Jump to content

Wp/ksf/Yǝŋyǝŋ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | ksf
(Redirected from Wp/ksf/yǝŋyǝŋ)
Wp > ksf > Yǝŋyǝŋ
Bǝbán bǝ bǝ́ kanɛ́n bycɛm. Urilǝ yǝǝ́ŋzǝ bǝsǝ́ dǝ bǝ fǝ́k bɔ́.
Cet article doit être complété. Tu peux nous aider .
  1. nkankan
  2. bǝ́ǝkbǝ́ǝk

yǝŋyǝŋ[edit | edit source]

yǝŋyǝŋ

Yǝŋyǝŋ bǝ́n bǝ́k yǝŋyǝŋ firundun sɔ́n bǝdáŋǝ bǝk firundun áŋ yɔ́ɔ́rɛn caanɛn dyɛ́ kǝbón léérɛn rikúú sǝǝŋdɛn ntáaŋ siɛk tyóóla bá kɛn bép bá kaazá yɔ́ɔ́rɛn dyáŋ
bɔp afrik


By síí táá bɔɔ́ kúm nkan sɔ́n ta tí núubɛy nkɔ samba pon sía tuu kɔ́ɔ́ ndu celǝ fek kǝl máá nfó Ă