Wp/mnw/တ္ၚဲကောန်ၚာ်မည်

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnwWp > mnw > တ္ၚဲကောန်ၚာ်မည်
Jump to navigation Jump to search
တ္ၚဲကောန်ၚာ်မည်
Mon Children's Day 1.jpg
ကောန်ၚာ်မတိုန်စိုပ် တ္ၚဲကောန်ၚာ်မန် သၞာံ ၂၀၁၉
မစကၠောန် တ္ၚဲကောန်ၚာ်မည်
(2019-02-10) ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၀၊ ၂၀၁၉ (မရနုက် ကဵု ၀)
ဍုၚ်ကၟာဝက်
မပစၟတ်သမ္တီ ကု တ္ၚဲဒှ်မၞိဟ် တၠညးရာဇာဓိရာဇ်
အခိင် ကေုာံ ဒၞာဲ သက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၇၂၉ မာဃ် ၆ မံက် ( (1386-01-28) ဇာန်နဝါရဳ ၂၈၊ ၁၃၈၆ (မရနုက် ကဵု ၆၃၃))
ဍုၚ်ဝါန် (ဗဒါဲမတ္တမ)
မဒယှ်တဴ နကဵု ပရေၚ်ချဳဓရာၚ် ကောန်ၚာ်မန်
တင်ရန်တၟအ် ကောန်ၚာ်မန်တအ် ဂွံဍိုဟ်ကေက်
ပရေၚ်ချဳဓရာၚ် ရှ်ေသှ်ေတၠညးရာဇာဓိရာဇ် ကေုာံ ဝေၚ်ပြိုၚ်နာနာ
ဒၞာဲမကၠောန်ကၠုင်လဝ် ၂၀၁၉ ဍုၚ်ကၟာဝက်

တ္ၚဲကောန်ၚာ်မည်(အၚ်္ဂလိက်: Mon Children's Day) ဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲဂိတုမာဃ် (၆) မံက် မဒှ်တ္ၚဲ တၠညးရာဇာဓိရာဇ် ကတဵုဒှ်မၞိဟ် ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၇၂၉ (၁၃၆၈ ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ)တုဲ သၞာံ ကေုာံ ဒၞာဲမကၠောန်ဗဒှ်ကၠာအိုတ်ဂှ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၉ ပ္ဍဲဍုၚ်ကၟာဝက်ရ၊၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲဂှ် ကောန်ၚာ် ကေုာံ ညးဇၞော်တအ် ကောံကၠုၚ် ဂတမုက် ပဋိမာရုပ်ဗရိုတ် တၠညးရာဇာဓိရာဇ် ပ္ဍဲအရှာံကျာ်ဇြာတုဲ ပရှ်ေသှ်ေရဴဂဴ ကုတၠညးရာဇာဓိရာဇ် ကေုာံ ကောန်ၚာ်တအ် ဝေၚ်သဘၚ်ပြိုၚ်ပကာန်နာနာသာ် ကေုာံ ကလိဂွံတၟာဲတဲကီုရ၊၊

ဝၚ်တ္ၚဲကောန်ၚာ်[edit]

ပ္ဍဲဂၠးတိဏအ် ဍုၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ဂကူဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ် တ္ၚဲကောန်ၚာ်အိုတ်ရ၊၊ တ္ၚဲကောန်ၚာ် မကၠောန်ကၠာအိုတ်ဂှ် စကၠုၚ်နူ ပ္ဍဲဍုၚ်ချေလ်သဳ (Chelsea)၊ တွဵုရး မာသ်သာချူသေတ္တ် (Massachusetts)၊ ကၟိန်ဍုၚ်အမေရိကာန် နူကဵုသၞာံ ၁၈၅၇ တေအ် ဟီုဂွံရ၊၊ ညးမကၠောန်ကၠာအိုတ်ဂှ် ဒှ်လကျာ်ခရေတ် ဒံက်တာ ချာရ်လ် လဳအဝ်နာရ်ဒ် (Reverend Dr. Charles Leonard) မဒှ်အစာဓရ် ဘာကျာ် (Universalist Church of Redeemer) ညးစၟတ်သမ္တီလဝ် တ္ၚဲအဒိုက်ဒုတိယ ပ္ဍဲဂိတုဂျောန်ရ၊၊ နူတမ်တေအ်ဂှ် လဳအဝ်နာရ်ဒ် ခုတ်လဝ်ယၟု တ္ၚဲပ္ကဴနှၚ်စၚ် (Rose Day) ကြဴညိ ဒှ်အာ တ္ၚဲအဒိုက်ဍောၚ်ပ္ကဴ (Flower Sunday) ကြဴညိ ဒှ်အာ တ္ၚဲကောန်ၚာ် (Children's Day)ရ၊၊ [1][2][3]

တ္ၚဲမစဵုဒၞာကောန်ၚာ် ဂၠးကဝ် (International Day for Protection of Children) ပ္ဍဲတ္ၚဲ ဂိတုဂျောန် ၁ မစနူ ၁၉၅၀ ဂှ် ဍုၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ် စၟတ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် တ္ၚဲကောန်ၚာ်ရ၊၊ တ္ၚဲဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် ပ္ဍဲကဵုသဘၚ်ကောံဓရီုဇၞော် ကောန်ဂရေတ် ဂကောံမချဳဓရာၚ် သွက်အခေါၚ်အရာညးဗြဴ (Women's International Democratic Federation) မကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲဍုၚ်မောသကောဝ် ပ္ဍဲဂိတု နဝ်ဝေန်ပါ သၞာံ ၁၉၄၉ တေအ်ရ၊၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲဂှ် ၜိုန်ရ ဍုၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ် စၟတ်သမ္တီလဝ် တ္ၚဲကောန်ၚာ်ကီုလေဝ် နကဵု ကုလသမဂ္ဂဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် တ္ၚဲကောန်ၚာ်ဂၠးကဝ် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေန်ပါ ၂၀ [4] မဒှ်တ္ၚဲ ကုလသမဂ္ဂ မပဒတန် အခေါၚ်အရာကောန်ၚာ်ရ၊၊

ဍုၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ဂကူဗွဲမဂၠိုၚ် နွံကဵု တ္ၚဲကောန်ၚာ် ညးကဵုညးအိုတ်ကီုရ၊၊ ဥပမာ ဍုၚ်အိန္ဒိယဂှ် တ္ၚဲသမတ ဆဆနေရူ (Chacha Nehru) မဒှ်မၞိဟ် နဝ်ဝေန်ပါ ၁၄ ဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် နဒဒှ် တ္ၚဲကောန်ၚာ် ဍုၚ်အိန္ဒိယရ၊၊ တ္ၚဲဂှ် ညးတအ် စကၠောန်ကၠုၚ် ကြဴနူသမတနေရူ စုတိအာ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၆၄ တေအ်တုဲရ၊၊ သမထနေရူဂှ် ဒှ်သမတဍုၚ်အိန္ဒိယ ကၠာအိုတ် ကြဴနူ ကလိဂွံသၠးပွး နူအၚ်္ဂလိက်ရ၊၊ ညံၚ်ရဴဂှ်ကီု တ္ၚဲဂဥုပ်ဗိုလ်အံၚ်သာန် မဒှ်မၞိဟ် ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၃ ဂှ် နဒဒှ် တ္ၚဲကောန်ၚာ်ဍုၚ်ဗၟာ စၟတ်သမ္တီလဝ်ရ၊၊ ဆဂး နူကဵု ကံၚ်သဳပရေၚ်မၞိဟ်ကၟိန်ဍုၚ် (ပြည်ထောၚ်စုလူမှုဝန်ထမ်းကောၚ်စီ) ဖျေဟ်သ္ဂုတ်သွာတ် တ္ၚဲဂှ် နဒဒှ် တ္ၚဲကတဵုဒှ်မၞိဟ် ဂဥုပ်ဗိုလ်အံၚ်သာန် (ဗိုလ်ချုပ်အောၚ်ဆန်းမွေးနေ့) တုဲ တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်ဂှ် လလောၚ်တြးလဝ် ပ္ဍဲလိက်ပရိုၚ် ဟံသာဝတီသတၚ်းစာ ပ္ဍဲတ္ၚဲ (၁-၂-၁၉၅၆)ရ၊၊ ဆဂး ရဲညးမသ္ဍိုက်မၠာ် ဂဥုပ်ဗိုလ်အံၚ်သာန်တအ် တ္ၚဲဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၃ ဂှ် နဒဒှ် တ္ၚဲကောန်ၚာ်ဍုၚ်ဗၟာ ဂှ် စၟတ်သမ္တီတုဲ ကၠောန်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်ရ၊၊

တ္ၚဲကောန်ၚာ်မည်[edit]

သွက်ဂွံစၟတ်သမ္တီ တ္ၚဲကောန်ၚာ်မန်ဂှ် ဂကူမန်တအ် ချပ်ကၠုၚ် တၟာလအ်ကီုရ၊၊ တုဲပၠန် တ္ၚဲဒှ်မၞိဟ် တၠညးရာဇာဓိရာဇ်ဂှ် စၟတ်သမ္တီ နဒဒှ်တ္ၚဲကောန်ၚာ်မန်ဂှ်လေဝ် မၞိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ဒုၚ်လဝ်တဲကီုရ၊၊ စပ်ကဵု တ္ၚဲတၠညးရာဇာဓိရာဇ်ဂှ် လိက်မွဲ ကုမွဲ တၞဟ်ခြာဒၟံၚ် ရေၚ်သကအ်ညိရ၊၊ လိက်လ္ၚဵုဟီု ဂိတုမာဃ် (၆) မံက်တုဲ လိက်လ္ၚဵုဟီု ဂိတုမာဃ် (၈) မံက်ရ၊၊ ပ္ဍဲကဵုမူတၞဟ်ခြာဒၟံၚ်ဂှ် ညးရုဲစှ်ကေတ် တ္ၚဲဂိတုမာဃ် (၆) မံက်ဂှ်တုဲ နူသၞာံ ၂၀၁၉ ဂှ် စကၠောန်ကၠုၚ်ကၠာအိုတ် ပ္ဍဲဍုၚ်ကၟာဝက် ရ၊၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲဂှ် ကောန်ၚာ်တအ်ကီု သီုကဵုမၞိဟ်ဇၞော်တအ် ကောံကၠုၚ် ဂတမုက် ပဋိမာရုပ်ဗရိုတ် တၠညးရာဇာဓိရာဇ် ပ္ဍဲအရှာံကျာ်ဇြာတုဲ ပရှ်ေသှ်ေရဴဂဴ ကုတၠညးရာဇာဓိရာဇ် ကေုာံ နကဵုအစဳအဇန် ကောန်ၚာ်တအ် မဝေၚ်ပြိုၚ်ရ၊၊ ကောန်ၚာ်ဂှ် ညးစၟတ်သမ္တီလဝ် မၞိဟ် နူအာယုက် (၁) သၞာံ စဵုကဵု (၆) သၞာံရ၊၊


နိဿဲ[edit]

  1. "Reading Eagle - Google News Archive Search". Retrieved 14 June 2016
  2. "THE SHARON BAPTIST CHURCH". Retrieved 14 June 2016.
  3. Today is Universal Children's Day - Christian Adoption Services". Retrieved 14 June 2016
  4. Dag Hammarskjöld Library (14 December 1954). "United Nations Universal Children's Day". Un.org. Retrieved 8 March 2012.