Wp/kum/Юзюк тав

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kum
Wp > kum > Юзюк тав
Юзюк тав

Юзюк тав (орусча Кольцо гора) — табиат белги таш, Кисловодск шагьарны ягъа боюнда ерлешген, Ставропол эл, Арасей.

Суратлав[edit | edit source]

Кисловодск шагьарны гюнбатыш ягъында, Боргъустан тавланы этегинде табиатны гючюнден болгъан тамаша эсделик. Уллу къаяны, таш ярны ортасында оьзю де гюмез гелген сав таш ерлешген. Ону диаметри 8 метр геле. Бу тавгъа, табиатны алышынывлары, аслу гьалда еллер, явунлар, асрулар бою тавда ясалгъан къатлавлары таъсир этген. Иш этип этгендей бу тав нече де гюмезге айлангъан. Гёрюнюшюне гёре тагъылгъан аты булангъы Юзюк тавгъа 100 миллион йыл бола деп айтыла. Ерли халкъ не гьалларда алышынгъанын англап болмай, ону сигьрулу ер гьисап этелер. Шо саялы да Юзюк тавну гьакъында кёп уйдурмалар, хабарлар айтылынагъаны да негьакъ тюгюл.

Уйдурма[edit | edit source]

Айтылагъан кюйде, Боргъустан тавну этегинде нартлар яшай болгъан. Бир керен булагъа ачувлу жинлер чапгъын этген. Арасында Араф деген батыр нарт оьзюню агьлюсюн бийик тавлагъа да элтип яшырып, атны уьстюне минип, душманы булан ябушма гьазирлене. Бирден аты адамны тилинде сёйлей ва еси Арафгъа душмандан уьст гелмек учун башлап юрегинг къатдыр дей. Шогъар гёре де сонг сюрюнмейли, ат айтагъан кюйде, ол шо Юзюк тавдан чыкъма герек. Шо чыгъагъан вакътиде де янгыз бушувну гьакъында ойлаш дей. Батыр оьзюню атыны насигьатына тынглай. Тек эки керен ону окъ-жаясы тавгъа илине ва аты да сюрюне. Уьчюнчю гезик нечик буса да, мурадына етише. Сюрюнмейли ва бир ерине де тиймейли, ол шо тавдан чыгъа. Къыйынлы ябушувда буса Араф жинлерден озокъда, уьст геле. Шо заманлардан берли, эгер де Юзюк тавдан четимсиз чыкъса, кимни де иши тюзелер деп айтыла гелеген.

Жансуратлыкъда[edit | edit source]

Юзюк тавда шаир М. Лермонтовну "Заманыбызны батыры" деген жансуратындан гёрюнюшлер де чыгъартылгъан.

Гьукумат сакълав[edit | edit source]

Бу тав пачалыкъны янындан къорулагъан, сакъланагъан ер гьисаплана.

Китаплар[edit | edit source]

  • Хачиков В. А., Экскурсии по живописным местам Северного Кавказа. Изд-во «Кавказская здравница», Минеральные Воды, 2008. С. 43-46.

Байланывлар[edit | edit source]