Wp/mad/Bhâsa Madhurâ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | madWp > mad > Bhâsa Madhurâ
Jump to navigation Jump to search

Bhâsa Madhurâ enggi paneka salah settong bhâsa se e guna'agi sareng Oréng Madhurâ. Bhâsa Madhurâ gaduen penotor korang lebih 14 juta bhârgâ[1], tor terpusat e Polo Madhurâ, Ujung témor Polo Jâbâ otabâ kabâsan kasebbut lomra esebbut "kabâsan tapal kuda", anglepodi daerah Pasuruan, Sorbâjâ, Malang, Banyoangé, Kapoloan Masalembu, tor Polo Kalimantan.

Bhâsa Kangean, saellana aropa'agi bhâsa se sarompon, namong e anggep bhâsa se laen dhâri bhâsa Madhurâ.

É Polo Kalimantan, Masyarakat Madhurâ terpusat e kabhâsan Sambas, Pontianak, Bengkayang tor Katapang, Kalimantan Bara'. Namong e kabhâsân paneka rata-rata dat-ngodhadan epon ampon ta' oneng ka bhâsa ébuna.

Kosa kata[edit | edit source]

Bhâsa madhurâ aropa'agi anak cabang dhâri bhâsa Austronesia rating Malaju-Polinesia, saenggana badha kamereban dha' bhâsa-bhâsa daerah laenna e Indonesia.

Bhâsa Madhurâ banyyak terpengaruh sareng bhâsa Jâbâ, Malaju, Bugis, Tionghoa tor enlaen epon. Pangaroh bhâsa Jâbâ ce' karasana dhâlem bentuk sistem hierarki bhâsa melaepon akibat dhâri Pengaroh Karaton Mataram sengobasané Polo Madhurâ. Bannyak jugan tor-ator dhâlem bhâsa paneka se aramo' dhâri bhâsa Indonesia otabâ Malaju tor badha jugân dhari bhâsa Minangkabau, namong dhâlem pangocab se bidhâ.

Contoh epon :

bhilâ (huruf "a" dibaca [e] (info)) sami saréng "bila = kapan"

Referensi[edit | edit source]

  1. Ethologue report for language code: mad