Jump to content

Wp/kck/Nzi weBinga

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kck
Wp > kck > Nzi weBinga

Binga intunhu ukuburwa yekubhehhuba yeLake Kariba kudunhu yeku Matabeleland North,kuZimbabwe. Binga yakabakiwa sentunhu weBaTonga ndelubaka mizi yebanhu yapaladziwa kutiwa gungwa Lake Kariba. Ntunhu weBinga wakatjikanganhiwa kwazo mundongoloso dzepfumila koga kulintunhu wakanhaka unondigwa ndebanhu banobva kudzimwe hango bewhobona kwakatiwha ndeNdzimu kakale kunamhuka dzehango. Banhu banjinji banoswika bewhobona gwizi gwe Zambezi, bebinga nsetje wegwizi, msenya wevula inopisa, teya whobe, pulazi yengwena, danga lemhuka dzehango, Chijalile Pass, misenya inowanga kuntunhu weSimatelele, matombo akanhaka. Banhu bakuntunhu weBinga ateban’hayi kakale atebanhu basazodiyika sekunolebhgwa muhango. Magubhule azobakika, dziminda dzihomanana koga buhwa gwakanhaka kwazo kupinda imwe mitunhu muhango yose yeZimbabwe. Kunamasimbe, gasi, ndeoyili muntunhu weBinga pedlo ndematombo eMuchesu.

kuBinga kolimiwa sekuntha dzinjinji dzeZimbabwe koga banhokowha kuhomanana kutiwa ndehayika kwevula injinji.

kuBinga kowangwa whobe inoyi kapenta, bream, tilapia nde tiger dzinoteyewa dzitengesewa. Banhu banogala kuBinga banobhata whobe dzabanodla kakale dzimwe bekotengesa. Kunantha dzakabumbiwa dzinoswikila banhu banobva kuyimwe mitunhu kene hango kakale bamwe banoswika botila mizano yendobolo.