Wp/mad/Jhârângo

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | madWp > mad > Jhârângo
Jump to navigation Jump to search
Jhârângo

Jhârângo (Acorus calamus) iyâ arèya tamenan sè buwâ ramo'na èpadhâddhi bahan obhât. Tamenan rèya para' padâ'â bi' rebbha, tapè tèngghi, senneng ka tana sè ancap. Dâun bân buwâ ramo'na bâuna cè' ro'omma. Èparkèra'aghi jhârângo asalla dâri India, kamoddhiân nyalambher ka pan-brâmpan naghârâ noro' padhâghângan. È bhâsa Indonesia, jhârângo èkoca' jeringau; è bhâsa Jhâbâ èkoca' dlingo.