Wp/lld/Museum de Gherdëina

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | lldWp > lld > Museum de Gherdëina
Jump to navigation Jump to search
La Cësa di Ladins a Urtijëi sënta dl museum

L Museum ie na istituzion al servisc dla jënt y dl svilup culturel dla sozietà (ICOM, International Council for Museums)


L Museum de Gherdëina ie unì giaurì tla Cësa di Ladins a Urtijëi ai 7.08.1960. Da ntlëuta iel unì ngrandì doi iedesc. L vën menà da n Cumité de 10 persones litedes: 5 cumëmbri dl Museum, 2 reprejentanc dla Union di Ladins de Gherdëina y 3 reprejentanc di chemuns de Urtijëi, S. Cristina y Sëlva.

I fins dl Museum de Gherdëina ie:

- culeziuné, mantenì y varenté l'arpejon culturela y artistica coche nce la richëzes naturalistiches dla valeda; - prejenté la culezions dl Museum y purté pro a les valorisé tres studi spezifics; - tué do n con' dla storia y cultura dla jënt de Gherdëina y mustré su si identità culturela; - purté pro cun si atività, tres manifestazions y publicazions, a n svilup criatif dl' ert y dla vita culturela dla valeda.

I majeri projec dl Museum tl 2003-04:

" Lëur d'autèresc te Gherdëina": proiet de nrescida storico-scientifica sun l ert de fé auteresc te Gherdëina dal 1700 al 1940, pra chël che lëura pea 5 studiei (cun documentazion dla vedla berstots y di auteresc mandei oradecà). I resultac dla nrescida unirà publichei te n liber , che unirà dat ora deberieda cun l Istitut Ladin "Micurà de Rü".

Restaur , recustruzion y prejentazion dl taflà de Bierjun cun i desënies da crëida cuecena dl 1498.

"L Museum per la Scola": realisazion de material didatich per sculeies en cunlaurazion cun l Istitut Pedagogich Ladin .

Mostres spezieles.

Ora de chisc proiec iel mo da ti jì do a n grum d'auter lëur museal: cunservazion y prejentazion, servisc de nfurmazion y cunsulënza, tuedes, archiviazion y auter.

Proiec

I majeri proiec realisei tl 2002-2003:

• Restaur dl Drap dla Pascion da Sacun

• Cudejel sun l Drap dla Pascion

• Material didatich per la sezion geologica

• Prejentazion nueva dla sezion archeologica

• Mostra sun l fotograf di crëps E. Baumann

• Mostra de pitures sul tema di crëps

• Mostra y liber sul prof. Ludwig Moroder

Sun Internet