Wp/mad/Gâgân

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | madWp > mad > Gâgân
Jump to navigation Jump to search

Gâgân (Centella asiatica) iyâ arèya tamenan aghâl sè tombu è kebbhun, tegghâl, pèngghir tèmbhuk, bân sâbâ. Taneman arèya asalla dhuli Asia tropik, nyalambher ka Asia Tèmor Lao', alebbhu Indonesia India, Cèna, Jeppang bân Asutralia kamoddhian nyalambher ka naghâra man-dimman. Taneman arèya sengghut ètanem ghâbây panotop tana (cover crop), dhâng-kadhâng arèya gâgân èkakan kiya. Gâgân èghunaaghi ghâbây obhât tradisional.