Wp/mnw/ဇုက်သောက်၊ ကျာ်

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnwWp > mnw > ဇုက်သောက်၊ ကျာ်
Jump to navigation Jump to search
ကျာ်စေတဳဇုက်သောက် (တဇုအသောက်)
ဗီုရုပ် ကျာ်စေတဳတဇုအသောက် မကလေင်လဟဵုလဝ် နူသၞာံ ၁၉၇၂
ကိရိယာ ကျာ်တၟအ်ဝါန်
မခၞံဗဒှ်လဝ် ဘဳသဳ ၃၀၀
ဒၞာဲ ကွာန်ဇုက်သောက်၊ ပွိုင်ဍုင်ၜဳကလေင်၊ တွဵုရးဍုင်မန်
ပရူပရာ ကျာ်စေတဳ မလုပ်ဝင် ခေတ်သုဝဏ္ဏဘုမ္မိ
ဒၞာဲကျာ်စေတဳတဇုအသောက် မၞုံ is located in Myanmar
ဒၞာဲကျာ်စေတဳတဇုအသောက် မၞုံ
ဒၞာဲကျာ်စေတဳတဇုအသောက် မၞုံ
ဒၞာဲကျာ်စေတဳတဇုအသောက် မၞုံ

ကျာ်ဇုက်သောက် (အၚ်္ဂလိက်: Kyaik Zokthok or Kyaik Htee Saung Pagoda, Burmese; ဇုတ်သုတ်ရွာ ကျိုက်ထီးဆောင်းဘုရား)ဝွံ ဒှ်ကျာ်မန်ခေတ်တြေံ မဒက်ခၞံလဝ် နကဵုက္ဍိုတ်တၟအ်ဝါန် မၞုံပ္ဍဲ ကွာန်ဇုက်သောက်၊ ပွိုင်ဍုင်ၜဳကလေင်၊ တွဵုရးဍုင်မန်၊၊ ပ္ဍဲကွာန်ဇုက်သုက်ဂှ် ကျာ်ဇုက်သောက်ဝွံ ဒှ်ကျာ် မလုပ်ဝင် မဆေင်ကဵုဂကူမန် ပ္ဍဲခေတ်သုဝဏ္ဏဘုမ္မိတအ် တေအ်မွဲရ၊၊

နိရုတ္တိ[edit]

ဇုက်သောက် ဂှ် အတိုင် ဝင်ကျာ်စေတဳမ္ဂး ပ္ဍဲအခိင်ကာလ ကျာ်တြဲဂေါတမ မက္ညစိုပ်ကၠုင် ဍုင်သုဝဏ္ဏဘုမ္မိဂှ် ဟိုတ်နူ ကလော်ဂမၠိုင် မပူဇဴလဝ်ကျာ် နကဵု ဇုက်သော်ညးတအ်တုဲ ကျာ်ဂှ် ကျာ်ဇုက်သောက် ညးမကော်စခဴရ၊၊ တင်သက်သဳဝင်ဝွံ နကဵုဝင်ကျာ်စေတဳမွဲ နကဵုမွဲအခန် မွဲကဏ္ဍ ၜိုန်ရ စၟတ်သမ္တီကေတ် ဂွံကီုလေဝ် ရံင်နကဵု သုတေသနစှ်ေစှ်ေမ္ဂး ဟွံဒှ်ဝင်တုဲ ဒှ်ပေါမ်ဒဏ္ဍာရဳမွဲဟေင်ရ၊၊

အတိုင်လညာတ် နာဲဗဳထဝ် မန်ဇြာ မ္ဂး အရေဝ်မန် ဇုက်သောက် ဂှ် ညးမချူဝင် ခေတ်ဗွဲကြဴတအ် ရံင်ကဵု ရမ္သာင်မန် ခေတ်တၟိတုဲ ဖန်ဗဒှ်လဝ်ရ၊၊ ကျာ်စေတဳတၟအ်ဝါန် ကေုာံ ကွာန် ပ္ဍဲဒၞာဲဍုင်မန်တြေံ နူခေတ်အကြာဘဳသဳ ၃၀၀ တေအ်ဂှ် ဒးရံင် နကဵုအရေဝ် (ဝါ) ရမ္သာင်မန် ခေတ်ဘဳသဳတေအ်ဟေင် ကလိဂွံ အဓိပ္ပါယ် ဍာံမာန်ရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ နာဲဗဳထဝ်မန်ဇြာ ဟီု အရေဝ်ဗၟာ မကော် ဇုတ် ဂှ် ကၠုင်နူ အရေဝ်မန် ဇုအ်/ဇု မဂွံအဓိပ္ပါယ် ညးဇၞော်ရ၊၊ ဒၞာဲမအရေဝ် ဨကရာဇ် မန်တအ် မလွဳစလဝ် နူပါဠိ ဨကရာဇ ဂှ် မန်ခေတ်တမၠာတေအ် ညးကော်စ တဇု ဟွံသေင်မ္ဂး ဇုအ်၊၊ မအရေဝ်ဏအ် စဵုတ္ၚဲဏအ် ပ္ဍဲအရေဝ်မန် စကာဒၟံင်ဖိုဟ်ရ၊၊ ဥပမာ လဇု၊ အဇု၊ ဣဇု ဇုကျာ် ဒှ်တမ်ရ၊၊ မအရေဝ် တဇု နကဵုအဓိပ္ပါယ် ဨကရာဇ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲလိက်တၟအ် လာမ်ဖုန် ဟာရိဘုဉ္ဇယျ (ဍုင်သေံ) လိက်တၟအ်ဝါတ်သေန်ခဴဟဝ် (Wat Sen Khao Ho) ပၞောန် (၇) ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ဗီုဏအ်ရ၊၊ တ္ဇုံတြလရဿ ညိန်ဝါဏ် ဨယျ စလောမှာစလ္လဂုဟ်မောယျ ဨယျပအ် (တဇုတၠရး ညိန်ဝါဏ်/ရီု အဲ စလောမဟာစလ္လဂိုဟ်မွဲ အဲပ)၊၊ [1]

ဗၟာမချူ သုတ် မန်မချူ သောက် ဂှ် သောက်ဂှ် နူတမ်တေအ် ကၠုင်နူ အသောက် မဒှ်ယၟု သၟိင်အသောက ရ၊၊ အသောကဂှ် မန်ပိုယ် ညံင်ရဴ အိန္ဒိယတအ် စဵုကဵုတ္ၚဲဏအ် မဟီု အသောက်ကီု မန်လေဝ် ဟီု အသောက် ကီုရ၊၊ ပ္ဍဲလိက်ဗဒင် ကျာ်ဂိုဟ်မြင်ကပါ ဍုင်ဗုကာံဂှ် ညးချူလဝ် (တလပေါယ် တိဿဥပဂုပ္ထ ကုသၟိင်ဓမ္မာသောက် တာဝ် ဂုလာည်ဂြာစ်ထိစ်သာသနာ) (တၠပိုယ် တိဿဥပဂုပ္ထ ကုသၟိင်ဓမ္မာသောက ဟီုတဴဂလာန် သွက်ဂွံ ပခိုဟ်သာသနာ) [2]

ဟိုတ်ဂှ်ရ ကျာ်ဇုက်သောက် /ဇုတ်သုက် ဂှ် မဂွံအဓိပ္ပါယ် ကျာ်သၟိင်အသောက ရ၊၊ [3]

ယၟုဗၟာ ကျိုက်ထီးဆောင်း ဂှ် ဟိုတ်နူ ပ္ဍဲအရှာံကျာ်ဂှ် ကလိဂွံ ရုပ်က္ဍိုင်တၟအ်ဝါန် နူခေတ်တြေံတုဲ တၞဟ်နယၟုကျာ် ဂွံတၞဟ်ခြာ နူယၟုကွာန်ဂှ်တုဲ ညးဒေသခေတ်လက္ကရဴ (ညးမဒှ်အာဗၟာ)တအ် မကဵုလဝ်ယၟု ကျာ်ထီးဆောင်း ဗီုဗၟာရ၊၊ ဟိုတ်နူ ညးတအ် ဟွံဂွံတီဒုင်စသိုင် ဗီုမန် မကော် ကျာ်လ္ဂုင် ဍုင်လ္ဂုင်၊ ကျာ်သဓီု ဍုင်သဓီု ဒှ်မာန်ရ၊၊ ညးလ္ၚဵုတအ်ဟီု အရေဝ်ဗၟာ ကျိုက်ထီးဆောင်း ဂှ် ကၠုင်နူအရေဝ်မန် ကျာ်ထပ်ဇံင် ရ၊၊ လဟီုဝွံ ဒှ်ဟွံမာန်၊၊ မအရေဝ်မ္ဂး ထပ်ဇံင် ဝွံ ဒှ်မအရေဝ် မန်ခေတ်တၟိ သၟုဟ်အရေဝ်ဗၟာ မနှဴဒၟံင်ညိညတုဲ ဟွံသၟဟ်ညဳ ကုကျာ်စေတဳတြေံ မလောန်ကၠုင် သၞာံ ၂၃၀၀ သၞာံပြင်င်ဏအ်ရ၊၊

ဝင်[edit]

ထၟာဲနူကျာ်စေတဳတြေံပိပြာဝါ မၞုံကဵု ဓါတ်ကျာ်တြဲဗုဒ္ဓ၊ လိက်မချူလဝ် ... သလိလ နိဓနေ ဗုဓသ ဘဂဝေတ သကိယနံ... ဓါတ်ကျာ်တြဲ ဗုဒ္ဓ

ရံင်ကဵု အဓိပ္ပါယ် ယၟုကျာ်ဇုက်သောက် မဂွံအဓိပ္ပါယ် ကျာ်သၟိင်အသောကတုဲ အတိုင်ဝင်ဍုင်အိန္ဒိယ ပ္ဍဲသၞာံၜိုတ်ဘဳသဳ ၃၀၀ တေအ်ဂှ် သၟိင်အသောက အဝဵုသြဇာဇၞော် ဒက်ပ္တန်အေန်ပါယာမွဲ ဇမၞော်သမၠဲ ကြပ်တၟာ ဍုင်အိန္ဒိယ တ္ၚဲဏအ်ရ၊၊ တၞဟ်န ဂွံပရးသာသနာကျာ်တြဲတုဲ ညးဗလးဏာ မှာထေရ်ဂမၠိုင် ပ္ဍဲဒေသတၞဟ်ဟ်တအ်တုဲ သွက်ဍုင်မန်သုဝဏ္ဏဘုမ္မိဂှ် ညးဗလးနင် သောဏထေရ် ကဵု ဥတ္တရထေရ်ရ၊၊ ပ္ဍဲဒၞာဲ ညးမဗလးဏာလဝ် မှာထေရ်တအ်ဂှ် ကြပ်ဇၟာပ်ဍုင် ဒက်လဝ် ကျာ်စေတဳတုဲ ကဵုလဝ် ယၟု ကျာ်အသောက် ရ၊၊ ပ္ဍဲဒေသဍုင်မန် ယၟု အသောက်ဂှ် ဟိုတ်နူ ရမ္သာင်တုပ်အာကဵု အရံင်မန် သောက်တုဲ စေတဳဗွဲမဂၠိုင် ကလိဂွံယၟုတၟိ စေတဳဓါတ်သောက်ရ၊၊ ကျာ်အသောက် ဒၞာဲလ္ၚဵု ဒှ်အာ ကျာ်အသုက်၊ ကျာ်သုက် လေဝ် နွံရ၊၊

အတိုင်ဝင် စၟတ်သမ္တီ အိန္ဒိယမ္ဂး သၟိင်အသောက ညးၜံက်ခါဲ ကျာ်စေတဳ မသၠုင်လဝ် ဇုတ်/ဓါတ်ကျာ်တြဲ ပ္ဍဲဍုင်သာရဝှ် မဒှ်ဍုင် ကလောကောဒေအ် ကျာ်တြဲတုဲ ဓါတ်လ္ၚဵုတအ်ဂှ် ညးသၟေဟ်စွံလဝ် ပ္ဍဲဒၞာဲဂှ်တုဲ ကလေင်ဒက် ကျာ်တၟိ၊ ဓါတ်မကလိဂွံ နူဂၠံဓါတ်ကျာ်စေတဳ ဍုင်သာရဝှ်ဂှ် ညးကဵု အာပတန်လဝ် ကျာ်စေတဳ ပ္ဍဲဒၞာဲတၞဟ် ပ္ဍဲသၟဝ်က္ဍိုင်ဗတာင်ညးကီု သီုကဵု မကဵုဏာ မှာထေရ် မအာပ္တန်သာသနာ ပ္ဍဲဍုင်ရးတၞဟ်တအ် သွက်ဂွံပ္တန်ကျာ်ရ၊၊ ကျာ်စေတဳ ပ္ဍဲဍုင်သာရဝှ်ဂှ် ဂကူဗြိတိန် ပ္ဍဲခေတ်ကဝ်လဝ်နဳ ၜံက်ခါဲတုဲ ဂွံဆဵုကေတ် ဓါတ်ကျာ်တြဲ သီုလိက်စၟတ်သမ္တီ ပ္ဍဲဂိတုဇာန်နဝါရဳ ၁၈၉၈ ဂှ်ရ၊၊ စိုပ်သၞာံ ၁၉၇၁ - ၁၉၇၃ ဂှ် ဌာနသုတေသနအိန္ဒိယ နကဵုမအာက္ဍိုပ် အစာသုတေသန သြိဝိသ္တဝါ K.M. Srivastava ၜံက်ခါဲသုတေသန ပိပြဟွာဂှ်တုဲ ညးတအ် ဂွံတီကေတ် ဒဒှ် ကျာ်တြေံဂှ် ဒးဒုင်ၜံက်ခါဲလဝ် ပ္ဍဲလက်ထက် သၟိင်အသောက ကွေဟ်ရ၊၊

အတိုင်သက်သဳဏအ်မ္ဂး ကျာ်စေတဳဇုက်သောက် (တဇုအသောက်)ဝွံ ညးသၠိုင်လဝ် ဓါတ်ကျာ်တြဲဇေတ်တ် နူကဵုဍုင်သာရဝှ် မဒှ်ဓါတ် သောဏထေရ် ကဵု ဥတ္တရထေရ် မရင်တၠုင်နင်လဝ် ဒှ်မာန်ရ၊၊

ကျာ်စေတဳ မဒက်လဝ် နကဵုဍိုတ်တၟအ်ဝါန်ဝွံ ဟိုတ်နူ မၞိဟ်မမင်မဲ ဟွံမဲတုဲ လီုလာ် ဒှ်ဒၟံင် ကုန်ဍိုတ်ဂအုံရ၊၊ စိုပ်သၞာံ ၁၉၇၁ ဂှ် လကျာ်ဇၞော် ဘာကွာန်ဂှ် မၞုံယၟု ဦးပညာဒီပ ညးမတီဒယှ်တဴ နကဵုယၟု ကျိုက်ထီးဆောင်း ဆရာတော် ဂှ် ကလေင်ဒက်သြိုင်လဝ်တၟိရ၊၊ [4]

နိဿဲ[edit]

  1. နိုင်ဘီထော မွန်ဇြာ၊ ၂၀၁၄ နိရုတ္တိ စကားဇစ်မြစ် အမြင်းဖြင့် ပျူ နှင့် မွန်လူမျိုးတို့အကြောင်း မုက်လိက် ၁၃၁-၁၃၂၊၊
  2. နိုင်ဘီထော မွန်ဇြာ၊ ၂၀၁၄ နိရုတ္တိ စကားဇစ်မြစ် အမြင်းဖြင့် ပျူ နှင့် မွန်လူမျိုးတို့အကြောင်း မုက်လိက် ၁၃၁-၁၃၂၊၊
  3. နိုင်ဘီထော မွန်ဇြာ၊ ၂၀၁၄ နိရုတ္တိ စကားဇစ်မြစ် အမြင်းဖြင့် ပျူ နှင့် မွန်လူမျိုးတို့အကြောင်း မုက်လိက် ၁၃၁-၁၃၂၊၊
  4. Bio – Kyaithisaung Sayadaw". Retrieved 2017-08-31