Wp/mni/ꯕꯥꯡꯂꯥꯗꯦꯁ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mniWp > mni > ꯕꯥꯡꯂꯥꯗꯦꯁ
Jump to navigation Jump to search

ꯕꯥꯡꯂꯥꯗꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯥ ꯊꯪꯕ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯢꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯸ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯢꯔꯤ ꯫[1]

ꯕꯥꯡꯂꯥꯗꯦꯁ
Skyline of ꯕꯥꯡꯂꯥꯗꯦꯁ
Official seal of ꯕꯥꯡꯂꯥꯗꯦꯁ
Seal

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[edit | edit source]