Wp/mnc/Manju

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mncWp > mnc > Manju
Jump to navigation Jump to search

manju hergen -i ararangge hūlarao.


Manju serengge emu uksura, terei da golmin šanyan alin ci tucikebi.

uksura[edit | edit source]

taidzu dergi hūwangdi

taidzu dergi hūwangdi taidzu dergi hūwangdihala aisin gioro, nenehe jalan golmin šanyan alin ci hūturi be deribuhebi. golmin šanyan alin den juwe tanggū ba, šurdeme minggan ba.

alin -i ninggude tamun gebungge omo bi, šurdeme jakūnju ba. tere alin ci tucikengge yalu, hūntung aihu sere ilan ula banjihanabi. šanyan alin -i šun dekdere ergi omohoi bigan -i odoli gebungge hecen de tefi, facuhūn be toktobufi, gurun-i gebu be manju sehe, tereci geli hetu ala de gurifi tehe, te yenden -i ba inu.


tere fonde, suksuhu aiman, sargū, giyamuhū, jan, wanggiya, elmin, jakūmu, sakda, suwan, donggo, yarhū, andarki aiman, weji aiman, hūrha, warka, fio, sahalca -i jergi ba-i urse gemu taidzu dergi hūwangdi be baime jihe.

jai joogiya, mardun, onggolo antu gūwalgiya, hunehe aiman, jecen -i aiman, tomoho, janggiya, barda, jaifiyan, dunggiya, olhon, dung, jušeri, neyen, fodoho, sibe, anculakū, hada, jang, akiran, hesihe, omoho, soro, fenehe, hoifa, huye, namdulu, suifun, ningguta, nimaca, urgucen, muren, jakūta, ula, usui, yaran, sirin, ehe kuren, gūnaka kuren, sahaliyan -i aiman, indahūn takūrara golo, noro, sirahin, yehe, gūwalca, usuri, hingkan, huncun, kūwala -i jergi gurun aiman be gemu dailame dahabuha, ese be gemu manju obuha.


]