Wp/mad/Arè Bhumè

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | madWp > mad > Arè Bhumè
Jump to navigation Jump to search

Arè Bhumè panèka acara taonan sè èpaènga'aghi è sadhaja dhunnya niyap 22 April. Arèya ghâbây abhânto palèndhungan lingkungan. Arè Bhumè èrancang ghâbây orèng sopajâ sadar bân hormat ka planèt bengkona manossa. Bâjarina Arè Bhumè bâdâ è lebbi dâri 175 naghârâ sè èator sareng Jhâringan Arè Bhumè (Earth Day Network).