Wp/mnw/ကၟာမြကာန်၊ လိက်တၟအ်

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnwWp > mnw > ကၟာမြကာန်၊ လိက်တၟအ်
Jump to navigation Jump to search
လိက်တၟအ် ကၟာမြကာန်
Myakan-inscription.jpg
အစာကဝိ ဟွံတီ
ဍုင် ဗဒါဲဍုင်ဗုကာံ
ဘာသာ မန်
ပရူပရာ မၜံက်ခုဲကၟာ
ဂကူလိက် စၟတ်သမ္တီ
ဒၞာဲ တိုက်ထ္ၜး ကောန်ဂကူ ဍုင်ဗုကာံ
စၟတ်တ္ၚဲမပ္တိတ် အေဒဳ ၁၁ ဗွဝ်ကၠံ
ဗီုမပ္တိတ် တၟအ်ခတှ်ေ
မုက်လိက် ၄ ကရေက်
လိက်တၟအ်မန် မြကာန် ဍုင်ဗုကာံ

လိက်တၟအ် ကၟာမြကာန် (အၚ်္ဂလိက်: Myakan Mon stone inscription, Burmese;ပုဂံ မြကန်ကျောက်စာ) ဝွံ ဗွဲကိုပ်ကၠာ မဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲဇိုၚ်ကၟာမြကာန် (မြကန်) ပ္ဍဲဇိုၚ်ဒဵု (တူရွၚ်း) ဗွဲဒိုဟ်အဂၞဲ ကုဍုၚ်ဗုကာံတုဲ လၟုဟ်ထ္ၜးပျးလဝ် ပ္ဍဲတိုက်ထ္ၜးပျး ဍၚ်ဗုကာံရ၊၊ လိက်တၟအ်ဝွံ ချူလဝ် ပ္ဍဲတိုၚ်တၟအ်ပန်ကၠၚ်မွဲ မၞုံသမၠုၚ် ၄ ပေ၊ ၁ ၝောအ်တဲ၊ အနာံမွဲလပါ်ဂှ် နွံ ၁ ပေ ကဵု ၈ ၝောအ်တဲ၊ မွဲလပါ်ဂှ် နွံ ၁ ပေ ကဵု ၄ ၝောအ်တဲ ချူလဝ် သီုပန်မုက်ရ၊၊

ပရူ[edit]

လိက်တၟအ်ဝွံ ချူလဝ် ပရူသၟိၚ်ဍုၚ်ဗုကာံ ဂၞသၟိၚ်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ မခါဲကၟာဍာ် မွဲမ သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်ကီု သီုကဵုသတ်တိရစ္ဆာန် မပ္တံကဵု ဂစေမ်ကၞေမ်တအ်ရ၊၊ ကၟာဂှ် ညးကဵုလဝ် ယၟု ဗီုဗၟာ မဟာနိဗ္ဗာန် လက်ဆွေခိရေ တုဲ သီုကဵု ချူလဝ် ဘဝသၟိၚ်ဓဝ် အဆက်ဆက် နူလက်ထက် ကျာ်တြဲကဿပ စဵုကဵု ညးဒှ်သၟိၚ် ဍုၚ်ဗုကာံရ၊၊

မဗၟံက်ထ္ၜး ပ္ဍဲလိက်ဝွံ[edit]

ပ္ဍဲလိက်ဝွံ တၞဟ်န ညးမလ္ၚတ်တအ် မဂွံလ္ၚတ်လောဲသွာတုဲ ဟွံဗက်လဝ် အတိုၚ် မုက်လိက်တၟအ်တုဲ မဖျေဟ်လဝ်ဒၞာဲရ၊၊ ဒုၚ်သဇိုၚ် ကုဒကုတ်ပရူတုဲ ပါ်လဝ် ကဏ္ဍဍေဟ်ကဵုဍေဟ် သီုဖအိုတ် နွံဒ္စာံ ကဏ္ဍရ၊၊ ရန်တၟအ် ကုညးမလ္ၚတ်တအ် မဂွံလ္ၚတ် ဝေါဟာရမန် သဒ္ဒါမန် ဗီုမပြံၚ်လှာဲကၠုၚ်တုဲ ဗၟံက်ထ္ၜးလဝ် နကဵုလိက် အတိုၚ်တြေံဂှ် မွဲပိုဒ်၊ သၟဝ်ဂှ် နကဵုဗီုလိက်မန် ခေတ်လၟုဟ်ရ၊၊ စပ်ကဵုသဒ္ဒါဂှ် ဗွဲမဂၠိုၚ် ဒုၚ်စလဝ် အတိုၚ်တြေံဂှ် ဂၠိုၚ်ရ

ပ္ဍဲဒၞာဲလိက်အတိုၚ်တြေံဂှ် {A} {1} မလိက် ဂၞန် လေတ္တေန်တအ်ဂှ် စၞောန်ပညုၚ်လဝ် မုက်လိက်တၟအ် ကေုာံ ပၞောန်လိက်တၟအ်ရ၊၊ မလိက် ပ္ဍဲ [ - - ] ပန်ကၠၚ်ဏအ်ဂှ် မကဵုသမ္တီ ပ္ဍဲတၟအ်တေအ် ညာတ်ဟွံကၠးကွေဟ်ဟ် ဆဂး ဗှ်ဂွံ၊၊ မလိက် ပ္ဍဲ (- - ) တအ်ဂှ် မကဵုသမ္တီ ဒဒှ်ရ ပ္ဍဲတၟအ်တေအ် ဗှ်ဟွံညာတ် ဆဂး ရံၚ်ကဵု တၠုၚ်လအာဝါကျတုဲ ဗပေၚ်စုတ်လဝ်ရ၊၊

ပ္ဍဲဒၞာဲလိက်ခေတ်တၟိ ဂှ်မ္ဂး (--) တၞဟ်နဂွံကၠိုဟ်လောဲတုဲ ထပ်ဗပေၚ်စုတ်လဝ်၊၊ [--] ပ္ဍဲဏအ်ဂှ် ပသောၚ်လဝ် နကဵုမဝေါဟာရ တၞဟ်ရ၊၊

လိက်တၟအ်[edit]

ပဏာမ[edit]

{A}{1}၊၊[ၐြီ၊၊ နမော] တ[ဿ ဘ]ဂဝ[တော] အ[ရဟတော ] သံမာ သံဗုဒ္ဓ{2}ဿ ၊၊ ဝ၊၊

ပိုဒ်ဗီုပါဠိ[edit]

ဥပ္ပတ္တိံ (ဓမၟ ရာဇဿ) - - (မုနိ) -  -  -  - {3} - - (တကရော) - - - - (မ)[ဂ္ဂါ](ရိ) ဟာရိ - - - - {4}(ဒိ) - - - (ဓမၟႝရာဇ) - - - ဥပ(တ္တိံ ဓမၟ ရာဇဿ ဝက္ခာ) {5}(မိ အသေသတော၊၊ ဝ၊၊ (အနေ)က - ဒသဟိ - - - က - - - {6}(နံဟိ ဝံ သဗ္ဗသ)  - - - (ဿ) - - - (တ္ထာ) - - - ပတိ(၊၊ ဝ ၊၊

သၟိၚ်ဓဝ် ဒှ်သမ္ၚေဟ် ပ္ဍဲလက်ထက် ကျာ်တြဲကဿပ[edit]

ဍေယ်{7}ကာလ် အာယူက် (မတာ)[ဝ်] ၜါရ်စွသ် လ္ငိမ်စၞာမ် ကျေက် ဗုဒ္ဓတိ{8}တေႝယ် ကသပ က္တိရ်ဒသ် ဍေယ် လောက်ဝေါအ် ဗ္လးဟ် တိလေႝယ် {9}နိသြေယ် [ဍူ]ၚ် ဗာရာဏသိဒ(ဂေါး) မတိလေႝယ် တာဝ် ဟန် ဣသိပတ{10}နမိဂဒါဝန မဟာဝိဟာရ်၊၊ ကာလ် ဂေါး တိလႝပေါယ် ဂၞ[သၟိ]{11}ၚ် ဓမၟႝရာဇဝေါအ် ဒသ် ညးသုံဂိးဟ် မနောမ် ဒြပ် ဒိည္စာမ်[စွ]{12}သ် ကောဋိ ဂိလေႝာၚ် ဗ္လး ကုလ်ဒါန် မၚ်သီလ် ပပုန် ကး[မော]{13}ယ်ပြကာရ်၊၊ ဍေယ် သာသ် ကျေက် ဗုဒ္ဓတိလေႝယ် ကဿပ ဂေါး {14}တာဝ်ဗက် ဗၞတ် အာယူက် ဗ္လး၊၊

ပ္ဍဲကာလ အာယုက် မတဴ ၜါစှ်ောလ္ၚီသၞာံ ကျာ်တြဲကဿပ ကတဵုဒှ် ပ္ဍဲလိုက်ဝွံတုဲ (ကျာ်)တြဲ နိဿဲ ဍုၚ်ဗာရဏသဳဒဂှ် (ကျာ်)တြဲ (ပဒ)တဴ ဇရေၚ် ဣသိပတနမိဂဒါဝနမဟာဝိဟာရ၊၊ ကာလဂှ် တၠပိုယ် ဂၞသၟိၚ်ဓမ္မရာဇဝွံ ဒှ်ညးသမ္ၚေဟ် မနွံ ဒြပ် ဒစာံစှ်ောကိုဋ် (ဗွဲမ)ဂၠိုၚ် သၠးကဵုဒါန် မၚ်သဳလ် ပပိုန် ဟွံကမွဲပြကာ၊၊ ပ္ဍဲသာသနာကျာ်တြဲကဿပဂှ် (တန်)တဴဗက် ဗၞတ်အာယုက်တုဲ၊

သၟိၚ်ဓဝ် ဒှ်သၟိၚ်ဍုၚ်ပါတလိပုတ်[edit]

စုတိအ် နော်ဂေါး တ္လုၚ်ဒသ် {15}ဟန်ကိကႝူလ် သၟိၚ် ဍေယ် ဍုၚ် ပါတလိပုတ္တနဂိရ်၊၊ ကာလ်{16}ဂေါး ပၞာည် ပရစက်ဇုံနောက် မောယ် ဍေးက္တိုရ်ဒသ်၊၊ ပၞာ[ည်]{17}[ဂေါး]ကုံ တိလႝပေါယ် ဂၞသၟိၚ် ဓမၟႝရာဇ မအာရ် ဒသ်[သၟိ]ၚ် ပါတ{18}လိပုတ္တနဂိရ်ဂေါး [ကုယ](နိရဝိသေသ်) ဗ္လး ပ္သုက် [အု]တ် မဟာ[ဇ]{19}[န် ဂုံ]လုၚ် ဗ္လးဟ် [ကုလ် ဒါန်] မၚ်သီလ် ပပုန် မကး[မောယ်]{20}ပြကာရ် [ပ္အာ]ရ်ဒသ် ရာ(ဇ ဓမၟႝစသ် တု)ယ်၊၊ တာဝ် ဗက် [ဗၞတ် အာ]{21}[ယု]က် ဗ္လး၊၊

စုတိ နူဂှ် ကၠုၚ်ဒှ် ဇရေၚ် ဂကူသၟိၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ပါတလိပုတ္တနဂိုလ်၊၊ ကာလဂှ် ပၞာန်ပရစက်ဇမၞော်မွဲ ဍေဟ်ကတဵုဒှ်၊၊ ပၞာန်ဂှ်ကီု တၠပိုယ် ဂၞသၟိၚ်ဓမ္မရာဇ မအာဒှ်သၟိၚ် ပါတလိပုတ္တနဂိုလ်ဂှ် ကုယနိရဝိသေသ[ဂွံဇၞးကေတ်]တုဲ ပတသိုက် အိုတ်မဟာဇန်ဂမၠိုၚ်တုဲ ကဵုဒါန် မၚ်သဳလ် ပပိုန် ဟွံကမွဲပြကာ ဖ္အာ(ဒ္ဂေတ်) ဓဝ်သၟိၚ်စှ်တုဲ၊၊ (တန်)တဴဗက် ဗၞတ်အာယုက်တုဲ၊၊

သၟိၚ်ဓဝ် ဒှ်သၟိၚ်ရာမ်[edit]

[စုတိ နော]ရ်(ဂေါး တ္လုၚ် ဒ)သ် ဟန် ကိကႝူလ် သၟိၚ်ရာ{22}မ် ဍေယ်ဍူၚ် အယော[ဓ](ပူရ်၊၊ ကာ)လ်ဂေါးကုံစိ ပၞာည်[ပရ]{23}စက် ဇုံနောက် တ္လူၚ်(ဒွါ)[န်] ဍူ[ၚ်](အ)[ယောဓ]ပူရ်ဝေလ်[၊၊] ပၞာည်ဂေါး{24}[ကုံ] တိလႝပေါယ် ဂၞသၟိၚ်ဓမၟႝရာ[ဇ မ]ဒသ် ဟန်ကိကႝူရ် [သၟိ]ၚ်{25}ရာမ်ဂေါး [ကုယ](နိရဝိသေသ်)ဗ္လး [ပ္သု]က် အုတ် မဟာဇ[န်ဂုံ]{26}[လော]ၚ်၊၊ ကုလ်[ဒါ]န် [မ]ၚ် သီလ် [ပပုန် ကးမော]ယ်ပြကာရ် [တူ]{27}ယ် တာဝ် ဗက် ဗၞတ် [အာယူ]က် ဗ္လး၊၊

စုတိနူဂှ် ကၠုၚ်ဒှ် ဇရေၚ်ဂကူသၟိၚ်ရာမ် ပ္ဍဲဍုၚ် အယောဓပူရ်၊၊ ကာလဂှ်ကီုစိ ပၞာန်ပရစက်ဇမၞော် ကၠုၚ်ဒွအ် ဍုၚ်အယောဓပူရ်ဝဵု၊၊ ပၞာန်ဂှ်ကီု တၠပိုယ် ဂၞသၟိၚ်ဓမ္မရာဇ မဒှ်ဇရေၚ် ဂကူသၟိၚ်ရာမ်ဂှ် ကုယနိရဝိသေသ[ဂွံဇၞးကေတ်]တုဲ ပတသိုက် အိုတ်မဟာဇန်ဂမၠိုၚ်၊၊ ကဵုဒါန် မၚ်သဳလ် ပပိုန် ဟွံကမွဲပြကာတုဲ (တန်)တဴဗက် ဗၞတ်အာယုက်တုဲ၊၊

သၟိၚ်ဓဝ် ဒှ်ရသိဗိသၞုဟ် ပ္ဍဲလက်ထက် ကျာ်တြဲဂေါတမ[edit]

[စုတိ]နောရ်ဂေါး ဍေ[ယ်]{28}[ကာလ်]ကိ[န္တိရ် တိ]လႝ ပေါ[ယ် ကျေက်သာကျမုနိ ဒ]သ် ရိသိဗိ[သၞူ] {29}[မနောမ် ရိဒ္ဓါနုဘာဝ်၊၊ မဂေါအ် အ](ဘိညာန် မ္သုန် မတာဝ် ဟန္တုလ်){B}{1}[က္ဍိပ်တၟောအ် သြေည် မဣမောအ်] (ကေလာသပဝွ){2}(တ၊၊)

စုတိ နူဂှ် ပ္ဍဲကာလ ကတဵု တၠပိုယ်ကျာ်သာကျမုနိဒသ် [ပ္ဍဲအခိၚ် ကျာ်မဂျိုၚ်တဴလမျီု] ရသိဗိသၞုဟ် မနွံ ဣဒ္ဓိ အနုဘဴ မဂွံအဘိညာဏ် မသုန် မတဴ လတူ က္ဍိုပ်တၟအ်သြန် မဟိမု ကေလာသပဗ္ဗတ၊၊

ကျာ်တြဲ ပကာဂအီ[edit]

ကာလ်ဂေါး ကျေက်ဗုဒ္ဓတိ(လေႝယ် သာကျ){3}[မုဏိမေယ်](ဓိ) - - [နဇိကႝု](အ် ကုံ နအနာဂ){4}(တံ)သ(ညာဏ်) တလေႝယ် (ညာစ်)ရိသိ ဗိသၞူ မဒ){5}[သ်] သၟိၚ်ဓမၟႝရာဇ [ဍေယ် ဍုၚ်]အရိမဒ္ဒနပူ(ရ်မ){6}(သ္ထ္ၜ)လ် သာသ[န တိလေႝယ်စိ၊၊] တိလေႝယ် သ္ဍိ[က်]{7}ဂပ်ပုမ(သ်) တိ[လေႝယ်]က္တိရ် [က္အိမ်]၊၊ ကာလ်ဂေါး {8}[နောရ်ဂၞိသ် တိလေႝယ်ပန်၊၊] ယိ[ယႝာသ်] ပန် မဇိ{9}(နေႝာက် လး ပန်တာလ် မနောမ်)[သေ]က် တု[ရောဝ်]{10}[တုရောဝ်ဂေါး]၊၊ ဍေး[ကုံ](ပရ်) [အုတ်]ဒ္လံ စက္က[ဝါ]{11}ဠှ[တုယ်]၊၊ [ယိယႝာ]သ် [ၜါ]ရ်ဂေါး ဍေး ဒြေပ် တိ{12}(န်စုပ်) [ဗြဟၟ]လောက်[မ္လေး]၊၊ ယိယႝာသ်ၜါရ် {13}(စိ) [ဍေး][ဒြေပ်စိသ် စု]ပ် အဝိစိ မဟာ[နရ]{14}က်မ္လေး၊၊ ရော[ဝ်ဂေါး]ဒ အုတ်ယိယႝာသ် {15}တုရောဝ်သာ[က်ဂေါး ဍေး ဒြေပ်အာရ် ပ္ငါ]{16}(အ်) အုတ်[ဒိ]သ်[စသ်ဗ္လး၊၊] တုန်လောပ်တု(န်) {17}ဟ[န် မုခပါ]တ် ကျေက်ဗုဒ္ဓတိလေႝယ်

ကာလဂှ် ကျာ်တြဲ သာကျမုဏိ (သ္ၚေဝ်)မဲ - - - နဇကုကီု နအနာဂတံသညာဏ် (ကျာ်)တြဲ ညာတ် ရသိဗိသၞုဟ် မဒှ် သၟိၚ်ဓမ္မရာဇ ပ္ဍဲ ဍုၚ်အရိမဒ္ဒနပူရ် မသထ္ၜ သာသနာ (ကျာ်)တြဲစိ၊၊ (ကျာ်)တြဲ သ္ဍိုက်ဂပ်ပူမှ် (ကျာ်)တြဲကတဵုက္အီ၊၊ ကာလဂှ် နူဂၞိဟ် (ကျာ်)တြဲပန်၊၊ လျးပန် မဇမၞော် (ဟွံဍောတ်နူ) ပန်(တၞံ)တာ မနွံသာ် တြဴ တြဴဂှ်၊၊ ဍေဟ်ကီု ပဝ် အိုတ်ဂၠံစက္ကဝါတုဲ၊၊ လျးၜါဂှ် ဍေဟ်ဒြေပ်တိုန်စိုပ် ဗြဟ္မလိုက်ကွေဟ်၊၊ လျးၜါစိ ဍေဟ်ဒြေပ်စှ်ေ စိုပ်အဝိစိ မဟာနရက်ကွေဟ်၊၊ ရဴဂှ်ရ အိုတ်လျးတြဴသာ်ဂှ် ဍေဟ်ဒြေပ်အာ မ္ၚး အိုတ်ဒိုဟ်စှ်တုဲ၊၊ တုန်လုပ်တုန် ဟန်မုက္ခဝါ ကျာ်တြဲ

မှာထေရ်အာနန် သၟာန် ကျာ် ဟိုတ်မဂွံပကာဂအီ[edit]

ကာ{18}လ်ဂေါး [တိလေႝ]ယ် အာနန် ညာစ် ဂိ[နြု]ၚ် ကျေ{19}က်ဗုဒ္ဓ[တိ]လေႝယ် မ[သ္ဂပ်]အ[သ္စ]ရ် [မ]နောမ် {20}ကုပြာဋိဟာရ် မရော[ဝ်]ဂေါး က္တိရ် အသ္စရ်[ပ]{21}လိ(ၚ်ငေါ)ရ် [ကိရ်ဇိး] ဗ္လး၊၊ [အု]တ် [က္ၜော]ၚ် က္လောၚ်[သုံ]{22}[ၜိပ်တေယ် မေယ် မုခ]ပါ[တ်]ကျေက်[ဗုဒ္ဓ]တိ{23}[လေႝယ်] မရော(ဝ်ဒိၚ်ငလ်ထရ်)ဗ္လး၊၊ သၟာည် ဟေတ်{24}ကိရ်(ဣ)မ် [ကျေက်]ဗုဒ္ဓတိလေႝယ် ရောဝ်ဝေါအ် {25}တိလႝအာ  ကးသက်ဟေတ်စိ ကျေက်ဗုဒ္ဓတိ{26}လေႝယ်ဂုံလုၚ် သ[က်]တိလႝဂြုၚ်[၊၊] မုဟေတ် {27}မန် တိလႝ[အ်] ဂြုၚ်ယော၊၊

ကာလဂှ် တၠဳအဲ အာနန် ညာတ်ဂရိုၚ် ကျာ်တြဲ မသဂပ်ဝ်အသဝ် မနွံကုပြာဋိဟာ မရဴဂှ် က္တဵုအသဝ် ပလ္ၚောဝ်ရှ်ေသှ်ေတုဲ၊၊ အိုတ်က္ၜံၚ်ကၠောၚ် သၟေပ်တဲ (ဗဵု)မဲ မုက္ခဝါ ကျာ်တြဲ မရဴဒ္ၚောဝ်ထဝ်တုဲ၊၊ သၟာန် ဟိုတ်ဂအီ ကျာ်တြဲ ရဴဝွံ "တၠ ဟွံမဲဟိုတ်စိ ကျာ်တြဲဂမၠိုၚ် ဟွံတၠဂြိုၚ်၊၊ မုဟိုတ် မိန်တၠ ဂြိုၚ်ရော၊၊"

ကျာ်တြဲ သှ် ကဵုမှာထေရ် အာနန်[edit]

ဟာယ် အာနန် ဒ္ငး {28}ဨ(ယ် ညာစ် ရိ)သိဗိသၞူ မဇၞောက်ရိဒ္ဓိ မသ္ဒသ် {29}သၟိၚ်ဓမၟႝရာဇ မသ္တ္ၜလ် သာသ[န] ဨယ်ဒ ဂေါး {C}{1}(မဨယ် ဂြုၚ်၊၊ ကျေက်ဗုဒ္ဓတိလေႝယ် ဂးရော)ဝ်(ဂေါး) {2}(ဗ္လး တိလေႝယ် ကိန်ကာလ် ကြိမ် ကိန္တိရ် သၟိၚ် ဓမၟႝရာဇ ကု{3}(တိလေႝယ် အာနန် ရောဝ်ဝေါအ်၊၊

"ဟာဲ! အာနန် ဒၟာ(နူ) အဲညာတ် ရသိဗိသၞုဟ် မဇၞော်ဣဒ္ဓိ မဒှ်သၟိၚ်ဓမ္မရာဇ မသထ္ၜ သာသနာအဲရ ဂှ် မအဲဂြိုၚ်၊၊"ကျာ်တြဲ ဂး ရဴဂှ်တုဲ တၠဳအဲ ဗကန် အကြီု ကတဵု(ဒဒှ်) သၟိၚ်ဓမ္မရာဇ ကတၠဳအဲ အာနန် ရဴဝွံ၊၊

ဟာယ် အာနန် ဍေယ်) စၞာမ်မ{4}(ဨယ် သၞိဗ္ဗႝာန်ဂေါး ရိသိဗိသၞူ ကုကောန်)[ဨယ်]ဂဝံပတိ ကု{5}(သၟိၚ်ဣန် ကုဗိဿုကမၟႝ ကုကတကမၟႝ)နာဂရာဇ သ္ကန္ဒံ ဍုၚ်{6}(မောယ် မဣမောအ်) [ၐြီက္ၑေတ် ဗ္လး သ္စုအ်တိ]နောရ်ဂေါး သ္အာရ်{7}(ဒသ် ဍေ)[ယ်ဗြ]ဟၟလောက်၊၊ [ကာလ်ဂေါး][အုတ် ဒေဝတာဝ်]{8}[ဂုံလုၚ် သၞိမန်] သြရ် စိသ်ဒသ် သၟိၚ်ဓမၟႝရာဇ [ဍေယ် တိဇၞောက်]{9}ဝေါအ်၊၊ မုကာလ် [မဍေး]သ္စိသ် ဒသ်ယော၊၊

"ဟာဲ! အာနန် ပ္ဍဲသၞာံ မအဲ သနိဗ္ဗာန်ဂှ် ရသိဗိသၞုဟ် ကုကောန်အဲ ဂဝံပတိ ကုသၟိၚ်အိန် ကုဗိဿုကမ္မ ကုကတကမ္မနာဂရာဇ သခၞံဍုၚ်မွဲ မဟိမု ၐြဳက္ၑေတ် တုဲ သစုတိ နူဂှ် သ္အာဒှ် ပ္ဍဲဗြဟ္မလိုက်၊၊ ကာလဂှ် အိုတ်ဒေဝတဴဂမၠိုၚ် သနိမန် သြဝ်စှ်ေဒှ် သၟိၚ်ဓမ္မရာဇ ပ္ဍဲတိဇၞော်ဝွံ၊၊ မုကာလ မဍေဟ် သစှ်ေဒှ်ရော၊၊

နောရ် မဨယ် သၞိ{10}ဗ္ဗႝာန် လ္ငီမ် တုရောဝ်က္လံ ပိစွသ်[စၞာ]မ် ဍေယ် ကာလ်ဂေါး ဍေဟ် {11}သ္ဒသ် သၟိၚ်ဓမၟႝရာဇ[ဍေ]ယ် ဍုၚ်[အရိမ]ဒ္ဒနပူရ် ဟန္တူလ် ပည္စပြာ{12}သာတ် [မဂ္ညိအ်] နသ္ငိအ် စ္လတ် ဒ္ငေၚ်[ၜါရ်စွ]သ် ဒိည္စာမ် ဟန္တူလ် ရတ{13}န သိၚ်္ဃာသိန် မညိန်လာသ် [န]တၟောအ် သာက်သြိမ် သ္ဂောအ် မုဒ္ဓါဘိ{14}သေက် နဣန္ဒြာဘိသေက်၊၊ သ္ဒုၚ် ဣမောအ် ဂၞသၟိၚ် ၐြီတြိဘုဝနာဒိ{15}တျ ဓမၟႝရာဇ၊၊ သ္စုအး တုဂုရ် သိသူလ် ကိန္ဒံ အုတ်ပိဋကတြေယ် {16}သ္ကိန်ကာလ် ဗုရုအ်ဓမၟႝ ဒၟသ်ဖံသိၚ်ဂိရ်၊၊ သ္ကုတိရ် အုတ် မဟာ{17}ဇန်ဂုံလုၚ် မလှိၚ် အ္ဗာယ် သ္တာဝ် ဍေယ် ဥပေါသထ သီလ် အုတ် {18}ကု ကာလ်၊၊ သ္ပု[က်] တိန်လူရ် တိနြာ[ၚ်]သွရ် မတၟုယ် နထရ် မ{19}ယာသ် မညိန်လက် နရတ် ဒုံပေါးဟ် ပိကႝာရ် ဗ္လး သ္ပ္လောပ် {20}မဟာဇန်ဂုံလုၚ် ဍေယ် သွ[ရ်ဒ]၊၊ သ္လုအ် [ငေါ]အ် အပါ{21}ယ်ပန် သ္စုအ်ရေားဟ် ကုလ်ပ္ကါဝ် ဓမၟႝ ဍေယ် က္ဍိပ် မဟာ{22}ဇန်ဂုံလုၚ်၊၊

နူ မအဲ သနိဗ္ဗာန် လ္ၚီတြဴကၠံပိစှ်ောသၞာံ ပ္ဍဲကာလဂှ် ဍေဟ် သဒှ် သၟိၚ်ဓမ္မရာဇ ပ္ဍဲဍုၚ်အရိမဒ္ဒနပူရ် လတူပဉ္စပြာသာတ် မဂ္ညိ နသ္ၚိ စၠေတ်ဒြၚ် [စုလစ်မွန်းချွန်] ၜါစှ်ောဒစာံ လတူ ရတနသိၚ်္ဃသိန် မညိန် လး နတၟအ် သာ်ချီု [ဍာမ်] သဂွံ မုဒ္ဓါဘိသေက် နဣန္ဒြာဘိသေက် [နအလဵုဇကုသၟိၚ်အိန် မစဝ်ဘိသိက်]၊၊ သဒုၚ်ယၟု ဂၞသၟိၚ်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ၊၊ သသ္အး တဂူ[ပတပ်/ပလေဝ်ဒၞာဲမယောၚ်ယာ] သချူ ခၞံ အိုတ်ပိဋကတ်ပရဲ သကၠောန် ဗရုဓရ် မဒှ်ဖံသိၚ်္ဂဳ၊၊ သကတဵု အိုတ် မဟာဇန်ဂမၠိုၚ် မလှိၚ်ဟိုတ်မာဲ သတဴ ပ္ဍဲ ဥပေါသထ သဳလ အိုတ် ကုကာလ၊၊ သပံက် သၞောဝ် တရၚ် သွဝ် မတၟုဲ(တဴ) နထဝ် မယး မညိန်လက် နရတ် ထပှ်ပြကာတုဲ သပၠောပ် မဟာဇန်ဂမၠိုၚ် ပ္ဍဲသွဝ်ရ၊၊ သလ္ၚု အပါယ်ပန် သစြဟ် ကဵုပ္ကဴဓမ္မ ပ္ဍဲ က္ဍိုပ်မဟာဇန်ဂမၠိုၚ်၊၊

ကာလ် ဂၞသၟိၚ်ဓမၟႝရာဇဂေါး [တော]သ် ဓ{23}မၟႝ[စိ]၊၊ ယၚ်ဗိနြုအ် သာဓုကာရ် ညးဂုံလုၚ် ရောဝ် ဗိနြု{24}ဗြေယ် ရိန်အုတ် စၞာမ်ကုမ်၊၊ ရောဝ်ဂေါးဒ မိန် ကျေက်ဗု{25}ဒ္ဓတိလေႝယ် ဗျာဒေသ် ကိန္တိရ် ဂၞသၟိၚ်ဓမၟႝရာဇ ကုတိလေႝယ်{26}[အာနန်]၊၊ ရောဝ် မိန်ကျေက်ဗုဒ္ဓတိလေႝယ် ဗျာဒေသ်ဂေါး {27}[တ္လု]ၚ် ဒသ် အုတ်မ္လေး၊၊ ကာလ ဂၞသၟိၚ်ဓမ္မရာဇဂှ် တွဟ်ဓရ်စိ၊၊ ယၚ်ဗရု သာဓုကာ ညးဂမၠိုၚ် ရဴဗရုဗြဲ လအိုတ်သၞာံ [ကၞောတ်သၞာံ/ဗြဲဂိတုဘတ်]ကီု၊၊

ရဴဂှ်ရ မိန်ကျာ်တြဲ ပျးဒိုဟ် ကတဵု(ဒဒှ်) ဂၞသၟိၚ်ဓမ္မရာဇ ကုတၠဳအဲ အာနန်၊၊ ရဴမိန်ကျာ်တြဲ ပျးဒိုဟ်ဂှၾ ကၠုၚ်ဒှ်အိုတ်ကွေဟ်၊၊

အကြီု သၟိၚ်ဓဝ်[edit]

ယၚ်ဂၞသၟိၚ်ဓမၟႝရာဇ မဂေါအ် ဗျာ{28}ဒေသ် နောရ် ကျေက်တိလေႝယ် မဇၞောက် မေတ္တာ [ကရု]{29}ဏာ ဍေယ် သဝွႝသတ္တ(ဂုံလုၚ်၊၊ ဒ္ငး သဝွႝသတ္တ)ဂုံလောၚ် {D}{1}[သ္ဂော]အ် သုက်သေက် သုဘိက် သ္ကး ဗျိလ် ဗ္င{2}ဇာပ်ဇာပ်သ္ထာန် မကးသက် ဍေက် မကး{3}သက် တိအ်ဗ္ငအ် မကးသက် တွိလ်ဝိရ်၊၊ [တိ]{4}လႝပေါယ် ဂၞသၟိၚ်ဓမၟႝရာဇ တ္ဗိ[န်] ကု[လ် ဍေ]{5}[က် ကီ]ရ် ကုလ် ကုမ္ဗာရ် ပ္ဒသ်ကုလ် တိအ်ဗ္င {6}တွိလ်ဝိရ်၊၊

ယၚ်ဂၞသၟိၚ်ဓမ္မရာဇ မဂွံပျးဒိုဟ် နူကျာ်တြဲ မဇၞော် မေတ္တာ ကရုဏာ ပ္ဍဲသဗ္ဗသတ္တဂမၠိုၚ်၊၊ တၞဟ်န သဗ္ဗသတ္တဂမၠိုၚ် သဂွံ တသိုက် ဖဲသအဳ ဟွံမဲ ဟကဵုဗျဵုဗ္ၚ ဇၟာပ်ဇၟာပ်ဌာန် မဟွံမဲဍာ် မဟွံမဲတိဗ္ၚ(ဂှ်) မဟွံမဲတဵုလွဳ၊၊ တၠပိုယ် ဂၞသၟိၚ်ဓမ္မရာဇ တဗိုန်ကဵုဍာ် ခါဲကဵုကၟာ ဗဒှ်ကဵုတိဗ္ၚ တဵုလွဳ၊၊

သၟိၚ်ဓဝ် ခါဲကၟာ မဟာနိဗ္ဗာန်လက်ဆွေခိရေ[edit]

[ကာလ်]ဂေါး[ဒ] မဂၞသၟိၚ်ၐြီတြိ{7}ဘုဝနာဒိတျ ဓမၟရာဇ ရာဇာဓိရာဇ ပရမိသွ{8}ရဗလ စက္ကြဝရ် [ပုံ]ရေယ် မပ ယာန် ကုစိၚ်[ဇၟူ]{9}ရ်ဗိန္တာၚ် [မ]ဂေါအ် ဗျာဒေသ် နောရ် ကျေက် {10}ဗုဒ္ဓတိလေႝယ် သဗ္ဗႝညု ဗောဓိသတ်၊၊ ကီ[ရ်]{11}[ကု]မ္ဗာရ်ဝေါအ် ဗ္လး ကုလ် ဣမောအ် မဟာနိ{12}ဗ္ဗႝာန်လက်ဆုယ်ခိရိယ် တၞဟ်နတိတႝုယ် အု{13}တ် မာနုသ် သတ္တ[နိ]ကာယ် (ကိဍေ)မ် သုံနေၚ်{14}ဂုံလောၚ်၊၊ အုတ် ဗၞး သာဓုဇန်ဂုံလုၚ် သြရ် ဂြာ{15}ၚ်၊၊ ဝ၊၊ [နာ]မ ဓေယျဝသေနေဝ သိလာလေ{16}ခါယမုတ္တမာ တပိ[တာ] ဓမၟရာဇေန မ{17}ဟာပုည မ(တိ)ဒ္ဓိနာတိ၊၊ ဝ၊၊

ကာလဂှ်ရ မဂၞသၟိၚ်ၐြဳတြိဘုဝနာဒိတျ ဓမ္မရာဇ ရာဇာဓိရာဇ ပရမိသြရဗလ စက္ကြဝ်ပရဲ ပမယာန် ကုစိၚ်ဇၟူဗတာၚ် မဂွံပျးဒိုဟ် နူကျာ်တြဲသဗ္ဗညုတ္တဗောဓိသတ်၊၊ ခါဲ က္မာဝွံတုဲ ကဵု ယၟု မဟာနိဗ္ဗႝာန်လက်ဆုယ်ခိရိယ် [မဟာနိဗ္ဗာန်လက်ဆွေခိရေ] တၞဟ်န ဒတုဲ(ဖဵု) အိုတ်မၞိဟ် သတ္တနိကာယ် ဂစေမ်ကနေမ်ဂမၠိုၚ်၊၊ အိုတ်မၞး သောတုဇန်ဂမၠိုၚ် သြဝ်ဂြၚ်(ဗ္စာရဏာ)၊၊ ဝ ၊၊