Wp/mnp/Dǒ-ṳ́ing Dúing-gṳ̆

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnpWp > mnp > Dǒ-ṳ́ing Dúing-gṳ̆

Cháng-kǎu Mâing-bă̤-ngṳ̌ Hu̿ing-cī gâ̤ bǎing-bǒ̤ng. / 參考閩北語漢字嗰版本。


Dǒ-ṳ́ing Dúing-gṳ̆ sī da̿ 1949 nîng Gŏ-Gō̤ng No̿-cio̿ng sī-ba̿i ǐ-he̿, tâu-pǎu da̿u Dǒ-ṳ́ing gâ̤ Dô̤ng-uǎ Mêng-gŏ gâ̤ diōng-à-le̿ gâ̤ cǐ bu̿-hó̤ng ce̿ng-hǔ. Dô̤ng-uǎ Nêng-měng Gō̤ng-uǎ-gŏ Ce̿ng-hǔ ēng chěng-nēng gṳ̀ gâ̤ hô-huă-sia̿ng.

Dǒ-ṳ́ing Dúing-gṳ̆ gâ̤ "ǒ̤ng-ce̿ng-kṳ́ "[edit | edit source]