Wp/mad/Ideogram

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | madWp > mad > Ideogram
Jump to navigation Jump to search
lajheng orèng Messèr kona

Ideogram (bhâsa Yunani: ἰδέα sè artèna "ide" bân γράφω sè artèna "nolès") panèka tandhâ dhâpor sè aagèni ide otabâ konsep. Ideogram arèya ella èghunaaghi sajjhek jhâman purbakala è taraan èropa bân pagghun dhâddhi longkang dâri bhudhâjâ manossa lebbi dâri 3000 taon.