Wp/mnw/စူဠသဳလ၊ခဏ်

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnwWp > mnw > စူဠသဳလ၊ခဏ်
Jump to navigation Jump to search

၇။ ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန် ဟီုသ္ဂးတဴ ဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး နအယာံမာတ်သဳလ မဒှ်ဗၞတ်ညိနာၚ် မယုတ်သဝ်ဂှ်ဟေၚ် ဟီုသ္ဂးမာန်ရ၊ ပုထုဇန် ဟီုသ္ဂးတဴ ဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး သဳလမဒှ်အယာံမာတ် ဗၞတ်ညိနာၚ် မယုတ်သဝ် မဟီုသ္ဂးမာန်ဂှ် ညးဍေံဂှ်ရော။

၈။ "ခမဳဂေါတမဂှ် ပဲါကၠေံ ပွမဂစိုတ်လမျီုတုဲ ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမဂစိုတ်လမျီုရ၊ ဖျေံကၠေံလေံ တုဲရ၊ ဖျေံကၠေံလွဟ်လက်နက် တုဲရ၊ မၞုံကဵုပွမဂွပါပ်ရ၊ လေပ်ဆာန်ဍူတဴရ။ မၞုံပၟိက်ကဵုဒတုဲမြမောဝ် သတ်တအ်အိုတ်သီုတုဲ ပဒတဴရ"၊ ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန်ဂှ် ဟီုသ္ဂးတဴဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴသာ်ဝွံလေဝ် ဟီုသ္ဂးမာန်ရ။

"ခမဳဂေါတမဂှ် ပဲါကၠေံ ပွမဂိုၚ်ကၠတ်ကေတ် ဂြပ်ညးဟွံကဵုတုဲ ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမဂိုၚ်ကၠတ်ကေတ် ဂြပ်ညးဟွံကဵုရ၊ လေပ်ဂိုၚ်ကေတ် ဂြပ်မကဵုဟေၚ်ရ၊ နွံပၟိက်ကဵု ဂြပ်မကဵုဟေၚ်ရ၊ ပဒတဴ နကာယမသအးဇ္ၚး ဟွံကၠတ်ပၞုက်ရ"၊ ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန်ဂှ် ဟီုသ္ဂးတဴဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴသာ်ဝွံလေဝ် ဟီုသ္ဂးမာန်ရ။ "ခမဳဂေါတမဂှ် ပဲါကၠေံ ဒ္ဂေတ်ဟွံပြဲတုဲ ဒ္ဂေတ်တဴ ဒ္ဂေတ်မပြဲရ၊ မၞုံပကတိ ဟွံဒ္ဂေတ်တဴ ဒ္ဂေတ်မယုတ်ရ၊ ဝေၚ်ပဲါကၠေံနူဒ္ဂေတ်မေထုန် မဒှ်ဒ္ဂေတ်လ္ၚတ် ညးကွာန်တအ်ရ" ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန် ဟီုသ္ဂးတဴ ဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴသာ်ဝွံလေဝ် ဟီုသ္ဂးမာန်ရ။


၉။ "ခမဳဂေါတမဂှ် ပဲါကၠေံ ပွမဟီုဂလာန်ကၞိက်ဗ္ဒန် ဟွံဍာံစၟတ်တုဲ ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမဟီုဂလာန်ကၞိက်ဗ္ဒန် ဟွံဍာံစၟတ်ရ၊ မၞုံပကတိဟီုတဴ ဂလာန်ဍာံစၟတ်ဟေၚ်ရ၊ လေပ်ကဵုဆက်စပ်ဖျပ်တဴ ဂလာန်ဍာံစၟတ်ရၚ်သ္ကအ်ရ၊ မၞုံကဵုဂလာန်တန်ကြန် ဗိုန်ဗတ်ရ၊ မၞုံကဵုဟီုသ္ဂးတဴ ဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴသာ်ဝွံလေဝ် ဟီုသ္ဂးမာန်ရ။

"ခမဳဂေါတမဂှ် ပဲါကၠေံ ဂလာန်ဗဇဵုအကြာတုဲ ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူဂလာန်ဗဇဵုအကြာရ၊ ကလၚ်ကေတ် နူဇရၚ်ညးဂမၠိုၚ်ဝွံတုဲ ညးဂမၠိုၚ်ဝွံ (ကေုာံညးတအ်ဂှ်) တၞဟ်နဂွံပါ်ဒကးအာ ဟွံလေပ်ဟီု ပ္ဍဲဇရေၚ်ညးဂမၠိုၚ်ဂှ်ရ၊ ကလၚ်ကေတ် နူဇရၚ်ညးဂမၠိုၚ်ဂှ်တုဲ ညးဂမၠိုၚ်ဂှ် (ကေုာံညးဂမၠိုၚ်ဝွံ) တၞဟ်နဂွံပါ်ဒကးအာ ဟွံလေပ်ဟီု ပ္ဍဲဇရေၚ်ညးဂမၠိုၚ်ဝွံရ၊ ညးဂမၠိုၚ်မပါ်ဒကးဒၟံၚ် ရဴဝွံဂှ်လေဝ် လေပ်ဖျပ်ကဵုရ၊ ညးမညဳသာသၟဟ်သၟန်ဂမၠိုၚ်ဂှ်လေဝ် လေပ်ကဵုဇြဟတ်ရ၊ မိပ်လဟိၚ် ပ္ဍဲပွမညဳသာသၟဟ်သၟန်ရ၊ မိပ်မြဟ် ပ္ဍဲပွမညဳသာသၟဟ်သၟန်ရ၊ သ္ဍိုက်မၠိုက်တဴ ပွမညဳသာသၟဟ်သၟန်ရ၊ လေပ်သ္ဂးတဴ ဂလာန်မလေပ်သ္ပကဵု ပွမညဳသာသၟဟ်သၟန်ရ"၊ ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန်ဂှ် ဟီုသ္ဂးတဴ ဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴသာ်ဝွံလေဝ် ဟီုသ္ဂးမာန်ရ။

"ခမဳဂေါတမဂှ် ပဲါကၠေံ ဂလာန်ကြံၚ်မ္ၚိုဟ် သကာတ်မြဟ်တုဲ ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူဂလာန်ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်သကတ်မြဟ်ရ၊ ယြဴဂလာန်မွဲ စာ်စ္ဍးနူဒုဟ်ရ၊ ဒှ်တသိုခ် ကဵုကတောဝ်ရ၊ မၞုံကဵုအရာထေက်ကဵုသ္ဍိုက်မၠိုက်ရ၊ တၞီလုပ်ဂၠမ်သြိုဟ်ရ၊ ယေန်သၞာၚ်ရ၊ မၞိဟ်မဂၠိုၚ် သ္ဍိုက်မၠိုက်ရ၊ မၞိဟ်မဂၠိုၚ် ဒးဂၞပ်ရ၊ ဂလာန်မၞုံသဘဴမဖှ်သာ်ဝွံဟေၚ် လေပ်ဟီုသ္ဂးရ"၊ ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန်ဂှ် ဟီုသ္ဂးတဴ ဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴသာ်ဝွံလေဝ် ဟီုသ္ဂးမာန်ရ။

"ခမဳဂေါတမဂှ် ပဲါကၠေံဂလာန်သာသ္ပအ် မသက္ကုဖဵုတုဲ ဝေၚ်ပဲါကၠေံနူဂလာန်သာသ္ပအ် မသက္ကုဖဵုရ။ မၞုံပကတိဟီုသ္ဂး ပ္ဍဲကာလ မဗဗွဲဟေၚ်ရ၊ မၞုံပကတိဟီုသ္ဂး မဍာံစၟတ်ဟေၚ်ရ၊ မၞုံပကတိဟီုသ္ဂး မစပ်ကဵုဒတုဲဖဵုဟေၚ်ရ၊ မၞုံပကတိဟီုသ္ဂး မစပ်ကဵုဓရ်ဟေၚ်ရ၊ မၞုံပကတိဟီုသ္ဂး မစပ်ကဵုဒၠောံဗတောန်ဟေၚ်ရ၊ ဂလာန် မထေက်ကဵုဂိုၚ်သမ္တီ မဒှ်မွဲဟာန် ကေုာံဟိုတ် မၞုံကဵုအပိုၚ်အခြာ မစပ်ကဵုဒတုဲဖဵုဂှ်ဟေၚ် လေပ်ဟီုသ္ဂး ပ္ဍဲကာလမဗဗွဲဟေၚ်ရ"၊ ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန် ဟီုသ္ဂးတဴ ဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴသာ်ဝွံလေဝ် ဟီုသ္ဂးမာန်ရ။

၁၀။ "ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမပလီုပလာ်တဴ ဂကောံမဗဳဇ ဂကောံတၞံဆုချောဲရ"၊ ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန်ဂှ် ဟီုသ္ဂးတဴ ဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴသာ်ဝွံလေဝ် ဟီုသ္ဂးမာန်ရ။

ခမဳဂေါတမဂှ် မၞုံပကတိ ကဵုပိုန်ပိဏ္ဍပါတ် မွဲဗဂါပ်ဟေၚ်ရ၊ ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမစစၞဗ္တံရ၊ ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမစ ပ္ဍဲကာလတ္ၚဲမစေၚ်ရ။

ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမလှ်ေ ပွမဒယှ်ေ ပွမတိၚ် ကွိၚ်ကွိက် မဒှ်ဒစုက်ဇလ (သာသနာ)ရ။

ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ် ကသာပ်ထဝ်သြန်ရ၊ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ် သြောံထၞေက်ရ။

ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ် ဖျုန်ထၞေက်ရ။ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမဒုၚ်ကေတ် မၞိဟ်ဗြဴသၟတ်ရ။ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ် ဍိက်ဗြဴ ဍိက်တြုံရ။ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ် ဗ္ၜေံသဵုရ။ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်စာၚ် ကၠိက်ရ။ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံနူပွမဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ် စိၚ်ဂၠဴချေံချးရ။ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ် ဂအာၚ်တိဗ္ၚ ဂူယာရ။

ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမရေၚ်တၠုၚ် ကေၚ်ကာကလုတ် ကေၚ်ကာဖအောဝ်စကာရ။ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပါဲကၠေံ နူပွမရာန် ပွမသွံရ။ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမလီစၞာဲနှိမ် လီစၞာဲကသာပ် လီစၞာဲနသၞူရ။ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမတ္ၚံက်စၞာဲ မတွံဂး ပွမဂိုၚ်ကေတ် လာဘ်သကဲ ပွမဝဵုစၞာဲ နကဵုပြယာဲ ဥပ္ပါယ် သ္ပပတုပ်ပတောအ်တုဲ ပွမဝဵုစၞာဲရ၊ ခမဳဂေါတမဂှ် ဝေၚ်ပဲါကၠေံ နူပွမကုတ်ဇိုၚ်တဲ ပွမဂစိုတ် ပွမကၠေၚ်ဒက် ပွမပၠံၚ်ၜး(ညးအာတရဴတအ်) ပွမပလီုပလာ် (ကွာန်နိဂီုတအ်) ပွမဗတိုက်ကေတ်ရ။ ယွံခမဳတအ် ပုထုဇန်ဂှ် ဟီုသ္ဂးတဴ ဂုဏ်ကျာ်မ္ဂး ရဴသာ်ဝွံလေဝ် ဟီုသ္ဂးမာန်ရ။