Wp/mad/Bhudhâjâ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | madWp > mad > Bhudhâjâ
Jump to navigation Jump to search

Bhudhâjâ otabâ kabhudhâjâan aasal dâri bhâsa Sanskerta buddhayah, sè penakè ropa jhâma' dâri buddhi (budia otabâ akal) èartèhaghi mènangka hal-hal sè cangkè' klabân budi, bân akal manossa.

Mènorot Prof. Koentjaraningrat, kabhudhâjâan panèka gâbungan sadhâjâna sistem, gagasan, tèndhâkan ban asèl karjâ manossa è masyarakat sè bisa èollèaghi lèbat ajhâr.

Kabhudhâjâan[edit | edit source]

Kabhudhâjâan nèka asèl dâri gâbungan unsur-unsur pèkkèran, rassa bân niat sè abujudaghi manossa kaangghuy ngajhâlânaghi odi' è dhunnya. Bhudâjâ kelompo' masyarakat otabâ bhângsa omom dhâddi okoran tèngghi mabâna paradhâbân.