Jump to content

Wp/kum/Атагиши Мугьаммат-Башир Хайрутдинни уланы

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kum
Wp > kum > Атагиши Мугьаммат-Башир Хайрутдинни уланы

Атагиши Мугьаммат-Башир Хайрутдинни уланы (тувгъан 1978 й.) — белгили къумукъ муаллим ва маарифат чалышывчусу.

Таржума гьалы[edit | edit source]

Дёргели юртда тувгъан. 1995-нчи йылда ата юртундагъы мактапны битдирген сонг, 5 йыл «Элдама» къуш фабрикде вакционатор болуп ишлеген. 2000-нчи йылда РГПУ-ну Бойнакъскдагъы филиалыны тарих факултетине тышгъарилей охумагъа тюшген. Оьр охув ожакъда да ол бары да чараларда тири кюйде ортакъчылыкъ этген. Шо оьр охув ожакъны 3-нчю курсун тамамлагъан сонг, Мугьаммат-Башир Дёргелили 2-нёмюрлю орта мактапда тарих ва халкъланы маданияты фанлардан дарс бермеге гиришген. Иш уьстюнде етишген уьстюнлюклери саялы, Атагиши юрт ва район администрацияланы, районну билим берив идарасыны, жумгьуриятдагъы ТОКС-ну, туризм ва Эл Уьйренив Жумгьурият Марказны гьюрметлев грамоталары ва дипломлары булан савгъатлангъан.

Асарлары[edit | edit source]

  • Атагиши, Мугьаммат-Башир, Дёргели юртну къагьруманлары // Ёлдаш / Спутник

Байланывлар[edit | edit source]