Wp/mnw/လၟိုၚ်၊ ဍုၚ်

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnw(Redirected from Wp/mnw/ဍုၚ်လၟိုၚ်)
Wp > mnw > လၟိုၚ်၊ ဍုၚ်
Jump to navigation Jump to search

ဍုၚ်လၟိုၚ်ဝွံ ဒှ်ဍုၚ်မၞုံပ္ဍဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်မွဲတုဲ ဒက်ပတန်လဝ် နကဵု (၃) ၝောံဍုၚ်ရ။ ဗွဲအတိုၚ်ဂၠံၚ်ကွဳစက် မတ်မလီု-ရေဝ်မ္ဂး ဒးဒေါအ်ကေတ် ပ္ဍဲဒပ်ပၞာန်စၟတ် (၁၀၆) ကွာန်တၟအ်ကၞေၚ် တုဲ ဒးဆက်အာ ဗွဲဒိုဟ်ပလိုတ်ရ။ ပဲါနူ ဂၠံၚ်ကွဳစက်မ္ဂး ဂၠံၚ်ကွဳပၟတ်(ရထာ) မတ်မလီု-ရေဝ်မ္ဂး စှ်ေဒေါအ်ကေတ် ပ္ဍဲသၞေဟ်ကွဳပၟတ် လၟိုၚ်ဂှ်ရ။

ဝင်[edit]

ဍုၚ်လၟိုၚ်ဝွံ ပ္ဍဲအခိၚ် ခေတ်ဨကရာဇ် ရးဍုၚ်မန်ဂမၠိုၚ် ၉၆ ဍုၚ်ဂှ် ပါလုပ်လၟိဟ် ပ္ဍဲမတ္တမ (၃၂) ဍုၚ်ရ၊၊ ကြဴနူ ဍုၚ်မန် ဟံသာဝတဳ မဒးဒုၚ်ပလီုထောအ် ကုဗၟာအံၚ်ဇဲယျတုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၁၂၈၊ ဂိတုပုဟ် ၁၀ စွေက် (၂၄ ဇာန်နဝါရဳ ၁၇၆၇) ဂှ် နာထံၚ်ရေ (မၞိဟ်ဇၞော်ဍုၚ်ရေဝ်) မၞုံယၟု ပါရမဳ ကေုာံ ဇခဳဇၞော်ရေ (မၞိဟ်ဇၞော်ဍုၚ်ရေဝ်) ထဝ်ကမု ကဵုစရၚ်ပယိုဝ်တိ ရးဍုၚ်လၟိုၚ်ရ၊၊ ဍုၚ်တၞဟ်တအ် ညးဇၞော်ညးကဵုညး ကၠုၚ်ကဵုကီုလေဝ် ဍုၚ်လၟိုၚ်မွဲ မၞိဟ်ဇၞော် နူဍုၚ်တၞဟ် ဂရၚ်ဗတီ စရၚ်ဍုၚ်ဇကုဂှ် ဒှ်အရာတၟေၚ်မွဲတုဲ ပ္ဍဲအခိၚ်ဂှ် ဍုၚ်လၟိုၚ်ဂှ် သုန်ဂြာံ ဟွံဒှ်ဍုၚ် သၟိၚ်မဂ္ဇအ်ရုၚ်ရလေဝ် ဒှ်မာန်ရ၊၊ တုဲပၠန် စရၚ်ကွာန် နွံမူစိရောလေဝ် ဟွံဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲစရၚ်ဂှ်ရ၊၊

စရၚ်ပယိုဝ်တိ ရးဍုၚ်လၟိုၚ် အတိုၚ်လိက် ဍုၚ်၃၂ ဇာ ၁၂ ဒၟံၚ်စာတန် ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် အတိုၚ်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ၊၊

၎ၚ်ပုံ ၁၀ စွေက် နာထံၚ်ရေ ပါရမီ ဇခဳဇၞော်ရေ ထဝ်ကမု ကဵုစရၚ်ပယိုဝ်တိ ရးဍုၚ်လၟိုၚ်၊၊ ၊၊နူဍုၚ်မတ္တမ စိုပ်ဍုၚ်လၟိုၚ် ၄ တ္ၚဲ ၄၀ တိုၚ်၊

၊၊ နူဍုၚ်လၟိုၚ် လပါ်ဗၟံက် ပါဒိုဝ်ကလောတ် ပါပယိုဝ်တိ ရးဍုၚ်ဝၚ်ရဴ ၃ တ္ၚဲ ၃၀ တိုၚ်၊

၊၊ နူဍုၚ်လၟိုၚ် လပါ်သမၠုၚ်ကျာ ပါကြုၚ်တၟံလး ပါပယိုဝ်တိ ရးဍုၚ်ရေဝ် ၁ တ္ၚဲ ၁၀ တိုၚ်၊

၊၊ ၎ၚ်လပါ်ပလိုတ် ၁ တိုၚ် ပါၜဳဇၞော်၊

၊၊ ၎ၚ်လပါ်သၟဝ်ကျာ ပါကြုၚ်လၟိုၚ် ပါပယိုဝ်တိ ရးဍုၚ်ဝါခရူ ၁ တ္ၚဲ ၁၀ တိုၚ်၊

၊၊ နူဍုၚ်လၟိုၚ် လပါ်အဂၞဲ ပါတၟံကလုံ ၃ တ္ၚဲ ၃၀ တိုၚ် ပါရးတိဍုၚ်ဒျောဒျာ၊

၊၊ နူဍုၚ်လၟိုၚ် လပါ်နေရတိ ပါကြုၚ်ဒပ်လၟိုၚ် ပါၜဳဇၞော် ၂ တိုၚ်၊

၊၊ နူဍုၚ်လၟိုၚ် လပါ်ဗာယပ် ပါပါၚ်ကြုၚ်အကြေၚ် ပါၜဳဇၞော် ၇ တိုၚ်၊

၊၊ နူဍုၚ်လၟိုၚ် လပါ်အေသာန် ပါဒိုဝ်ဟံၚ်ဘိုၚ် ပါပယိုဝ်တိ ရးဍုၚ်ဝါခရူ ၅ တိုၚ်၊

ကျာ်စေတဳဂမၠိုၚ်[edit]

 1. ကျာ်ကေလာသ
 2. ကျာ်ဓာတ်ဇူ
 3. ကျာ်ဍုၚ်တၟိ
 4. ကျာ်ၝဲၜေဝ်
 5. ကျာ်ဗုဒ္ဓဂါယာ
 6. ကျာ်သာသနာ၂၅၀၀
 7. ကျာ်ကၟာမ္ၚဵုကျာ်သြဳ

ဘာလကျာ်ဂမၠိုၚ်[edit]

 1. ရာမညနိကာယ ဘာရုၚ်ဒါန်
 2. ရာမညနိကာယ ဘာရာမည
 3. ရာမညနိကာယ ဘာမ္ၚဵုအံၚ်ဇၞး
 4. ရာမညနိကာယ ဘာကျာ်
 5. ရာမညနိကာယ ဘာသာသနာမေဓါဝဳ
 6. ရာမညနိကာယ ဘာဗၟံက်
 7. ရာမညနိကာယ ဘာထဝ်
 8. ရာမညနိကာယ ဘာအ္စာဓရ်

ဌာန်ပုဂ္ဂလိက[edit]

ဇြပ်ဇၞူမန်

ၝောံခန် မုနိပါလ

ပရေၚ်ပညာ[edit]

ဘာတန်အလဵုအသီ[edit]

ဘာကောန်ဂကူ[edit]

တိုက်ရံၚ်လိက်[edit]

ဖျာ[edit]

ဖျာမိစောဗု (ရှၚ်စောပု)

သ္ဇိုၚ်ဝန်ထတ်ယုတ်[edit]

 • ရုၚ်ဂဥုဲကဆံၚ် ပွိုၚ်တိုက် (တိုက်နယ်ဆေးရုံ)
 • ရုၚ်ကဵုဂဥုဲညးဍုၚ်ကွာန် (ကျန်မာရေး ဆေးပေးခန်း)

ယေန်သၞာၚ် ဒေသ[edit]

စဲပေၚ် သဘၚ်ကျာ်ဍုၚ်တၟိ

သဘၚ်ကဝါ်ပူဇဴ ကျာ်တြဲ ၂၈

သဘၚ်ကဝါ်ပဌာန်

သဘၚ်ကဝါ်ပၞာၚ်

ကဘၚ်လှေ်ပေဲါဂၠာဲ

သဘၚ်ပူဇဴဓရ်လ္ၚီဂါထာ

သဘၚ်ဗုဒ္ဓပူဇဴနိယ ကျာ်ကေလာသ

သဘၚ်ဗုဒ္ဓပူဇဴနိယ ကျာ်ဓာတ်ဇူ

သဘၚ်ဗုဒ္ဓပူဇဴနိယ ကျာ်ၝဲၜေဝ်