Wp/kcg/Nggi̱lan

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kcgWp > kcg > Nggi̱lan

A̱byin Nggi̱lan (Shong: England), yet a̱byin kya ka̱ yet kap Tyok Muna̱pyia̱ hu.[1] Ka̱ byia̱ a̱gi̱gak a̱byin ma̱ng Wales di̱ fam jenshyung hu ma̱ng Si̱koti̱lan di̱ fam a̱za hu. Kyai A̱sa̱khwot Airi hu myian di̱ fam a̱za-jenshyung a̱byin Nggi̱lan ma̱ng Kyai A̱sa̱khwot Keltik hu di̱ fam a̱tak-jenshyung hu. Kyai A̱sa̱khwot A̱za hu hwa ka̱u A̱byin Nggi̱lan neet vam-a̱byin Yurop hu di̱ fam a̱tyin hu a̱wot English Channel hu si̱ ka̱u mba di̱ fam a̱tak hu. A̱byin ka kup nkap a̱yaakpa a̱fwuon mami nkap a̱yaakpa a̱ni̱nai a̱byin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot A̱gba̱ndang Bi̱ri̱ti̱n ka ka̱ myian di̱ fam A̱za Kyai A̱sa̱khwot Ati̱lantik hu, ka̱ si̱ byia̱ si̱ ku swak a̱cyuang bibyin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot 100, nang A̱babyin A̱ka̱wa̱tyia̱ A̱sa̱khwot Scilly ka ma̱ng A̱babyin A̱ka̱wa̱tyia̱ A̱sa̱khwot Wight ka a̱ni.


Tuta Nggi̱lan
A̱lama a̱byin Nggi̱lan
Ta̱si̱la a̱byin Nggi̱lan

Ya̱fang

  1. Office for National Statistics (United Kingdom). "web The Countries of the UK" (di̱n Shong). Statistics.gov.uk.