၟဵု ကၞုက်ကၞာဲဂှ်ရ ဖဵုရဴသာ်ဝွံကြက်ဒှ်ရ၊ ဟိုတ်နူတိချဳဂှ်ရ ဖဵုရဴသာ်ဝွံ ကြက်ဒှ်ရ၊ ဟိုတ်နူဂဂဵုဓရိၚ်ဂှ်ရ ဖဵုရဴသာ်ဝွံ ကြက်ဒှ်ရ၊ ဂိတုတ္ၚဲနက္ခတ်ဂမၠိုၚ် ဟိုတ်ပွမတိုန်ကၠုၚ် ပွမပၠိုတ် ပွမဟဳစှ်ေ ပွမတၟးတိုန်ဂှ်ရ ဖဵုရဴသာ်ဝွံ ကြက်ဒှ်တအ်ရောၚ်၊ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမဂယိုၚ်လမျီု နကဵုကွတ် မဒစဵုဒစးကဵုမဂ်ဖိုလ် မဒှ်ဟိုတ် ပွမဂယိုၚ်လမျီုမှာရာ မဖှ်သာ်ဝွံရ၊ ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန်ဂှ် ဟီုသ္ဂးတဴ ဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴသာ်ဝွံလေဝ် ဟီုသ္ဂးမာန်ရ။

၂၅။ သအာၚ်နူဂှ်လေဝ် တြနာဲခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်လ္ၚဵု စၞအာဟာရဘောဇိုန်ဂမၠိုၚ် လျုၚ်တုဲမကဵုလဝ်ဒါန်တအ်ဂှ် ပပြဘိုဂ်အိုတ်တုဲ ဂယိုၚ်တဴလမျီု နကဵုကွတ် မဒစဵုဒစးကဵု မဂ်ဖိုလ်မဒှ်ဟိုတ် ပွမဂယိုၚ်လမျီုမှာရာ မဖှ်သာ်ဝွံအိုတ်ရ၊ ကွတ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ညးဍေံအိုတ်ရော ဗြဲကြက်ခိုဟ်ရ၊ ဗြဲကြက်ဝေၚ်ရ၊ ကြက်ဖဲသအဳရ၊ ကြက်ကၠောဝ်ဗျဵုရ၊ ကြက်ၜိုဟ်လလံရ၊ ဘဲကြက်ဂၠိုၚ်ရ၊ ယဲကြက်ဂၠိုၚ်ရ၊ ကြက်ဟွံမွဲကဵုယဲရ၊ ကွတ်ရိုဟ်ခ္ဍပ်တဲ ကွတ်ဂၞန် ကွတ်သၚ်္ချာ ကွတ်ကဗျလၚ်္ကာ ကွတ်ပြကိုဟ်လောကာယတတအ်ရောၚ်၊ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမဂယိုၚ်လမျီု နကဵုကွတ် မဒစဵုဒစးကဵုမဂ်ဖိုလ် မဒှ်ဟိုတ်ပွမဂယိုၚ်လမျီုမှာရာ မဖှ်သာ်ဝွံရ၊ ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန်ဂှ် ဟီုသ္ဂးတဴ ဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴသာ်ဝွံလေဝ် ဟီုသ္ဂးမာန်ရ။

၂၆။ သအာၚ်နူဂှ်လေဝ် တြနာဲခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်လ္ၚဵု စၞအာဟာရဘောဇိုန်ဂမၠိုၚ် လျုၚ်တုဲမကဵုလဝ်ဒါန်တအ်ဂှ် ပပြဘိုဂ်အိုတ်တုဲ ဂယိုၚ်တဴလမျီု နကဵုကွတ် မဒစဵုဒစးကဵု မဂ်ဖိုလ် မဒှ်ဟိုတ် ပွမဂယိုၚ်လမျီုမှာရာ မဖှ်သာ်ဝွံအိုတ်ရ၊ ကွတ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ညးဍေံအိုတ်ရော၊ ရၚ်တၠုၚ်နၚ်သၟတ်ဝုတ်တုဲ ပွမထပ်တဲလၜဲမတ် ကဵုကောန်ဝုတ်တုဲ ပွမထပ်တဲလၜဲမတ် ပွမဗစပ်ဖျပ် ပွမကဵုပြးဆာဲ ပွမကဵုပကောံပိုန်ဂြပ် ပွမကဵုပရးဏာပိုန်ဒြပ် ပွမကဵုကွိုန် ကျာ်သြဳတိုန် ပွမကဵုကွိုန်ကျာ်သြဳဟုတ်စှ်ေ ဂၠမ်ဂဝ်ဟွံတန်ဂှ် ပွမကဵုတန် ပွမကဵုလတာ်ချိုတ်၊ ပွမကဵုခၟိပ်ချိုတ်၊ ပွမမန်ဗဂိုဟ် စဵုကဵုတဲပၠန်ဂတး ပွမမန်ဗဂိုဟ် စဵုကဵုခၟိပ်ပၠန်ဂတး ပွမမန်ဗဂိုဟ် စဵုကဵုကတောဝ်ဍိုၚ်၊ ကော်ဖျေံနၚ်ဒေဝတဴ ပ္ဍဲဒ္ၚေါဝ်တုဲ ပွမသၟာန်၊ ကော်ဖျေံနၚ်ဒေဝတဴ ပ္ဍဲဇကုသၟတ်ဗြဴတုဲပွမသၟာန် ပွမသၟာန်ဒေဝတဴ ပွမကၠောန်ၜိုတ်သၟိၚ်တ္ၚဲ ပွမကၠောန်ၜိုတ်သၟိၚ်ဗြီု ပွမကဵုပၟတ်တိတ်နူသၟန်ပါၚ် ပွမကောန်နၚ်ဒေဝတဴ ဗြဴသိရိတအ်ရောၚ်၊ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံနူပွမဂယိုၚ်လမျီု နကဵုကွတ်မဒစဵုဒစးကဵုမဂ်ဖိုလ် မဒှ်ဟိုတ်ပွမဂယိုၚ်လမျီုမှာရာ မဖှ်သာ်ဝွံရ၊ ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန်ဂှ် ဟီုသ္ဂးတဴဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴဝွံလေဝ် ဟီုသ္ဂးမာန်ရ။

၂၇။ သအာၚ်နူဂှ်လေဝ် တြနာဲခမဳဗဗၞးဂမၠိုၚ်လ္ၚဵု စၞအာဟာရဘောဇိုန်ဂမၠိုၚ် လျုၚ်တုဲ မကဵုလဝ်ဒါန်တအ်ဂှ် ပပြဘိုဂ်အိုတ််တုဲ ဂယိုၚ်တဴလမျီု နကဵုကွတ် မဒစဵုဒစးကဵု မဂ်ဖိုလ်မဒှ်ဟိုတ် ပွမဂယိုၚ်လမျီုမှာရာ မဖှ်သာ်ဝွံအိုတ်ရ၊ ကွတ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ညးဍေံအိုတ်ရော ပွမရှ်ေသှ်ေဒေဝတဴ ရာဒနာမိက် ဍိုက်ပေၚ်တုဲ ပွမကဵုဗလိပူဇဴဒေဝတဴ ပွမလ္ၚတ်ကတ်ဗတောန် ကွတ်ပတိတ်ဘုတ် တန်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲသ္ၚိတိတုဲ ပွမကတ် ကွတ်မဂပ်ဝ်ဗတောန် ခမၞုဲဂှ် ပွမသ္ပကဵုဒှ်တြုံ တြုံဂှ် ပွမသ္ပကဵုဒှ်ခမၞုဲ၊ ပွမကတ် ကွတ်လက်သဏ်ဂအာၚ်သ္ၚိ၊ ပွမသ္ပဗလိပူဇဴ ဒေဝတဴ ပ္ဍဲဂအာၚ်တိ သိုၚ်သ္ၚိ၊ ပွမၜဴပါၚ်၊ ပွမကဵုဟုမ်ဍာ် ပွမပူဇဴပၟတ် ပွမကဵုဇအအ် ပွမသ္ပစဵုကဵုဂၞဴအာ ပွမကဵု (ဒုသ်မပ္တံကဵုသၟေဟ်) တိုန်လတူ၊ ပွမကဵုဇွောဝ်စှ်ေသၟဝ်၊ ပွမကဵု (ဒုသ်မပ္တံကဵုဆီ) တိတ်နူက္ဍိုပ်၊ ပွမဖျိန်ကၠေၚ် သွက်ဂွံဆက်ကတောဝ်၊ ပွမဖျိန်ကၠေၚ်ယန်မတ် ပွမသ္ပဗဂိုလ်နုဟ်၊ ပွမဖက်ဂဥုဲယန်မတ်၊ ပွမဖက်ဂဥုဲယန်မတ်မၜိုဟ်၊ ပွမလွဳဂဥုဲမတ်တၞအ် ပွမလွဳဂဥုဲ ကရေက်ပတိတ်လဴ၊ ပွမလွဳဂဥုဲမာကရာ (ယဲကောန်ၚာ်သၟတ်)၊ ပွမထပ်ကဵုဂဥုဲ ဂယိုၚ်လမျီု နကဵုကွတ် မဒစဵုဒစးကဵုမဂ်ဖိုလ် မဒှ်ဟိုတ် ပွမဂယျိုၚ်လမျီုမှာရာ မဖှ်သာ်ဝွံရ၊ ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန်ဂှ် ဟီုသ္ဂးတဴ ဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴသာ်ဝွံလေဝ် ဟီုသ္ဂးတဴမာန်ရ။

ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန်ဂှ် ဟီုသ္ဂးတဴ ဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး သဳလ မဒှ်အယာံမာတ် ဗၞတ်ညိနာၚ် မယုတ်သဝ် မဟီုသ္ဂးမာန်ဂှ် ဣဝွံဟေၚ်ရောၚ်။