Wp/lis/ꓢꓲ ꓫꓬ ꓕꓳ ꓶ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | lisWp > lis > ꓢꓲ ꓫꓬ ꓕꓳ ꓶ
Jump to navigation Jump to search
Manuscripts in the Yunnan Nationalities Museum - DSC03963.JPG

ꓢꓲ ꓫꓬ ꓕꓳ ꓶ (bible)

ꓕꓳ ꓶꓧꓪ ꓓꓴ[edit | edit source]

ꓘꓶ ꓫꓵ ꓡꓵ[edit | edit source]

 • ꓬꓲ ꓝꓰ ꓬꓲ ꓪꓴ
 • ꓓꓳ ꓙꓰ
 • ꓡꓱ-ꓬꓲ
 • ꓑ ꓫꓬ ꓵ
 • ꓙꓵ ꓗ ꓐꓯ ꓟꓸ
 • ꓬꓳ-ꓫꓴ
 • ꓐꓯ ꓟꓴ ꓫꓬ ꓒ
 • ꓣꓴ-ꓕꓱ
 • 1 ꓢ-ꓟꓴ-ꓬꓲ
 • 2 ꓢ-ꓟꓴ-ꓬꓲ
 • 1 ꓪ ꓔꓲ
 • 2 ꓪ ꓔꓲ
 • 1 ꓚ ꓟꓲ
 • 2 ꓚ ꓟꓲ
 • ꓱ-ꓢꓶ-ꓡ
 • ꓠꓲ-ꓬ-ꓟ-ꓬ
 • ꓱ-ꓢꓶ-ꓕꓱ
 • ꓬꓳ-ꓐꓰ
 • ꓟꓴ ꓖꓪ
 • ꓥꓳ ꓙꓱ
 • ꓟ ꓟꓲ ꓚ ꓒ
 • ꓢꓳ-ꓡꓳ-ꓟꓳ ꓟꓴ ꓖꓪ
 • ꓬꓲ-ꓢ-ꓬ
 • ꓬꓰ-ꓡꓲ-ꓟꓲ
 • ꓮ ꓛꓬ ꓙꓱ
 • ꓬꓲ-ꓫꓲ-ꓚꓰ
 • ꓓ-ꓠꓲ-ꓡꓲ
 • ꓧꓳ-ꓫꓲ-ꓬ
 • ꓬꓳ-ꓶ
 • ꓮ-ꓟꓳ-ꓢꓲ
 • ꓳ-ꓐꓷ-ꓓ-ꓬ
 • ꓬꓳ-ꓠ
 • ꓟꓲ-ꓘꓷ
 • ꓠꓰ-ꓬꓴ-ꓟꓷ
 • ꓧ-ꓐ-ꓘꓶ
 • ꓤꓷ-ꓩ-ꓠ-ꓬ
 • ꓧ-ꓗꓷ
 • ꓢ-ꓚꓬ-ꓡꓲ-ꓬ
 • ꓟꓯ-ꓡꓷ-ꓘꓷ

ꓘꓶ ꓡꓵ ꓡꓵ[edit | edit source]

 • ꓟ-ꓕꓲ
 • ꓟ-ꓘꓳ
 • ꓡꓴ-ꓘ
 • ꓬꓳ-ꓦ
 • ꓝꓲ ꓓꓴ ꓐꓴ ꓟꓬꓱꓽ
 • ꓣꓳ-ꓟ
 • 1 ꓘꓳ-ꓡꓱ-ꓕꓴ
 • 2 ꓘꓳ-ꓡꓱ-ꓕꓴ
 • ꓖ-ꓡ-ꓕꓲ-ꓬ
 • ꓬꓲ-ꓩꓴ-ꓢꓳ
 • ꓒꓲ-ꓡꓲ-ꓒꓲ
 • ꓗꓳ-ꓡꓳ-ꓫꓲ
 • 1 ꓕꓰ-ꓢꓳ-ꓡꓳ-ꓠꓲ-ꓬ
 • 2 ꓕꓰ-ꓢꓳ-ꓡꓳ-ꓠꓲ-ꓬ
 • 1 ꓕꓲ-ꓟꓳ-ꓕꓲ-ꓪꓴ
 • 2 ꓕꓲ-ꓟꓳ-ꓕꓲ-ꓪꓴ
 • ꓕꓲ-ꓔꓳ
 • ꓒꓲ-ꓡꓲ-ꓟꓷ
 • ꓦꓲ-ꓐꓱ-ꓣꓴ
 • ꓬ-ꓗꓴ
 • 1 ꓒꓲ-ꓕꓱ
 • 2 ꓒꓲ-ꓕꓱ
 • 1 ꓬꓳ-ꓦ
 • 2 ꓬꓳ-ꓦ
 • 3 ꓬꓳ-ꓦ
 • ꓬꓴ-ꓔ
 • ꓟꓳ ꓖꓶ ꓓꓴ

External links[edit | edit source]