Wp/kcg/Ka̱na̱da

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kcg
Wp > kcg > Ka̱na̱da
Ka̱na̱da
CAN orthographic.svg
Ta̱si̱la a̱byin Ka̱na̱da
Tuta a̱byin Ka̱na̱da

A̱byin Ka̱na̱da (Shong: Canada), yet a̱byin kya di̱ vam-a̱byin Amerika A̱za. Ka̱ byia̱ a̱yaaprovin ma̱ng a̱yaateritori ba̱ ngaat neet A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Ati̱lantik wu tat A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Pasi̱fi̱k wu, a̱wot ka̱ si̱ kin ngaat a̱za tat A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Atik wu. Ma̱ a̱gba̱mgbam, a̱byin ka byia̱ shi kyai a̱byin kilomita a̱ma̱ntanaai miliyon 9.98 (met a̱ma̱ntanaai miliyon 3.85) hwa, ka̱ si̱ bai yet a̱byin a̱feang ka̱ swak ma̱ng shi a̱ni mami swanta hu di̱n vak shi kyai a̱byin. Gak fam a̱tak ma̱ng jenshyung nka hu ma̱ng A̱yaasi̱tet Muná̱pyia̱, ku ngaat kilomita 8,891 (met 5,525) a̱ni, huhwa yet gak a̱byin tsi̱tsak bibyin nfeang ku swak ma̱ng shi a̱swap mi̱ swanta hu. A̱keangtung a̱byin Ka̱na̱da ka, kikya yet Ottawa, a̱wot susot metropolitan tsat nka ji, ji̱ja yet Toronto, Montreal, ma̱ng Vancouver.

Ya̱fang