Jump to content

Wp/kum/Атай Уллубий Басирни уланы

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kum
Wp > kum > Атай Уллубий Басирни уланы

Атай Уллубий Басирни уланы – 1936-нчы йылда Тёбен Къазанышда белгили шаир, муаллим, журналист Басир Атайны агьлюсюнде тувгъан. Уллубий – медисин илмуланы кандидаты эди, Дагъыстан пачалыкъ медикли институтда доцент болуп кёп йыллар ишледи. Белгили дохтур-хирург Аскерхан булан бирликде кёп санавда амалиятлар этген. Уллубий Басир къумукъ халкъны, юртлуланы арасында абурлу гьаким, бажарывлу хирург гьисапда танывлу эди. Къазанышлылар ону атын «Бизин Уллубий» деп гьюрмет булан эсгере эди.

Байланывлар[edit | edit source]

  • Атаев, У.Б. Сравнительная оценка применения полимерных материалов для аллопластики грудной стенки (экспериментальное исследование) [Текст]: специальность 14.00.27 «Хирургия»: диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук / Атаев Уллубий Басирович; [МЗ.РСФСР, Воронеж. ГМИ, каф. операт. хирург. и топогр. анат]. - Воронеж, 1969. - 283 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 230-283. - Д 39.