Wp/mnc/arab gisun

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnc
Wp > mnc > arab gisun

manju hergen -i ararangge hūlarao.


arab gisun (arab gisun : اللغة العربية) arab de gisurere gisun. sem gisun -i fisen i emu hacin.

العربية
manju gisun : arab gisun
niyamangga gurun: dulimbai dergi, amargi afrika
uksura: arab niyalma
anggala: 2 bunai 3500 tumen
hacin: afrika asiya gisun i fisen
 • sem gisun i mukūn
  • wargi sem gisun i gargan
   • dulimbai sem gisun i gargan
    • arab gisun
hergen: arab hergen
gisurere ba
bana: algeriya, barein, komoroso, cad, jibuti, egipet, irak, yordan, kuwait, lebanon, libiya, morokko, oman, palestina, katar, saudi arabiya, sudan, siriya, tunisiya, arab amir gurun, yemen, tanzdaniya, wargi sahara

arab hergen[edit | edit source]

arab hergen oci 24 hergen bi. 14 hergen oci šun hergen geli 14 hergen oci biya hergen. 24 hergen tulgiyen ere hergen ci kūbulihe hergen, hamza(ء), 符号 jergi bi. arab hergen oci abjad. abjad serengge 辅音 dabala baitalara gisun kai.

arab hergen emhun, tuktan, dulimba, dube ojoro de arbun kūbulimbi. damu 6 hergen(ا، د، ذ، ر، ز، و) geren ba inu emhun i yangse be gaime uthai kūbulirakū.

suduri[edit | edit source]

arab gisun oci usihangga muhammad kuran be araha nenehe arabiya dulin tun de baitalaha. apostol muhammad anggel jibril ci hese be gaifi arab gisun jai arab hergen be enduringge seme selgiyehe.

hacin[edit | edit source]

arab jalan jecen oci juwe gisun(diglossia) sebe gisurembi.

fusha[edit | edit source]

fusha oci kemuhengge arab gisun. serkin, ice donjin, tacikū jergi de baitalambi. VSO gisun fafun.

kuran de araha "julgei arab gisun" jai ere ci sukdujen, kotacin jergi i ice gibsun sebe baitalara "kemuhengge arab gisun"(MSA, Modern Standard Arabic) be fusaha sembi.

ammiya[edit | edit source]

hacingga ammiya

ammiya oci ba i gisun kai. banjin, drama, helmefin jergi de baitalambi. amba muru SVO gisun fafun. ammiya dolo arab niyalma egipet i ammiya gebungge jakade ere be sambi.

amba 6 hacin bi.

 • magreb ammiya
 • sudan ammiya
 • egipet ammiya
 • arabiya dulin tun ammiya
 • mesopotamiya ammiya
 • lewant ammiya