Wp/mni/States and union territories of India

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mniWp > mni > States and union territories of India
Jump to navigation Jump to search
ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯅꯤꯑꯣꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡ

<maplink>: Couldn't parse JSON: Control character error, possibly incorrectly encoded
ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ Federated states
ꯃꯐꯝ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯤꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯲꯹
ꯌꯨꯅꯤꯑꯣꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ
ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ: ꯶꯱꯰,꯵꯷꯷ ꯁꯤꯀꯤꯝ – ꯱꯹꯹,꯸꯱꯲,꯳꯴꯱ ꯎꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯗꯦꯁ
ꯌꯨꯅꯤꯑꯣꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡ: ꯶꯴,꯴꯷꯳ ꯂꯛꯁꯥꯗꯤꯞ – ꯱꯶,꯷꯸꯷,꯹꯴꯱ National Capital Territory
ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ: ꯳,꯷꯰꯲ ꯀꯤm2 (꯱,꯴꯲꯹ sq mi) ꯒꯣꯑꯥ – ꯳,꯴꯲,꯲꯶꯹ ꯀꯤm2 (꯱,꯳꯲,꯱꯵꯱ sq mi) ꯔꯖꯥꯁꯊꯥꯟ
ꯌꯨꯅꯤꯑꯣꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡ: ꯳꯲ ꯀꯤm2 (꯱꯲ sq mi) ꯂꯛꯁꯥꯗꯤꯞ – ꯸,꯲꯴꯹ ꯀꯤm2 (꯳,꯱꯸꯵ sq mi) ꯑꯟꯗꯃꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯤꯀꯣꯕꯔ ꯏꯊꯠ
ꯂꯩꯉꯥꯛ State governments, Union Government (Union territories)
ꯄꯤꯛꯊꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯁꯤꯡ Districts, Divisions

ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯤꯡ[edit | edit source]


ꯃꯄꯥꯟꯒ ꯁꯝꯅꯕꯁꯤꯡ[edit | edit source]