Wp/mad/Animasi

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | madWp > mad > Animasi
Jump to navigation Jump to search

Animasi panèka filem sè èasèlaghi dâri pangolaan ghâmbhâr tanang saèngghâ dhâddhi ghâmbhâr ghuli. Wâl-awwâla ètemmoaghi, filem animasi èghâbây dâri bânnya' lembâr dhâlubâng ghâmbhâr sè èmainaghi saèngghâ angghâl efek ghâmbhâr ghuli. Klabân bhântowan komputer, pangarjâ'ân filem animasi dhâddhi lebbi sèghel bân akas. Bâjarina arèya lebbi bânnya' pangarjâ'ân filem animasi tello' dimensi èbhândhing filem animasi duwâ' dimensi.