Wp/lld/Planet

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | lldWp > lld > Planet
Jump to navigation Jump to search
Pianeti2

N planët é n corp dl cil che orbitëia encër na stëra ia y che á na massa grana assá por ti dé na forma sferoidala. Danter i planëc dla tera, a chi che an ti dij insciö aladô dles carateristiches che ti somëia a chëres dla Tera, che é metüs adöm dantadöt da crëp y che é tl sistem dl sorëdl intern él:

-la Tera

-Wp/lld/Venus

-Wp/lld/Miercul

-Wp/lld/Mars


Danter i planëc giganc, che é metüs adöm dantadöt da gas y á deplü satelic y n sistem de aní él:

-Wp/lld/Iupiter

-Wp/lld/Saturn

-Wp/lld/Uran

-Wp/lld/Netun