Wp/mad/Bhâtèk

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | madWp > mad > Bhâtèk
Jump to navigation Jump to search

Bhâtèk iyâ arèya kaèn aghâmbhâr sè paghâbâyanna ngangghhuy malan sè ètolès ka kaènna, kamoddhiân pangolaenna èprosès klabân cara sè khas. Bhâtèk Indonesia, ella èpanggunaghi akadhi Sangkolan Kamanossa'an ghâbây Bhudhâjâ Lèsan bân Bânnè Arta (Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) sajjhek 2 Oktober 2009. Ciri bhâtèk Madhurâ biasana ngangghuy bârna sè cernang misalla mèra, bhiru, bân konèng.